Tietosuoja

Frame on sitoutunut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) periaatteisiin. Toimintamme ja palvelumme vastaavat asetuksen vaatimuksia.

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena ovat muun muassa yksilön oikeuksien ja vapauksien vahvistaminen, tietosuojan globaalin ulottuvuuden huomioiminen sekä tietosuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan tehostaminen.

Framen toimintaan kuuluu olennaisesti apuraha- sekä tiedotustoiminta, jonka johdosta hallinnoimme näihin liittyviä henkilörekistereitä. Sitoudumme keräämään vain sellaista tietoa jota tarvitsemme, säilyttämään sitä vain tarpeellisen ajan sekä ilmoittamaan viipymättä rekistereihimme kohdistuvan tietoturvaloukkauksen. Henkilötietoja käsittelevät vain olennaiset tahot ja käsittelystä jää jälki tietojärjestelmiimme.

Jokaisella henkilörekistereissämme tällä hetkellä olevalla ihmisellä on mahdollisuus nähdä mitä tietoja meillä on hänestä, muuttaa niitä sekä tulla halutessaan poistetuksi, ellei tiedon säilyttämiselle ole esimerkiksi arkistointiin liittyvää laillista perustaa.

Voit halutessasi lähettää selvityspyynnön osoitteeseen raija.koli@frame-finland.fi, niin toimitamme selvityksen sinuun liittyvistä tiedoista rekistereissämme kuukauden sisällä pyyntöpäivästä. Mainitse viestissäsi nimesi ja kuvaus siitä, mistä rekisteristä haluat selvityksen. Selvitys on maksuton.

Jos olet hakenut Framelta apurahaa, pääset käsiksi tietoihisi suoraan apurahapalvelun kautta. Jos haluat muuttaa tai poistaa siellä olevia tietoja, ota yhteyttä: apurahakoordinaattori Veera Lizé.

Pyydämme mahdollisimman läpinäkyvästi ja selkeästi luvan tietojen käsittelyyn kaikilta uusilta kontakteilta. Kerromme lupaa pyydettäessä miksi keräämme tietoja, mihin niitä käytämme, kuinka kauan tietoja säilytetään ja rekisteröidyn oikeudet. Luvan varmistamme tarvittaessa kaksivaiheisella todennuksella.

Frame Contemporary Art Finlandin hallinnoimat henkilörekisterit

Frame-säätiö hallinnoi kuutta rekisteriä: apuraharekisteri, henkilötietorekisteri, yhteystietorekisteri, rekrytointirekisteri, tilastorekisteri ja avoin haku -rekisteri. Alla löydät tietosuojaselosteet kaikista hallinnoimistamme henkilörekistereistä. Selosteissa kerrotaan, miksi kussakin rekisterissä olevia tietoja kerätään tai säilytetään, miten tietoja käsitellään, kuka tietoja käsittelee, rekisteröidyn oikeudet sekä miten rekisterin tietoturva varmistetaan.

Tietosuoja: rekisteröidyn oikeudet

Frame kerää vain rekisterin kannalta välttämätöntä tietoa rekisteröidyiltä. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus omaan tietoon ja siihen kuka tietoa on käsitellyt, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tulla unohdetuksi, ellei tietojen säilyttämiseen ole laillista perustetta. Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto omiin tietoihin kohdistuneesta tietomurrosta.

Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys omista tiedoistaan kuukauden sisällä pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli katsotaan henkilötietoja käsitellyn virheellisesti.

Framen tietosuojaselosteet

Avoin haku -henkilörekisterin tietosuojaseloste

Lataa tiedosto

Henkilöstörekisterin tietosuojaseloste

Lataa tiedosto

Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

Lataa tiedosto

Tilastointirekisterin tietosuojaseloste

Lataa tiedosto

Yhteystietorekisterin tietosuojaseloste

Lataa tiedosto

Apuraharekisterin tietosuojaseloste

Lataa tiedosto