Frame Contemporary 
Art Finland

gör den finländska nutidskonsten starkare, synligare och mer internationell. Frame stöder och förespråkar internationell verksamhet, samt främjar samarbetet i Finland och utomlands. Frame fungerar också som informationscentral för nutidskonsten i Finland.

Bidrag

Frames bidrag stöder konstnärers utställningar utomlands, konstpublikationer ämnade för internationell distribuering, konstmässverksamhet och nutidkonstexperters resor.

Bidrag
En bild i färg av Christina Li och Pilvi Takala. Till vänster i bilden står kuratorn Christina Li. Christina har svart långt hår, glasögon och en svart jacka på sig. Pilvi Takala står höger om Christina. Takala har kort ljust hår och en mörk vinterjacka på sig. Både Christina och Pilvi tittar in i kameran. Bilden är tagen från midjan upp. I bakgrunden kan en se byggnader och nakna träd. Pilvi Takala ställer ut på Venedigbiennalen år 2022.

Venedigbiennalen

Frame producerar och beställer Finlands utställning på Venedigbiennalen. Den 59:e editonen av konstbiennalen kommer att äga rum år 2022.

Venedigbiennalen

Nyheter

Ekokompassen logga. Loggan är rund och grön med en grå bakgrund. På loggan står det "Vi arbetar för ett verksamhetssätt som tar mer ansvar för miljön. Vi bygger upp miljöledningssystemet Ekokompassen".

18/11/2021

Nyheter

Blogg: På väg mot verksamhetssätt som tar mer ansvar för miljön

11/03/2021

Nyheter

Blogg: Om institutionell ändring