Tietosuoja

EU:n uuden yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen on alkanut 25.5.2018. GDPR:n tavoitteena ovat muun muassa yksilön oikeuksien ja vapauksien vahvistaminen, tietosuojan globaalin ulottuvuuden huomioiminen sekä tietosuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan tehostaminen. Frame Contemporary Art Finlandin (Frame-säätiö) toiminta ja palvelut vastaavat uuden asetuksen vaatimuksia.

Framen toimintaan kuuluu olennaisesti apuraha- sekä tiedotustoiminta, jonka johdosta hallinnoimme näihin liittyviä henkilörekistereitä. Sitoudumme GDPR:n periaatteiden mukaisesti jatkossakin keräämään vain sellaista tietoa jota tarvitsemme, säilyttämään sitä vain tarpeellisen ajan, sekä ilmoittamaan viipymättä rekistereihimme kohdistuvan tietoturvaloukkauksen sattuessa. Henkilötietoja käsittelevät vain olennaiset tahot ja käsittelystä jää jälki tietojärjestelmiimme.

Jokaisella henkilörekistereissämme tällä hetkellä olevalla ihmisellä on jatkossa mahdollisuus nähdä mitä tietoja omaamme hänestä, muuttaa niitä sekä tulla halutessaan poistetuksi, ellei tiedon säilyttämiselle ole esimerkiksi arkistointiin liittyvää yksioikoista laillista perustaa.

Voit halutessasi lähettää selvityspyynnön osoitteeseen sari.vaananen@frame-finland.fi, niin toimitamme selvityksen sinuun liittyvistä tiedoista rekistereissämme kuukauden sisällä hakupäivästä. Mainitse viestissäsi nimesi ja yhteytesi Frame-säätiöön. Selvitys on maksuton.

Jos olet hakenut Frame-säätiöltä apurahaa, pääset käsiksi tietoihisi suoraan apurahapalvelun kautta. Jos haluat muuttaa tai poistaa siellä olevia tietoja, ota yhteyttä osoitteeseen sari.vaananen@frame-finland.fi.

Tulevaisuudessa pyydämme mahdollisimman läpinäkyvästi ja selkeästi luvan tietojen käsittelyyn kaikilta uusilta kontakteilta. Kerromme lupaa pyydettäessä miksi keräämme tietoja, mihin niitä käytämme, kuinka kauan tietoja säilytetään ja rekisteröidyn oikeudet. Luvan varmistamme tarvittaessa kaksivaiheisella todennuksella.

 

Frame Contemporary Art Finlandin hallinnoimat henkilörekisterit

Frame-säätiö hallinnoi kuutta rekisteriä: apuraharekisteri, henkilötietorekisteri, yhteystietoirekisteri, rekrytointirekisteri, tilastorekisteri ja avoin haku -rekisteri. Alla löydät tietosuojaselosteet kaikista hallinnoimistamme henkilörekistereistä. Selosteissa kerrotaan miksi kussakin rekisterissä olevia tietoja kerätään tai säilytetään, miten tietoja käsitellään, kuka tietoja käsittelee, rekisteröidyn oikeudet sekä miten rekisterin tietoturva varmistetaan.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Säätiö kerää vain rekisterin kannalta välttämätöntä tietoa rekisteröidyiltä. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus omaan tietoon ja siihen kuka tietoa on käsitellyt, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tulla unohdetuksi, ellei tietojen säilyttämiseen ole laillista perustetta. Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto omiin tietoihin kohdistuneesta tietomurrosta.

Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys omista tiedoistaan kuukauden sisällä pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli katsotaan henkilötietoja käsitellyn virheellisesti.

 

Tietosuojaselosteet

Frame apuraharekisteri tietosuojaseloste

Frame avoin haku -henkilörekisteri tietosuojaseloste

Frame henkilöstörekisteri tietosuojaseloste

Frame rekrytointirekisteri tietosuojaseloste

Frame tilastointirekisteri tietosuojaseloste

Frame yhteystietorekisteri tietosuojaseloste