29/08/2018

Uutiset

Vuoden 2017 kuvataiteen tilastot julki

Suomalaisiin kuvataidekohteisiin tehtiin 4,6 miljoonaa käyntiä vuonna 2017. Taidemuseokohteisiin tehtiin 2,3 miljoonaa käyntiä, taidegallerioissa käyntejä oli 1,3 miljoonaa ja kuvataidetapahtumissa lähes miljoona. Tiedot selviävät nykytaideorganisaatio Frame Contemporary Art Finlandin julkaisemista kuvataiteen tilastoista.

Taidemuseoiden käyntimäärä kasvoi seitsemän prosenttia vuodesta 2016. Viisi suosituinta taidemuseokohdetta olivat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma, Helsingin taidemuseo HAM, EMMA Espoon modernin taiteen museo ja Wäinö Aaltosen Museo. Näiden taidemuseoiden yhteenlaskettu käyntimäärä oli puolet kaikista taidemuseokäynneistä.

Suosituimmat museot pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevat Turussa ja Tampereella: turkulaisen Wäinö Aaltosen museon lisäksi eniten käyntejä keräsivät Muumimuseo, Sara Hildénin taidemuseo, Turun taidemuseo ja Aboa Vetus & Ars Nova -museo.

Suomessa toimii 61 taidemuseokohdetta. Taidemuseot ovat ammattimaisesti toimivia organisaatioita, jotka esittävät kuvataidetta ja joilla on oma taidekokoelma.

 

Taidegalleriatilasto koottiin toista kertaa

Taidegalleriatilastoinnin kohdejoukkona olivat kaikki vuonna 2017 toimineet suomalaiset taidegalleriat. Gallerioita paikannettiin 119 kappaletta, yhteensä 31 eri paikkakunnalta. Puolet gallerioista sijaitsee Helsingissä. Taidegallerioita ylläpitävissä toimijoissa on niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin organisaatioita.

Keväällä 2018 gallerioille lähetetyssä kyselyssä selvitettiin taidegallerioiden näyttely- ja muuta toimintaa, sopimus- ja korvauskäytäntöjä, taloutta ja henkilöstöä sekä alan suhdannenäkymiä. Kysely noudatteli pääpiirteissään vuonna 2017 tehtyä pilottikyselyä. Mukaan lisättiin tarkentavia kysymyksiä näyttelytoiminnan lisäksi järjestetyistä tapahtumista.

Galleriat järjestivät yhteensä lähes 1 000 näyttelyä vuoden 2017 aikana. Gallerioiden näyttelyissä oli kaikkiaan 3 000 taiteilijaa, joista 60 prosenttia naisoletettuja. Näyttelyiden lisäksi lisäksi taidegallerioissa järjestettiin keskimäärin 29 muuta tapahtumaa tai tilaisuutta per galleria. Tilaisuuksien kirjo oli suuri. Lähes kaikki galleriat järjestivät näyttelynavajaisia ja taiteilijatapaamisia. Yli puolet gallerioista järjesti lisäksi näyttelyopastuksia tai musiikkitapahtumia.

Kyselyssä selvitettiin myös gallerioiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä sekä myyntiä. Gallerioiden ilmoittama teosmyynti oli yhteensä 5,6 miljoonaa euroa, joka tuli pääasiassa yritysmuotoisten gallerioiden myynnistä. Kolmasosa galleriatoimijoista ei myynyt teoksia.

Kuvataidetapahtumissa lähes miljoona kävijää

Kuvataidetapahtumissa kävijöitä oli yhteensä lähes miljoona. Suurin yksittäinen tapahtuma oli Lux Helsinki puolen miljoonan kävijän käyntimäärällä. Suomessa toimii yhteensä 50 säännöllisesti järjestettävää kuvataidetapahtumaa, joista 34 järjestettiin vuonna 2017. Tapahtumat esittävät ammattitaiteilijoiden tekemää kuvataidetta ja tuottavat säännöllisesti toistuvaa, vaihtuvaa ohjelmaa.

Kuvataidetapahtumia ovat kuvataiteen biennaalit ja triennaalit, kesänäyttelyt ja festivaalit sekä teosvälitystapahtumat ja suurimmat taidemessut. Taidetapahtumien käyntimäärä oli saatavilla 25 toimijalta.

 

Frame kehittää kuvataiteen tilastointia

Frame kehittää nykytaiteen tiedotuskeskuksena kuvataiteen tilastointia jatkossa entistäkin kattavammaksi ja luotettavammaksi. Tavoitteena on tuottaa jatkuvia ja vertailukelpoisia aikasarjoja, jotka mahdollistavat alan muutosten ja kehityskulkujen seuraamisen sekä tulevaisuuden ennakoinnin ja suunnittelun.

Taidemuseoiden, taidegallerioiden ja taidetapahtumien tilastot ja niiden perusteella kootut tietokortit julkaistaan vuosittain Framen verkkosivuilla. Tiedot perustuvat Framen gallerioilta ja tapahtumilta keräämiin tietoihin, Museoviraston kokoamaan Museotilastoon sekä Framen tekemään asiantuntija-arvioon.

Tilastot ja tietokortit: https://frame-finland.fi/tietoa-alasta/tilastot/

Lisätiedot

Laura Boxberg, viestintäpäällikkö
Frame Contemporary Art Finland
044 739 6079, laura.boxberg@frame-finland.fi