Viestit päättäjille

Kuvataide on meille suomalaisille tärkeää. Tältä sivulta löydät Framen ja kuvataiteen alan viestit päättäjille. Meihin voit olla yhteydessä, kun kaipaat tietoa kuvataiteesta!

Tietoa kuvataiteesta

Kuvataideala työllistää suuren määrän luovia ammattilaisia: taiteilijoita, asiantuntijoita ja taiteen välittäjiä. Myös yleisö rakastaa kuvataidetta: kuvataiteen näyttelyihin ja tapahtumiin tehdään vuosittain lähes 5 miljoonaa käyntiä.

Suomalainen kuvataidekenttä on poikkeuksellisen laaja: meillä on lähes 70 taidemuseota, yli 100 taidegalleriaa, 39 taidelainaamoa ja kymmeniä vuosittain järjestettäviä kuvataidetapahtumia ympäri Suomea.

Rahoituskuoppa

Jo vuonna 2009 julkaistu Päin näköä! Visuaalisten alojen taidepoliittinen ohjelma alleviivasi, että Suomessa visuaalisten taiteiden kentän rahoitus on vaatimatonta muihin taiteenaloihin verrattuna. 

Viimeisen parin vuoden ajan kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Cuporen selvitykset ovat kertoneet samaa viestiä: visuaalisten taiteiden kohdalla julkinenrahoitus ei ole ainoastaan vaatimatonta, vaan vaatimattomuudessa se on aivan omaa luokkaansa: visuaalisten taiteiden osuus valtion kulttuurirahoituksesta on yksi prosentti kokonaisrahoituksesta. Taidemuseotoiminta mukaanlaskettuna alan osuus on alle neljä prosenttia, kun esimerkiksi esittävien taiteiden osuus on 20 prosenttia. 

Olemme alkaneet kutsua tätä ilmiötä kuvataiteen rahoituskuopaksi.

Tätä viestiä tukee toimittamamme kuvataiteen tilasto. Tiedämme, että kuvataiteen kävijämäärät ovat vuosittain lähempänä viittä miljoonaa. Se tekee kuvataiteesta asian, joka todella on suomalaisten sydämissä. Miksi siis yleisön valtava kiinnostus ja arvostus ei näy julkisessa rahoituksessa?

maalipensseleita kahdessa purkissa ikkunalaudalla

Framen hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027

Frame Contemporary Art Finland edistää kuvataidealan yhteisiä tavoitteita yhdessä Suomen Taiteilijaseuran sekä tekijänoikeusjärjestö Kuvaston kanssa. Hallitusohjelmatavoitteemme 2023–2027 ajavat kuvataidealan nostamista rahoituskuopasta.

Hallitusohjelmatavoitteet esittävät kuvataiteen rahoituksen kasvattamista yhteensä 15 miljoonalla eurolla. Tämä vastaisi kuvataiteen rahoituksen nostamista yhdenvertaiseen asemaan muiden taiteenalojen kanssa. Lisärahoituksella vahvistetaan kuvataiteen saavutettavuutta sekä edistetään kuvataidealan työllisyyttä.

Kohotetaan taiteen ja kulttuurin rahoitus asteittain 2 prosenttiin valtion budjetista

Taiteen rahoitus Suomessa laahaa jäljessä yleisestä eurooppalaisesta tasosta. Se hidastaa alan kehittymistä, työpaikkojen syntymistä ja kaupallisten toimintamallien rakentumista. Taiteen ja kulttuurin rahoituksen osuus valtion budjetista on nostettava ensi hallituskaudella 1 %:iin ja asteittain 2 %:n, jotta alati enemmän ihmisiä työllistävä toimiala pystyy kehittymään.

Nostetaan kuvataide rahoituskuopasta

Jotta kuvataidealan asema julkisen rahoituksen osalta olisi yhdenvertaista, kuvataiteen rahoitusta tulee kasvattaa yhteensä 15 miljoonaa euroa. Lisärahoituksella vahvistetaan kuvataiteen saavutettavuutta sekä edistetään kuvataidealan työllisyyttä.

Investoidaan kuvataiteen yhteisöihin

Visuaalisen alan yhteisöjen, kuten kuvataidejärjestöjen, gallerioiden ja taidelainaamoiden rahoitusta tulee kasvattaa 3 miljoonalla eurolla.

Yhteisörahoitusta kasvattamalla synnytetään työtä kuvataiteen ammattilaisille, elämyksiä yleisöille ja vetovoimaa alueille. Investoinnit esimerkiksi myyntiin, markkinointiin ja digitalisaation kehittämiseen tuottavat kaupallisia toimintamahdollisuuksia kuvataidealalle ja kytkevät alaa vahvemmin osaksi luovaa taloutta

Viedään suomalaista taidetta maailmalle

Suomalainen kuvataide on korkeatasoista ja kansainvälisesti kiinnostavaa. Kansainvälisen toiminnan tukeminen edistää suomalaisen nykytaiteen näkyvyyttä ja myös kaupallista menekkiä ulkomailla.

Tuetaan nykytaiteen vientiä, kuten kansainvälistä messuja näyttelytoimintaa harjoittavien organisaatioiden toimintaedellytyksiä. Tuetaan residenssitoimintaa ja nykytaiteen ammattilaisten liikkuvuutta sekä Suomessa ja ulkomailla

Pigmenttejä lasipurkeissa hyllyllä.