Frame Contemporary Art Finland

gör den finländska nutidskonsten starkare, synligare och mer internationell. Frame stöder och förespråkar internationell verksamhet, samt främjar samarbetet i Finland och utomlands. Frame fungerar också som informationscentral för nutidskonsten i Finland.

Bidrag

Frames bidrag stöder konstnärers utställningar utomlands, konstpublikationer ämnade för internationell distribuering, konstmässverksamhet och nutidkonstexperters resor.

Bidrag

Venedigbiennalen

Frame producerar och beställer Finlands utställning på Venedigbiennalen. Den 60:e editonen av konstbiennalen ägde rum år 2024.

Venedigbiennalen

Nyheter

06/03/2024

Nyheter

Ansök om lärlingsstipendium för att göra praktik hos oss

06/03/2023

Nyheter

Nya verktyg för mer hållbara förfaranden inom samtidskonsten