Apurahan saajalle

Olemme koonneet tälle sivulle apurahan käyttöön liittyviä ohjeita, tutustuthan niihin! Pidä meidät myös ajan tasalla hankkeesi etenemisestä, jotta voimme viestiä siitä Framen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Yhteystiedot – Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Frame huomioi sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen vastuullisuuden toiminnassaan. Yhdenvertaisuusperiaate, ilmaisunvapauden kunnioittaminen, taiteen toimijoiden moniäänisyyden tunnistaminen ja kestävän kehityksen huomioiminen määritellään Framen toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi. Nämä periaatteet koskevat myös apurahatoimintaamme.

 

Apurahansaaja huolehtii siitä, että apuraha käytetään siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Hänen on toimittava asiallisesti ja oikeudenmukaisesti.

 

Työryhmissä kaikki valtuutussopimuksen allekirjoittaneet jäsenet ovat yhtäläisesti vastuussa apurahan asianmukaisesta käytöstä ja tilityksestä. Työryhmän yhteyshenkilönä toimii hakemuksen jättäjä.

 

Suosittelemme, että työryhmät sopivat keskenään kirjallisesti mm. hankkeen työnjaosta, talouden seurannasta ja teosten kreditoinnista.

 

Hankkeen yhteyshenkilön rooli:

 • toimia yhteyshenkilönä Frame-säätiön kanssa ja vastata apurahahakemusta koskeviin tiedusteluihin
 • työryhmissä laatia ja lähettää työryhmän valtakirja
 • allekirjoittaa apurahasopimus
 • nostaa apuraha
 • neuvotella mahdollisista apurahasopimuksen muutoksista
 • laatia ja lähettää apurahan käytöstä tehtävä selvitys liitteineen Framen apurahapalvelussa

 

Oikeudenmukainen toiminta hankkeissa

 

Kaikkien hankkeen jäsenten on huolehdittava, että hankkeessa ei esiinny syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, yhteiskunnallisen toiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kaikkien hankkeen jäsenten tulee toimia reilusti ja tasa-arvoisesti. Kiusaamista, epäasiallista kohtelua tai häirintää ei tule sallia.

 

Turvallisemman tilan periaatteet

Noudatamme ja odotamme myös apurahansaajien noudattavan turvallisemman tilan periaatteita rahoittamissamme hankkeissa. Voit tutustua turvallisemman tilan periaatteisiin täällä. 

 

Mikäli koet tai huomaat hankkeessanne turvallisemman tilan periaatteita rikkova toimintaa, vakavia konflikteja tai muuten häiritsevää käytöstä, kerrothan meille siitä. Ota yhteyttä häirintäyhdyshenkilöömme, hallintopäällikkö Sari Väänäseen (sari.vaananen@frame-finland.fi), jotta voimme pohtia tilanteen ratkaisemista. Voit myös ehdottaa meille muutoksia turvallisemman tilan periaatteisiimme.

 

Mitä on epäasiallinen kohtelu ja häirintä? Lue lisää työsuojeluhallinnon verkkosivuilta. 

 

Ekologinen kestävyys

Ekologisuus ei ole apurahojen myöntökriteeri. Kannustamme kuitenkin apurahan hakijoita ja saajia arvioimaan matkustamisen ja hankkeiden ekologista kestävyyttä.

Tunnistamme, että matkustaminen on tärkeää ja että matkustamisen vähentäminen on tärkeää. Siksi teemme kansainvälistä verkostoitumista suunnitelmallisesti ja kaukonäköisesti ja käytämme myös digitaalisia kanavia verkostojen ylläpitämisessä ja taiteilijoiden esittelyssä. Mielestämme ihmisten kohtaaminen on arvo. Luomalla mahdollisuuksia nykytaiteen ammattilaisten liikkuvuudelle, syntyy työskentelytilaisuuksia ulkomailla, pitkäaikaisia kumppanuuksia sekä taiteellisen työn uudistumista. Liikkuvuus ei aina tarkoita ainoastaan matkustamista. 

Tässä ympäristökysymyksiä, joita voit miettiä kun suunnittelet matkaasi.

 1. Mieti, onko hankkeen onnistumisen kannalta välttämätöntä matkustaa.
 2. Mieti, voisitko hankkeen puitteissa matkustaa hitaammin tai suosien lentämiseen verrattuna vähäpäästöisempiä matkustamistapoja.
 3. Voit käyttää erilaisia laskureita, joiden avulla voit vertailla erilaisten kulkuvälineiden ja majoitusvaihtoehtojen hiilijalanjälkeä.
 1. Mieti hankkeessa käyttämiäsi materiaaleja ja niiden mahdollista uudelleenkäyttöä. Olet käyttämiesi materiaalien asiantuntija. Luotamme arvostelukykyysi myös ekologisuuden osalta.

Maksusuunnitelma

 • Täytä Framen apurahapalvelussa maksusuunnitelmaan tilitiedot ja henkilötunnus tai Y-tunnus. Huomioithan, että voimme maksaa apurahan vain hakijan tilille.
 • Työryhmä: kaikkien työryhmän jäsenten on lisäksi allekirjoitettava valtuutusasiakirja, joka löytyy apurahajärjestelmän maksusuunnitelma-sivulta.

Sopimus

 • Kun olet täyttänyt maksusuunnitelman, Frame vahvistaa sen.
 • Allekirjoita apurahasopimus sähköisesti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

 • Apuraha maksetaan hakijan sopimuksessa ilmoitetulle tilille.
 • Maksupäivä on noin kerran kuukaudessa.
 • Huomioithan, että pääsääntöisesti maksamme apurahan hankkeen toteutusajankohdan mukaan.
 • Ulkomaisille apurahansaajille (yhteisöt ja luonnolliset henkilöt) apuraha maksetaan vasta apurahaohjeiden mukaista selvitystä vastaan sen jälkeen kun tuettu hanke on toteutunut.

 • Apuraha on käytettävä myöntövuoden aikana.
 • Framen apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se myönnetty eli hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ja hakemuksessa ilmoitettuihin kuluihin.
 • Jos olet epävarma apurahan käyttöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä Frameen.
 • Muistathan, että apurahasta on tehtävä selvitys hankkeen päätyttyä. Säilytä tositteet. Lue selvitysohjeet ja käy tutustumassa selvityslomakkeeseen apurahapalvelussa.
 • Apurahaa ei voi käyttää:
  • residenssitoimintaan tai residenssimatkoihin
  • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
  • galleriavuokriin tai osallistumismaksuihin (poislukien apurahat messutoimintaan)
  • taideteosten tuotanto- ja materiaalikuluihin tai laitehankintoihin
  • taiteelliseen työskentelyyn
  • opintoihin tai opinnäytteisiin
  • ulkomaisen, ei Suomessa asuvan taiteilijan kuluihin
  • tapahtumiin Suomessa.
 •  Tarkemmat kuvaukset rajoituksista apurahalajikohtaisesti sivulla Apurahan hakijalle.

Framen mainitseminen

 • Apurahansaajan on mainittava Frame hankkeen tukijana hankkeeseen liittyvissä materiaaleissa (kutsu, esite, katalogi tai muu painettu materiaali ja verkkosivut) ja julkaisussa.
 • Maininta voidaan tehdä tekstimainintana tai käyttämällä Framen logoa.

Logo

 • Framen logosta on kaksi versiota: pitkä versio (”Frame Contemporary Art Finland”) ja lyhyt versio (”Frame Finland”). Ensisijaisesti tulee käyttää pitkää logoa. Lyhyttä logoa voi käyttää, jos materiaalissa on logolle vain vähän tilaa.
 • Käytä logoa ainoastaan mustana tai valkoisena taustaväristä riippuen. Käytä vain Framen aineistopankista noudettua logoa. Venytys, tehosteet, peittäminen, asettelun muuttaminen tai värin käyttö ei ole sallittua.
 • Lataa logot Framen aineistopankista

Framen nimi

 • Kaikilla kielillä: Frame Contemporary Art Finland.
 • Muille kielille Framen nimeä ei saa kääntää.

Sosiaalinen media

 • Kun itse viestit hankkeestasi sosiaalisessa mediassa, voit mainita Framen joko merkitsemällä Framen tai käyttämällä #FrameGrant -tunnistetta.
 • Framen sosiaalisen median kanavat ja tunnisteet:

Jos olet epävarma, miten Frame pitäisi mainita projektissasi, ole yhteydessä Framen viestintäpäällikköön: yhteystiedot

Kun suunnitelmat muuttuvat

 • Apuraha on myönnetty hakemuksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Mikäli hankkeessa tapahtuu oleellisia muutoksia, on apurahansaajan haettava muutosta.
 • Hae muutosta apurahan käyttöön mahdollisimman pian lähettämällä meille viesti apurahapalvelun kautta.
 • Esitä viestissä perustelut muutokselle: mikä on muuttunut suhteessa alkuperäiseen myöntöön ja miksi?

Muutokset, joista on aina ilmoitettava Frameen

 • taiteellinen sisältö
 • hankkeen osallistujat
 • tapahtumapaikka
 • tapahtuman ajankohta
 • kulut, joihin apuraha kohdistetaan
 • hankkeen laajuus

Apurahan palauttaminen

 • Jos apurahaa ei ole käytetty sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaan, joudut palauttamaan apurahan osittain tai kokonaan takaisin.
 • Palautuneet apurahat jaamme seuraavassa apurahahaussa.

Hankkeen peruuntuessa

 • Kun tapahtumasi tai matkasi peruuntuu, ilmoita meille siitä mahdollisimman pian apurahapalvelun kautta.
 • Olethan yhteydessä myös lentoyhtiöön ja matkavakuutusyhtiöösi.
 • Jos sinulle myönnetty apuraha on jo maksettu ja hanke peruuntuu, sinun tulee tehdä apurahaselvitys. Selvitä, miksi hanketta ei voitu toteuttaa ja mitä kustannuksia on aiheutunut. Ratkaisemme apurahan käytön tapauskohtaisesti.

Apurahan palauttaminen

 • Käyttämättä jääneen apurahan palauttamiseksi lähetämme sinulle laskun palautusohjeineen.
 • Palautuneet apurahat jaamme seuraavassa apurahahaussa.

Selvitysvelvollisuus

 • Apurahan käytöstä on tehtävä selvitys apurahapalvelussa. Frame puolestaan tekee raportin kaikista vuoden aikana käytetyistä apurahoista opetus- ja kulttuuriministeriölle.
 • Jos et toimita hyväksyttävää selvitystä Framelle, joudumme perimään apurahan takaisin emmekä voi myöntää sinulle uutta apurahaa.
 • Selvityksen tekemättä jättäminen estää uuden apurahan myöntämisen.

Aikataulu

 • Projektiapurahasta on tehtävä selvitys kahden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.
 • Matka-apurahasta on tehtävä selvitys yhden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Täytä selvityslomakeelle apurahapalvelussa

 • Hankkeen toteutunut alkamis- ja päättymispäivä
 • Vapaamuotoinen selvitys hankkeesta, sen kohderyhmistä ja saavutetuista tuloksista
 • Muualta saatu rahoitus. Luettele muut samaan hankkeeseen saadut apurahat: myöntäjä, apurahan euromäärä ja hankkeen kulut, joihin ne kohdistetaan
 • Hankkeen tulot ja menot eriteltyinä.

Selvityksen liitteet

 • Yhteisöhakija: liitä selvitykseen hankkeen kustannuspaikan tositetasoinen pääkirja sekä kustannuspaikkaraportti kirjanpitäjän allekirjoituksella oikeaksi todistettuna
 • Yksityishenkilöt: liitä selvitykseen kopiot laskuista ja maksukuiteista
 • 1–5 painokelpoista dokumentaatiokuvaa. Framella on oikeus käyttää kuvia tiedotustarkoituksissa ilman erillistä käyttölupaa- tai korvausta
 • Julkaisua varten myönnetyn projektiapurahan saajat toimittavat 3 kpl painettuja julkaisuja Framen toimistolle.

Tarkastusoikeus

 • Framella sekä opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tarkastaa apurahan saajan taloutta ja toimintaa.
 • Frame valvoo apurahojen käyttöä tekemällä pistotarkastuksia selvitysten hyväksymisen yhteydessä.
 • Apurahan saajan on säilytettävä apurahaan liittyvät tositteet ja kuitit kymmenen (10) vuotta mahdollisen tilintarkastuksen tai opetus- ja kulttuuriministeriön tarkastuksen vuoksi.

Apuraha peritään takaisin, jos:

 • apuraha on käytetty olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty
 • apurahan saaja on antanut Framelle väärää tai harhaanjohtavaa tietoa tai salannut tietoa
 • apuraha on maksettu saajalle virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti.

 • Apurahan myöntämistä koskevat päätöstiedot ovat julkisia. Julkistamme apurahan saajien nimet vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla.

Kaikki Framen myöntämät apurahat ovat kohdeapurahoja

 • Apurahat lasketaan sen vuoden tuloksi, jona ne maksetaan.
 • Ilmoitamme vuosittain tammikuussa verottajalle tiedot edellisenä vuonna luonnollisille henkilöille maksetuista vähintään 1000 euron apurahoista.
 • Apurahan saajan täytyy ilmoittaa saatu apuraha ja siihen liittyvät kulut omassa veroilmoituksessaan.
 • Kohdeapurahaan kohdistettavia kuluja on oltava myönnetyn apurahan verran.
 • Kohdeapurahasta ei jää verotettavaa tuloa, jos se on kokonaisuudessaan käytetty tarkoitukseensa eli henkilö voi esittää apurahan määrän verran kulutositteita.
 • Kuluja ei voi vähentää muussa verotuksessa.
 • Frame on apurahan myöntäjänä yksityinen säätiö, vaikka jaamme apurahoja valtion siihen myöntämällä avustuksella. Yksityisten tahojen myöntämät apurahat ovat verottomia, jos kaikkien apurahojen yhteenlaskettu määrä ei ylitä vuodessa valtion taiteilija-apurahan määrää (25 547,52 euroa vuonna 2023).

Lisätietoja

Verottajan apurahaohje