03/04/2023

Open Calls, Uutiset

Hae Framen apurahatoimikuntaan

Haemme nyt vertaisarvioijia apurahatoimikuntaamme toimikaudelle 2023–2025. Avoin haku on käynnissä 30.4.2023 saakka.

Oletko kiinnostunut suomalaisen nykytaiteen alan kansainvälisestä toiminnasta? Onko sinulla kokemusta näyttelyistä ulkomailla ja hyvä nykytaiteen tuntemus? Voit olla taiteilija, kuraattori, tutkija tai muu nykytaiteen tai museoalan ammattilainen. Haemme nyt vertaisarvioijia apurahatoimikuntaamme toimikaudelle 2023–2025.

Toimikunnan tehtävä on arvioida hakemuksia, joilla nykytaiteilijat sekä suomalaiset ja ulkomaiset taideyhteisöt hakevat tukea suomalaisen nykytaiteen kansainväliseen toimintaan.

Haemme nyt toimikuntaan neljää jäsentä. Heistä kolme arvioi taiteilija- ja projektiapurahahakemuksia, ja yksi hakemuksia muilta taiteen asiantuntijoilta, kuten kuraattoreilta ja museoalan ammattilaisilta. Pyrimme siihen, että toimikunnan jäsenet edustavat nykytaiteen eri alueita, minkä lisäksi kokoonpanoon toivotaan mahdollisimman laajaa moninaisuutta muun muassa iän, sukupuolen ja etnisen alkuperän suhteen. 

Framen hallitus valitsee toimikunnan jäsenet. Hallitus voi kutsua asiantuntijoita apurahatoimikuntaan myös tämän haun ulkopuolelta. Apurahatoimikunnan jäsenet ovat julkisia.

Renata Schirm, Myriad, Gallery Factory 2, Soul, 2023. Kuva: JEONG HAE

Taiteilija- ja projektihakemusten arvioijat (kolme jäsentä)

Korvaus ja tehtävään käytettävä aika

Vuosittain Framen projektiapurahahakuja on kaksi ja matkahakuja kuusi. Yhden arvioitsijan vuosittainen toimikuntatyö sisältää kaksi projektihakua ja kaksi taiteilijoiden matkahakua. Korvaus työstä on 2 400 euroa vuodessa. Matkakulut apurahatoimikunnan perehdytykseen ja kokouksiin korvataan kotimaasta.

Toimikunnan jäsenen työmäärä on yhteensä noin 15 kokonaista työpäivää vuodessa. Hakemusten käsittelyaika on noin 20–30 tuntia per haku ja projektihakujen toimikuntakokousten kesto on noin kuusi tuntia kahdesti vuodessa. Matkahaun arviointityöhön on aikaa noin viikko ja projektihaun arviointiin noin neljä viikkoa.

Asiantuntijahakemusten arvioija (yksi jäsen)

Korvaus ja tehtävään käytettävä aika

Asiantuntijahakemusten arvioijan vuosittainen toimikuntatyö sisältää neljä asiantuntijoiden matkahakua. Korvaus työstä on 500 euroa vuodessa. Matkakulut perehdytykseen korvataan kotimaasta.

Työmäärä on yhteensä noin 5–8 kokonaista työpäivää vuodessa. Käsittelyaika on noin 10–15 tuntia per haku. Jokaisen haun arviointityöhön on aikaa noin viikko.

Toimikauden pituus

Toimikauden pituus on kaksi vuotta: 1.12.2023–31.11.2025. Toimikunnan jäsenet perehdytetään tehtävään.

Edellytykset apurahatoimikunnassa työskentelylle

1. Kielitaito ja tekniset valmiudet

Tehtävä edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen lukutaitoa sekä jonkin verran ruotsin kielen lukutaitoa. Apurahan hakijoilla on oikeus hakea valtionavustuksen piiriin kuuluvia apurahoja Suomen virallisilla kielillä (suomi ja ruotsi) ja englanniksi. Tehtävä edellyttää valmiutta käydä kokouskeskustelut tarvittaessa englanniksi. 

Arviointi suoritetaan apurahajärjestelmässä verkossa, joten valittavalla on oltava oma tietokone, henkilökohtainen sähköpostiosoite ja pääsy verkkoon.

2. Taiteellisen työn, vastaanottavan tahon ja hankkeen rahoituksen arviointi

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa tietopohjaa ja kokemusta nykytaiteen alasta ja eri alueista, sen toimijoista ja kansainvälisestä näyttelytoiminnasta.

Apurahatoimikunnassa tehtävien tukipäätösten kriteereitä ovat taiteellisen toiminnan laatu, hankkeen laajuus ja yhteistyökumppaneiden vaikuttavuus, hankkeen ja esitystilaisuuden merkittävyys taiteilijan kansainvälisen uran kannalta sekä hankkeen taloudellinen ja tuotannollinen toteutumismahdollisuus.

Arvioijilta edellytetään näin ollen kykyä arvioida hankkeiden taiteellista tasoa, sen merkitystä hankkeeseen osallistuvien taiteilijoiden ja muiden nykytaiteen ammattilaisten kansainvälisen uran kannalta, vastaanottavan tahon merkitystä sekä hankkeiden toteutuskelpoisuutta. Arviointia tehtäessä otetaan huomioon myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmat, alueellinen tasapaino sekä nykytaiteen eri lajien huomioiminen.

3. Aika ja salassapito

Vertaisarvioijilta edellytetään arvioinnin suorittamista määrättyinä ajanjaksoina hakujen sulkeutuessa sekä sitoutumista salassapitoon ja kaikkien hakijoiden yhdenvertaiseen kohteluun.

Esteellisyys ja jääviys

Framen apurahatoimikunnan jäsen on esteellinen saamaan apurahaa Framelta. Myöskään mikään hanke, jossa apurahatoimikunnan jäsen on mukana, ei voi saada apurahaa Framelta. Apurahatoimikunnan jäsen on aina jäävi tekemään päätöstä omaan lähipiiriin kuuluvan hakijan osalta.

Hakuohjeet

Frame edistää yhdenvertaisuutta toiminnassaan. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.  Voit hakemuksessasi ilmaista kuuluvasi johonkin mainituista ryhmistä. Käsittelemme kaikkea antamaasi tietoa luottamuksellisesti. Frame noudattaa häirinnän vastaista strategiaa.

Lähetä suomen- tai englanninkielinen hakemuksesi, jossa perustelet soveltuvuuttasi toimia Framen apurahatoimikunnan jäsenenä (max. 1 A4) sekä CV:si osoitteeseen applications@frame-finland.fi. Lähetä hakemuksesi ja CV:si yhtenä PDF-tiedostona. 

Viimeinen hakupäivä: 30.4.2023.

Frame-säätiön hallitus päättää toimikunnan jäsenten valinnasta ja vahvistaa ne kokouksessaan toukokuussa 2023, jonka jälkeen valinnat julkistetaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Jaakko Uoti, apurahakoordinaattori, jaakko.uoti@frame-finland.fi, +358 50 308 7293

Raija Koli, toimitusjohtaja, raija.koli@frame-finland.fi, +358 44 728 9938