Apurahan saajalle

Olemme koonneet tälle sivulle apurahan käyttöön liittyviä ohjeita, tutustuthan niihin! Pidä meidät myös ajan tasalla hankkeesi etenemisestä, jotta voimme viestiä siitä Framen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa

Yhteystiedot – Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Maksusuunnitelma

 • Täytä Framen apurahapalvelussa maksusuunnitelmaan tilitiedot ja henkilötunnus tai Y-tunnus. Huomioithan, että voimme maksaa apurahan vain hakijan tilille.
 • Työryhmä: kaikkien työryhmän jäsenten on lisäksi allekirjoitettava valtuutusasiakirja, joka löytyy apurahajärjestelmän maksusuunnitelma-sivulta.

Sopimus

 • Kun olet täyttänyt maksusuunnitelman, Frame vahvistaa sen.
 • Allekirjoita apurahasopimus sähköisesti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

 • Apuraha maksetaan hakijan sopimuksessa ilmoitetulle tilille.
 • Maksupäivä on noin kerran kuukaudessa.
 • Huomioithan, että pääsääntöisesti maksamme apurahan hankkeen toteutusajankohdan mukaan.
 • Ulkomaisille apurahansaajille (yhteisöt ja luonnolliset henkilöt) apuraha maksetaan vasta apurahaohjeiden mukaista selvitystä vastaan sen jälkeen kun tuettu hanke on toteutunut.

 • Apuraha on käytettävä myöntövuoden aikana.
 • Framen apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se myönnetty eli hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ja hakemuksessa ilmoitettuihin kuluihin.
 • Jos olet epävarma apurahan käyttöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä Frameen.
 • Muistathan, että apurahasta on tehtävä selvitys hankkeen päätyttyä. Säilytä tositteet. Lue selvitysohjeet ja käy tutustumassa selvityslomakkeeseen apurahapalvelussa.
 • Apurahaa ei voi käyttää:
  • residenssitoimintaan tai residenssimatkoihin
  • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
  • galleriavuokriin tai osallistumismaksuihin (poislukien apurahat messutoimintaan)
  • taideteosten tuotanto- ja materiaalikuluihin tai laitehankintoihin
  • taiteelliseen työskentelyyn
  • opintoihin tai opinnäytteisiin
  • ulkomaisen, ei Suomessa asuvan taiteilijan kuluihin
  • tapahtumiin Suomessa.
 •  Tarkemmat kuvaukset rajoituksista apurahalajikohtaisesti sivulla Apurahan hakijalle.

Framen mainitseminen

 • Apurahan saajan on mainittava Frame hankkeen tukijana hankkeeseen liittyvissä materiaaleissa (kutsu, esite, katalogi tai muu painettu materiaali ja verkkosivut) ja julkaisussa.
 • Maininta voidaan tehdä tekstimainintana tai käyttämällä Framen logoa.

Logo

 • Framen logosta on kaksi versiota: pitkä versio (”Frame Contemporary Art Finland”) ja lyhyt versio (”Frame Finland”). Ensisijaisesti tulee käyttää pitkää logoa. Lyhyttä logoa voi käyttää, jos materiaalissa on logolle vain vähän tilaa.
 • Käytä logoa ainoastaan mustana tai valkoisena taustaväristä riippuen. Käytä vain Framen aineistopankista noudettua logoa. Venytys, tehosteet, peittäminen, asettelun muuttaminen tai värin käyttö ei ole sallittua.
 • Lataa logot Framen aineistopankista

Framen nimi

 • Kaikilla kielillä: Frame Contemporary Art Finland.
 • Muille kielille Framen nimeä ei saa kääntää.

Sosiaalinen media

 • Kun itse viestit hankkeestasi sosiaalisessa mediassa, voit mainita Framen joko merkitsemällä Framen tai käyttämällä #FrameGrant -tunnistetta.
 • Framen sosiaalisen median kanavat ja tunnisteet:

Jos olet epävarma, miten Frame pitäisi mainita projektissasi, ole yhteydessä Framen viestintäpäällikköön: yhteystiedot

Kun suunnitelmat muuttuvat

 • Apuraha on myönnetty hakemuksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Mikäli hankkeessa tapahtuu muutoksia, on niistä ilmoitettava Frameen mahdollisimman pian.
 • Ymmärrämme koronaviruspandemian aiheuttamat muutokset ja myönnämme joustoja apurahan käyttöaikaan ja -tarkoitukseen.
 • Kaikissa jo myönnettyihin apurahoihin liittyvissä kysymyksissä yhteydenotto tapahtuu helpoimmin apurahapalvelussamme. Ilmoita peruutuksesta tai ano muutosta apurahan käyttöön mahdollisimman pian lähettämällä meille viesti palvelun kautta.

Muutokset, joista on aina ilmoitettava Frameen

 • taiteellinen sisältö
 • hankkeen osallistujat
 • tapahtumapaikka
 • tapahtuman ajankohta
 • kulut, joihin apuraha kohdistetaan
 • hankkeen laajuus

Apurahan palauttaminen

 • Jos apurahaa ei ole käytetty sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaan, joudut palauttamaan apurahan osittain tai kokonaan takaisin.
 • Palautuneet apurahat jaamme seuraavassa apurahahaussa.

Hankkeen peruuntuessa

 • Kun tapahtumasi tai matkasi peruuntuu, ilmoita meille siitä mahdollisimman pian apurahapalvelun kautta.
 • Olethan yhteydessä myös lentoyhtiöön ja matkavakuutusyhtiöösi.
 • Jos sinulle myönnetty apuraha on jo maksettu ja hanke peruuntuu koronaviruksesta tai muusta syystä johtuen, sinun tulee tehdä apurahaselvitys. Selvitä, miksi hanketta ei voitu toteuttaa ja mitä kustannuksia on aiheutunut.
 • Mikäli sinulle on jo koitunut kuluja koronaviruspandemian takia peruuntuneista matkoista, majoituksesta, kuljetuksista, tai vakuutuksista, joita lentoyhtiö, matkanjärjestäjä, vakuutusyhtiö tai muu vastaava taho ei korvaa, ratkaisemme apurahan käytön tapauskohtaisesti.

Apurahan palauttaminen

 • Käyttämättä jääneen apurahan palauttamiseksi lähetämme sinulle laskun palautusohjeineen.
 • Palautuneet apurahat jaamme seuraavassa apurahahaussa.

Selvitysvelvollisuus

 • Apurahan käytöstä on tehtävä selvitys apurahapalvelussa. Frame puolestaan tekee raportin kaikista vuoden aikana käytetyistä apurahoista opetus- ja kulttuuriministeriölle.
 • Jos et toimita hyväksyttävää selvitystä Framelle, joudumme perimään apurahan takaisin emmekä voi myöntää sinulle uutta apurahaa.
 • Selvityksen tekemättä jättäminen estää uuden apurahan myöntämisen.

Aikataulu

 • Projektiapurahasta on tehtävä selvitys kahden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.
 • Matka-apurahasta on tehtävä selvitys yhden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Täytä selvityslomakeelle apurahapalvelussa

 • Hankkeen toteutunut alkamis- ja päättymispäivä
 • Vapaamuotoinen selvitys hankkeesta, sen kohderyhmistä ja saavutetuista tuloksista
 • Muualta saatu rahoitus. Luettele muut samaan hankkeeseen saadut apurahat: myöntäjä, apurahan euromäärä ja hankkeen kulut, joihin ne kohdistetaan
 • Hankkeen tulot ja menot eriteltyinä.

Selvityksen liitteet

 • Yhteisöhakija: liitä selvitykseen hankkeen kustannuspaikan tositetasoinen pääkirja sekä kustannuspaikkaraportti kirjanpitäjän allekirjoituksella oikeaksi todistettuna
 • Yksityishenkilöt: liitä selvitykseen kopiot laskuista ja maksukuiteista
 • 1–5 painokelpoista dokumentaatiokuvaa. Framella on oikeus käyttää kuvia tiedotustarkoituksissa ilman erillistä käyttölupaa- tai korvausta
 • Julkaisua varten myönnetyn projektiapurahan saajat toimittavat 3 kpl painettuja julkaisuja Framen toimistolle.

Tarkastusoikeus

 • Framella sekä opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tarkastaa apurahan saajan taloutta ja toimintaa.
 • Frame valvoo apurahojen käyttöä tekemällä pistotarkastuksia selvitysten hyväksymisen yhteydessä.
 • Apurahan saajan on säilytettävä apurahaan liittyvät tositteet ja kuitit kymmenen (10) vuotta mahdollisen tilintarkastuksen tai opetus- ja kulttuuriministeriön tarkastuksen vuoksi.

Apuraha peritään takaisin, jos:

 • apuraha on käytetty olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty
 • apurahan saaja on antanut Framelle väärää tai harhaanjohtavaa tietoa tai salannut tietoa
 • apuraha on maksettu saajalle virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti.

 • Apurahan myöntämistä koskevat päätöstiedot ovat julkisia. Julkistamme apurahan saajien nimet vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla.

Kaikki Framen myöntämät apurahat ovat kohdeapurahoja

 • Apurahat lasketaan sen vuoden tuloksi, jona ne maksetaan.
 • Ilmoitamme vuosittain tammikuussa verottajalle tiedot edellisenä vuonna luonnollisille henkilöille maksetuista vähintään 1000 euron apurahoista.
 • Apurahan saajan täytyy ilmoittaa saatu apuraha ja siihen liittyvät kulut omassa veroilmoituksessaan.
 • Kohdeapurahaan kohdistettavia kuluja on oltava myönnetyn apurahan verran.
 • Kohdeapurahasta ei jää verotettavaa tuloa, jos se on kokonaisuudessaan käytetty tarkoitukseensa eli henkilö voi esittää apurahan määrän verran kulutositteita.
 • Kuluja ei voi vähentää muussa verotuksessa.
 • Frame on apurahan myöntäjänä yksityinen säätiö, vaikka jaamme apurahoja valtion siihen myöntämällä avustuksella. Yksityisten tahojen myöntämät apurahat ovat verottomia, jos kaikkien apurahojen yhteenlaskettu määrä ei ylitä vuodessa valtion taiteilija-apurahan määrää (23 668,35 euroa vuonna 2021).

Lisätietoja

Verottajan apurahaohje