Viestit päättäjille

Kuvataide on meille suomalaisille tärkeää. Tältä sivulta löydät Framen ja kuvataiteen alan hallitusohjelmatavoitteet ja viestit päättäjille. Meihin voit olla yhteydessä, kun kaipaat tietoa kuvataiteesta!

Framen hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027

Frame Contemporary Art Finland edistää kuvataidealan yhteisiä tavoitteita yhdessä Suomen Taiteilijaseuran sekä tekijänoikeusjärjestö Kuvaston kanssa. Hallitusohjelmatavoitteemme 2023–2027 ajavat kuvataidealan nostamista rahoituskuopasta.

Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että visuaalisten taiteenalojen osuus valtion kulttuuribudjetista on tällä hetkellä vain 1 % – taidemuseot mukaan laskettunakin vain 4 %.

Rahoituskuoppa kuitenkin näkyy ja tuntuu kuvataiteen kentän tekijöille: rahoitusvaje hidastaa alan kehittymistä, työpaikkojen syntymistä ja kaupallisten toimintamallien rakentumista. Kuvataiteilijoiden tulotaso on kaikista taiteilijaryhmistä heikoin.

Suomalaiset kuitenkin ovat kuvataidekansaa: kuvataiteen kävijämäärät ovat huippuluokkaa, ennen koronapandemiaa yli 4,8 miljoonaa vuodessa.

On aika nostaa kuvataide rahoituskuopasta ja vahvistaa suomalaista kuvataiteen kenttää. Mitä sillä saamme? Yhä korkeatasoisempia taidesisältöjä, mutta myös saavutettavampaa kuvataidetta yleisöille ympäri Suomen, taiteen myynnin ja välityspalveluiden kasvua sekä taiteilijoille mahdollisuuden tulla toimeen työllään.

Framen, Suomen Taiteilijaseuran ja Kuvaston yhteinen eduskuntavaaliohjelman tähtää kuvataiteen rahoituksen kasvattamiseen 15 miljoonalla eurolla, yhteensä 30 miljoonaan euroon. Tämä nostaisi kuvataiteen lähemmäs yhdenvertaista asemaa muiden taiteenalojen kanssa samalla, kun luovia aloja vahvistetaan kokonaisuudessaan.

Nyt on kuvataiteen vuoro.

Kuvitus: Juliana Hyrri.

Kohotetaan taiteen ja kulttuurin rahoitus asteittain 2 prosenttiin valtion budjetista

Taiteen rahoitus Suomessa laahaa jäljessä yleisestä eurooppalaisesta tasosta. Se hidastaa alan kehittymistä, työpaikkojen syntymistä ja kaupallisten toimintamallien rakentumista. Taiteen ja kulttuurin rahoituksen osuus valtion budjetista on nostettava ensi hallituskaudella 1 prosenttiin ja asteittain 2 prosenttiin, jotta alati enemmän ihmisiä työllistävä toimiala pystyy kehittymään.

Nostetaan kuvataide rahoituskuopasta

Jotta kuvataidealan asema julkisen rahoituksen osalta olisi yhdenvertaista, kuvataiteen rahoitusta tulee kasvattaa yhteensä 15 miljoonalla eurolla, yhteensä 30 miljoonaan euroon. Lisärahoituksella vahvistetaan kuvataiteen alan toimintaedellytyksiä, työllisyyttä ja kuvataiteen saatavuutta joka puolella Suomea.

Investoidaan kuvataiteen yhteisöihin

Visuaalisen alan yhteisöjen, kuten kuvataidejärjestöjen, gallerioiden ja taidelainaamoiden rahoitusta tulee kasvattaa 3 miljoonalla eurolla.

Yhteisörahoitusta kasvattamalla synnytetään työtä kuvataiteen ammattilaisille, elämyksiä yleisöille ja vetovoimaa alueille. Investoinnit esimerkiksi myyntiin, markkinointiin ja digitalisaation kehittämiseen tuottavat kaupallisia toimintamahdollisuuksia kuvataidealalle ja kytkevät alaa vahvemmin osaksi luovaa taloutta.

Viedään suomalaista taidetta maailmalle

Suomalainen kuvataide on korkeatasoista ja kansainvälisesti kiinnostavaa. Kansainvälisen toiminnan tukeminen edistää suomalaisen nykytaiteen näkyvyyttä ja myös kaupallista menekkiä ulkomailla.

Tämä onnistuu tukemalla nykytaiteen vientiä, kuten kansainvälistä messuja ja näyttelytoimintaa harjoittavien organisaatioiden toimintaedellytyksiä. Myös residenssitoimintaa ja nykytaiteen ammattilaisten liikkuvuutta sekä Suomessa ja ulkomailla tukemalla edistetään nykytaiteen kansainvälistä toimintaa ja menestystä.

Visualisointi eri taiteenalojen osuuksista valtion kulttuuribudjetissa ympyrädiagrammin muodossa. Kuvassa on korostettu teksti Visuaalinen taide 1 %.

Taiteenalojen rahoituksen osuudet koko valtion taidebudjetista vuonna 2019. Cupore: Mahdollisesti kulttuuria? -työpaperi, 2021.

Tietoa kuvataiteesta

Kuvataideala työllistää suuren määrän luovia ammattilaisia: taiteilijoita, asiantuntijoita ja taiteen välittäjiä. Myös yleisö rakastaa kuvataidetta: kuvataiteen näyttelyihin ja tapahtumiin tehdään vuosittain lähes 5 miljoonaa käyntiä (2019).

Suomalainen kuvataidekenttä on poikkeuksellisen laaja: meillä on lähes 70 taidemuseota, yli 120 taidegalleriaa, 39 taidelainaamoa ja kymmeniä vuosittain järjestettäviä kuvataidetapahtumia ympäri Suomea.

Rahoituskuoppa

Jo vuonna 2009 julkaistu Päin näköä! Visuaalisten alojen taidepoliittinen ohjelma alleviivasi, että Suomessa visuaalisten taiteiden kentän rahoitus on vaatimatonta muihin taiteenaloihin verrattuna. 

Viimeisen parin vuoden ajan kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Cuporen selvitykset ovat kertoneet samaa viestiä: visuaalisten taiteiden julkinen rahoitus on heikolla tasolla – kuvataiteen osuus valtion kulttuurirahoituksesta on 1 prosentti. Taidemuseotoiminta mukaan luettunakin alan osuus on alle neljä prosenttia, kun esimerkiksi esittävien taiteiden osuus on 20 prosenttia. 

Olemme alkaneet kutsua tätä ilmiötä kuvataiteen rahoituskuopaksi.

Tätä viestiä tukee toimittamamme kuvataiteen tilasto. Tiedämme, että kuvataiteen kävijämäärät ovat vuosittain lähempänä viittä miljoonaa. Se tekee kuvataiteesta asian, joka todella on suomalaisten sydämissä. Miksi siis yleisön valtava kiinnostus ja arvostus ei näy julkisessa rahoituksessa?

maalipensseleita kahdessa purkissa ikkunalaudalla