Finnish Art Works. Everywhere.

Frame Contemporary Art Finland gör den finländska nutidskonsten starkare, synligare och mer internationell. Frame stöder och förespråkar internationell verksamhet, samt främjar samarbetet i Finland och utomlands. Frame fungerar också som informationscentral för nutidskonsten i Finland.