Tilastointi

Tilastointi on tärkeä osa toimintaamme: julkaisemme vuosittain kuvataiteen alan tilastoa. Tilastoimme tietoja suomalaista taidegallerioista ja taidemuseoiden ja taidetapahtumien käyntimääristä.

Tilastointi tuottaa jatkuvia ja vertailukelpoisia aikasarjoja, jotka mahdollistavat alan muutosten ja kehityskulkujen seuraamisen sekä tulevaisuuden ennakoinnin ja suunnittelun.

Tiedot perustuvat Framen gallerioilta ja tapahtumilta keräämiin tietoihin, Museoviraston kokoamaan Museotilastoon sekä Framen tekemään asiantuntija-arvioon.

Tilastoon liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Framen viestintäpäällikköön.

Pöydällä oleva kirja, joka on auki keskeltä.
Kaksi isoa värikästä abstraktia maalausta on asetettu harmaalle seinälle. Sumea ihmisen hahmo kävelee maalausten ohi, sijoitettuna kahden kyseisen maalauksen väliin.

Lataa uusimmat tilastot aineistopankista

Voit ladata uusimmat tilastot aineistopankistamme. Uusin tilasto käsittelee tilastointivuotta 2022.

Tilastot – Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tapahtumien käyntimäärät

Tapahtumanjärjestäjä! Vastaa kuvataitdetapahtumien käyntimääräkyselyyn nyt kätevästi verkkosivujemme kautta. Voit täyttää kyselyn heti tapahtuman päätyttyä.

Kysely – Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kuvataiteisiin kuuluvat seuraavat alat: kuvataide, valokuvataide, mediataide, taidekäsityö, sarja­kuvataide, performanssi ja äänitaide. Ammattitaiteilijoiden tekemää kuvataidetta esitetään pääsääntöisesti taidemuseoissa ja taidegallerioissa sekä kuvataidetapahtumissa. Kuvataidetta esitetään myös muissa museoissa, näyttelytiloissa ja tapahtumissa sekä osana julkista tilaa ja ympäristöä.

Kuvataidekohteella tarkoitetaan tilastossa taidemuseokohteita, taidegallerioita ja kuvataidetapahtumia.

Kuvataidetapahtumat ovat elossa olevien ammattitai­teilijoiden tekemää kuvataidetta esittäviä tapahtumia, joiden pääasiallinen tehtävä on tuottaa säännölli­sesti toistuvaa, vaihtuvaa kuvataiteeseen liittyvää ohjelmaa.

Kuvataidetapahtumia ovat kuvataiteen biennaalit ja triennaalit (kahden tai kolmen vuoden välein järjestettävät tapahtumat), kesänäyttelyt ja festivaalit sekä teosvälitystapahtumat ja suurimmat taidemessut. Tapahtumaan voi olla maksullinen tai vapaa sisään­pääsy.

Käynnillä tarkoitetaan kohteissa tehtyjä käyntejä toimijan järjestämiin näyttelyihin tai tapahtumiin joko kun­kin toimijan omissa tiloissa (museot ja galleriat) tai vaihtelevissa tiloissa (tapahtumat). Yksittäinen kävijä voi tehdä vuoden aikana useita käyntejä.

Taidemuseot ovat ammattimaisesti toimivia organisaatioita, jotka esittävät kuvataidetta ja joilla on oma taidekokoelma. Taidemuseoon voi olla maksullinen tai vapaa sisäänpääsy. Museot ovat joko yksityisessä tai julkisessa omistuksessa. Taidemuseolla tarkoitetaan tilastossa yksittäistä museokohdetta, joista osa kuuluu isompaan museoyksikköön.

Taidegalleriat ovat elossa olevien ammatti­taiteilijoiden tekemää kuvataidetta esittäviä tiloja tai toimijoita, joiden pääasiallinen tehtävä on tuottaa säännöllistä, vaihtuvaa näyttelytoimintaa. Usein taidegallerian toimintaan kuuluu myös taideteosten myynti. Taidegalleriaan on pääsääntöisesti vapaa pääsy.

Tiedonkeruu

Frame kokosi vuonna 2017 ensimmäistä kertaa kuvataiteen tilastoja taidemuseoiden, taidegallerioiden ja kuvataidetapahtumien käyntimääristä.

Frame jatkaa kuvataiteen tilastoinnin kehittämistä ja pyrkii tuottamaan aikasarjoja sekä käyntimääristä että mahdollisuuksien mukaan muista keskeisistä kenttää kuvaavista tiedoista. Tilastokysely taidegallerioille ja kuvataidetapahtumille tullaan todennäköisesti toteuttamaan vuosittain. Tilastojen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni toimija vastaa kyselyyn.

Käynnit taidemuseoissa

Taidemuseoiden käyntimäärätilastoa ja aikasarjaa tuotetaan yhteistyössä Museoviraston kanssa. Tiedot perustuvat Museoviraston kokoamaan Museotilastoon.

Käynnit taidegallerioissa

Taidegallerioiden käyntimäärät perustuvat taidegallerioille toteutettavaan tilastokyselyyn, jonka Frame toteutti keväällä 2017 ensimmäistä kertaa.

Käyntitiedoista osa perustuu seurantatietoon, osa arvioon. Vastaajien keskiarvokäyntien perusteella on laskettu arvio kaikkien gallerioiden käyntimääristä. Arviossa on huomioitu vastaajajoukon edustavuus suhteessa kaikkiin gallerioihin. Lisäksi mukaan on laskettu Helsingissä toimivan Taidehallin käyntimäärä. Taidegallerioista ei ole olemassa täysin kattavaa listaa, ja määritelmän alle kuuluvia gallerioita on voinut jäädä tässä todennäköisesti huomiotta.

Käynnit kuvataidetapahtumissa

Kuvataidetapahtumien käyntimäärä perustuu kuvataidetapahtumille toteutetettavaan tilastokyselyyn, jonka Frame toteutti keväällä 2017 ensimmäistä kertaa, sekä täydentävään tiedonkeruuseen puhelimitse ja sähköpostitse.

Käyntitiedoista osa perustuu myytyihin lippuihin tai muuhun seurantatietoon, osa arvioon. Kuvataidetapahtumista ei ole olemassa täysin kattavaa listaa, ja määritelmän alle kuuluvia tapahtumia on voinut jäädä tässä huomiotta.

Framen vetämää kuvataiteen tilastointiprojektia valvoi tutkijoista ja nykytaideammattilaisista koottu ohjausryhmä. Tilastointiprojektin tavoitteena on luoda kuvataiteen alalle kestävä tilastoinnin järjestelmä, jonka avulla toimialasta kertyy tietoa vuosittain ja joka mahdollistaa alan muutosten seurannan.

Ohjausryhmän jäsenet edustivat sekä kuvataiteen toimialaa että kulttuurialan tilastoinnin asiantuntemusta. Ryhmän tehtävänä oli auttaa luomaan toimialalle yhteinen käsitys siitä, millaista tietoa alalla tarvitaan sekä tukea suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen tilastoinnin perustamista kuvataiteen alalle.

Jäseninä ohjausryhmässä olivat toiminnanjohtaja Juha Huuskonen (HIAP), erityisasiantuntija Paula Karhunen (Taiteen edistämiskeskus), erikoisasiantuntija Anu Niemelä (Museovirasto), puheenjohtaja Hannele Nyman (Galleristit ry), viestintäpäällikkö Miisa Pulkkinen (Suomen Taiteilijaseura), erikoistutkija Kaisa Weckström (Tilastokeskus) sekä puheenjohtajana toimiva erikoistutkija Sari Karttunen (Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore). Framesta ohjausryhmässä olivat mukana johtaja Raija Koli sekä ohjausryhmän sihteerinä toimiva viestintäpäällikkö Laura Boxberg. Ryhmä kokoontui vuosina 2016–2017.