Strategia ja vuosikertomus

Tältä sivulta löydät Framen strategian. Vuosikertomuksemme löydät aineistot-sivulta.

Framen strategia vuosille 2020–2021

Tehtävä

Frame tukee kuvataiteen ammattilaisten kansainvälistä toimintaa, yhteistyötä sekä tuottaa tietoa nykytaiteen toimintaympäristöstä.

Toimintaympäristö

Suomalainen nykytaide on korkeatasoista ja kansainvälisesti kiinnostavaa. Nykytaiteen ilmaisumuodot ja esityspaikat ovat jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Kansainväliseen toimintaan, liikkuvuuteen ja yhteistyöhön avautuu jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, mutta haasteena ovat toiminnan kehittämisen rajalliset resurssit, keskeisten kontaktien löytäminen ja välittäjäportaan vahvistaminen.

Toiminta

Framen toiminta jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: kansainvälinen toiminta, nykytaiteen toimintaympäristöjen vahvistaminen ja viestintä.

Kansainvälinen toiminta edistää suomalaisen nykytaiteen kansainvälistä näkyvyyttä vahvistamalla verkostoja, työskentelyn edellytyksiä ja liikkuvuutta.

Nykytaiteen toimintaympäristöt vahvistuvat tuottamalla tietoa, jakamalla apurahoja ja edistämällä yhteistyötä.

Viestintä lisää nykytaiteen näkyvyyttä ja jakaa tietoa nykytaiteesta.

Framen toiminnan lähtökohtana ovat yhdenvertaisuusperiaate, ilmaisunvapauden kunnioittaminen sekä taiteen toimijoiden moniäänisyyden tunnistaminen. Frame huomioi kestävän kehityksen kaikessa toiminnassaan.

Arvot

Framen toiminnan arvot perustuvat tehtävään nykytaiteen asiantuntijaorganisaationa. Tärkeimpiä arvoja ovat näkemyksellisyys, luotettavuus ja vastuullisuus.

Näkemyksellisyys
Framen toiminta perustuu asiantuntijuuteen ja vuorovaikutukseen alan ammattilaisten kanssa.

Luotettavuus
Framen toiminta on suunnitelmallista ja läpinäkyvää.

Vastuullisuus
Frame pyrkii kohti kestävämpiä ja yhdenvertaisempia nykytaiteen toimintaympäristöjä.

Päämäärät

Suomalainen nykytaide on elinvoimainen osa kansainvälistä taidekenttää.
Frame on lisännyt toimintansa vaikuttavuutta yhteistyökumppaneidensa tuella.
Frame on löytänyt eettisesti kestävämmän tavan toteuttaa tehtäväänsä.
Frame on arvostettu yhteyksien luoja kansainvälisellä nykytaiteen kentällä.
Frame on kasvattanut resurssejaan ja toimintaympäristönsä rahoitusta.

Seuranta

Hallitus arvioi strategisten tavoitteiden toteutumista vaikuttavuusmittareiden, itsearvioinnin ja toimintakertomusten avulla.

Framen hallitus päivittää strategiaa tarpeen mukaan.

Taiteilijan paletti.
Rose-Mari Torpon teos, joka näyttää verhomaiselta liukuvärjätyltä kankaalta, joka laskostuu alareunastaan.

Lue vuoden 2020 vuosikertomus

Framen vuosikertomus vuodelta 2020 esittelee Framen toimintaa. Vuosikertomuksessa tietoja vuoden tunnusluvuista, kohokohdista, taloudesta ja hallinnosta.

Vuoden 2020 vuosikertomus – Linkki avautuu uudessa välilehdessä