Tilastot

Nykytaiteen tiedotuskeskus Frame toimittaa ja julkaisee vuosittain kuvataiteen tilastot. Tavoitteena on tuottaa jatkuvia ja vertailukelpoisia aikasarjoja, jotka mahdollistavat alan muutosten ja kehityskulkujen seuraamisen sekä tulevaisuuden ennakoinnin ja suunnittelun.

Tältä sivulta löydät taidegalleriatilaston ja taidemuseoiden sekä taidetapahtumien käyntimäärät sekä perusteella kootut tietokortit. Tiedot perustuvat Framen gallerioilta ja tapahtumilta keräämiin tietoihin, Museoviraston kokoamaan Museotilastoon sekä Framen tekemään asiantuntija-arvioon.

 

Tilastot

Taidegalleriatilasto 2019

Taidegalleriatilasto 2018

Taidegalleriatilasto 2017

Taidegalleriatilasto 2016 – Pilottiselvitys suomalaisten gallerioiden toiminnasta ja tilastoinnista

 

Tietokortit

 

2019

Taidegalleriat Suomessa 2019 -tietokortti

Kuvataiteen käyntimäärät Suomessa 2019 -tietokortti

Taidemuseoiden käyntimäärät Suomessa 2019 -tietokortti

 

2018

Taidegalleriat Suomessa 2018 -tietokortti

Kuvataiteen käyntimäärät Suomessa 2018 -tietokortti

Taidemuseoiden käyntimäärät Suomessa 2018 -tietokortti

 

2017

Taidegalleriat Suomessa 2017 -tietokortti

Kuvataiteen käyntimäärät Suomessa 2017 -tietokortti

Taidemuseoiden kayntimäärät Suomessa 2017 -tietokortti

 

2016

Taidegalleriat Suomessa 2016 -tietokortti

Kuvataiteen käyntimäärät Suomessa 2016 -tietokortti

Taidemuseoiden käyntimäärät Suomessa 2016 -tietokortti

 

Taulukot

Taidemuseokohteiden käyntimäärät 2010–2019 -taulukko

Kuvataidekohteiden käyntimäärät 2016–2019 -taulukko

 

Frame-säätiön kuvataidetilastot, jonka tekijä on Frame Contemporary Art Finland, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla (CC BY 4.0.).

Museotilaston vuosittainen data ja ei-ammatillisia paikallismuseoita koskevat taulukot on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) lisenssillä.

Mikäli galleriasi tai tapahtumasi on aloittanut toimintansa vuoden 2019 aikana, tai olet kiinnostunut tulevista kyselykierroksista, ota yhteyttä Framen viestintäpäällikköön Laura Boxbergiin: laura.boxberg@frame-finland.fi.

Yhteenveto: Kuvataiteen tilastot 2019

Suomalaisiin kuvataidekohteisiin tehtiin kaikkiaan noin 4,8 miljoonaa käyntiä vuonna 2019.

Taidegallerioiden osalta vuoden 2019 tilastot piirtävät entistä tarkempaa kokonaiskuvaa suomalaisten taidegallerioiden tulonlähteistä, kokonaismenoista sekä teosmyynnistä.

Tutustu vuoden 2019 tilastoihin ja lataa tietokortit Framen verkkosivuilta

Frame tilastoi vuosittain tietoa suomalaisten taidegallerioiden näyttely- ja tapahtumatoiminnasta, sopimus- ja korvauskäytännöistä sekä taloudesta ja henkilöstöstä.

Taidegalleriatilastointi toteutettiin gallerioille lähetetyllä kyselyllä, johon vastasi vastasi 56 galleriaa (vastausprosentti 48). Kyselyssä paneuduttiin aikaisempia vuosia tarkemmin gallerioiden talouslukuihin. Tilastokyselyssä gallerioilta tiedusteltiin organisaation talouden tilasta ja mahdollisista lisärahoitustarpeista.

Taidegalleriat saivat tyypillisesti tuloja ja rahoitusta useasta eri lähteestä. Kaikkiaan 67 % gallerioista kertoi saaneensa avustusta tai apurahaa valtiolta tai kunnilta, 33 % säätiöiltä. Näyttelyvuokrista- tai maksuista tuloja sai 65 % gallerioista, teosten myyntiprovisioista 50 % gallerioista. Pääomatulot ilmoitettiin rahoituslähteeksi harvemmin. Lahjoituksia ilmoitti saaneensa yksi galleria.

Kyselyyn vastanneiden gallerioiden teosmyynti vuonna 2019 oli yhteensä noin 8 miljoonaa euroa, joka jakautui 32 gallerian kesken. Galleriat myivät yhteensä noin 4 400 teosta.

Gallerioista yli puolella (54 %) merkittävimmät lisärahoitustarpeet liittyvät henkilöstön palkkakuluihin, 38 % gallerioista taiteilijoiden palkkoihin. Noin kolmasosalla lisärahoitustarve koskee viestintää ja markkinointia sekä toimitiloista koituvia kustannuksia.

Lisärahoituksen turvin galleriat voisivat muun muassa maksaa taiteilijoille näyttelykorvauksia, kattaa suuremman osan näyttelyistä koituvista kuluista, lisätä henkilöresursseja, laajentaa tarjontaansa, kehittää palvelujaan sekä turvata toiminnan tulevaisuuden.

”Lisärahoituksen myötä taiteilijat saisivat palkkaa, eivätkä maksaisi näyttelyvuokraa. Galleriaan voitaisiin palkata kokoaikainen työntekijä”, kommentoi eräs kyselyyn vastannut galleristi.

Taidemuseoiden ja kuvataidetapahtumien osalta Frame tilastoi ja raportoi museoiden ja tapahtumien käyntimäärät. Suomalaisiin kuvataidekohteisiin tehtiin kaikkiaan noin 4,8 miljoonaa käyntiä vuonna 2019. Kasvua vuoteen 2018 oli noin viisi prosenttia.

Suomalaiset taidemuseot ovat kasvattaneet käyntimääriään tasaisesti koko 2010-luvun ajan. Viime vuonna 67:ään taidemuseokohteeseen tehtiin noin 2,7 miljoonaa käyntiä. Taidemuseoiden käyntimäärä kasvoi lähes 13 prosenttia vuodesta 2018.

Kuvataidetapahtumia paikannettiin 31 kappaletta. Kyselyyn vastanneet 22 tapahtumaa tavoittivat yhteensä noin 700 000 kävijää. Kuvataidetapahtumia ovat kuvataiteen biennaalit ja triennaalit, kesänäyttelyt ja festivaalit sekä teosvälitystapahtumat ja taidemessut.

Taidegallerioihin tehtiin vuonna 2019 yhteensä noin 1,4 miljoonaa käyntiä.

Frame kehittää nykytaiteen tiedotuskeskuksena kuvataiteen tilastointia jatkossa entistäkin kattavammaksi ja luotettavammaksi. Tavoitteena on tuottaa jatkuvia ja vertailukelpoisia aikasarjoja, jotka mahdollistavat alan muutosten ja kehityskulkujen seuraamisen sekä tulevaisuuden ennakoinnin ja suunnittelun.

Taidemuseoiden, taidegallerioiden ja taidetapahtumien tilastot ja niiden perusteella kootut tietokortit julkaistaan vuosittain Framen verkkosivuilla. Tiedot perustuvat Framen gallerioilta ja tapahtumilta keräämiin tietoihin, Museoviraston kokoamaan Museotilastoon sekä Framen tekemään asiantuntija-arvioon.

Yhteenveto: Kuvataiteen tilastot 2018

Kuvataiteen tilastot 2018: taidemuseoilla huima kävijäkasvu kuluneen vuosikymmenen aikana

Taidemuseoiden käyntimäärät ovat kasvaneet noin 1,4 miljoonasta käynnistä yli 2,4 miljoonaan vuodesta 2011 vuoteen 2018. Tiedot selviävät nykytaideorganisaatio Frame Contemporary Art Finlandin julkaisemista kuvataiteen tilastoista.

Vuonna 2018 suomalaisiin kuvataidekohteisiin tehtiin yhteensä yli 4,6 miljoonaa käyntiä. Erityisen suurta kasvu on ollut taidemuseoissa, jotka ovat kasvattaneet kävijämääriään tasaisesti koko 2010-luvun ajan. Suomessa toimi vuonna 2018 yhteensä 65 museotilastoon kuuluvaa taidemuseokohdetta. Taidemuseot ovat ammattimaisesti toimivia organisaatioita, jotka esittävät kuvataidetta ja joilla on oma taidekokoelma.

Taidegallerioiden teosmyynti lähes 9 miljoonaa euroa

Taidegalleriatilastoinnin kohdejoukkona olivat kaikki vuonna 2018 toimineet suomalaiset taidegalleriat. Gallerioita paikannettiin 113 kappaletta, yhteensä 31 eri paikkakunnalta. Puolet gallerioista sijaitsee Helsingissä. Taidegallerioita ylläpitävät niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin organisaatiot. Kolmanteen sektoriin luetaan taiteilijaseurojen, -liittojen, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämät galleriat.

Keväällä 2019 gallerioille lähetetyssä kyselyssä selvitettiin taidegallerioiden näyttely- ja muuta toimintaa, sopimus- ja korvauskäytäntöjä, taloutta ja henkilöstöä sekä alan suhdannenäkymiä.

Taidegallerioissa käyntejä oli 1,4 miljoonaa. Galleriat järjestivät yhteensä yli 1 200 näyttelyä vuoden 2018 aikana. Eniten näyttelyitä järjestivät taiteilijaseurojen tai -liittojen galleriat. Gallerioiden näyttelyissä oli kaikkiaan 3 000 taiteilijaa, joista 60 prosenttia naisoletettuja.

Kyselyssä selvitettiin myös gallerioiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä sekä myyntiä. Gallerioiden ilmoittama teosmyynti oli yhteensä 8,8 miljoonaa euroa. Suurin osa myynnistä oli yksityisten gallerioiden tekemää. Gallerioista 16 % osallistui taidemessuille Suomessa tai ulkomailla.

Kuvataidetapahtumat keräävät tasaisesti kävijöitä

Kuvataidetapahtumissa kävijöitä oli yhteensä lähes miljoona. Suomessa toimii yhteensä 50 säännöllisesti järjestettävää kuvataidetapahtumaa, joista 32 järjestettiin vuonna 2018. Kuvataidetapahtumia ovat kuvataiteen biennaalit ja triennaalit, kesänäyttelyt ja festivaalit sekä teosvälitystapahtumat ja suurimmat taidemessut. Tapahtumat esittävät ammattitaiteilijoiden tekemää kuvataidetta ja tuottavat säännöllisesti toistuvaa, vaihtuvaa ohjelmaa.

Yhteenveto: Kuvataiteen tilastot 2017

Suomalaisiin kuvataidekohteisiin tehtiin 4,6 miljoonaa käyntiä vuonna 2017. Taidemuseokohteisiin tehtiin 2,3 miljoonaa käyntiä, taidegallerioissa käyntejä oli 1,3 miljoonaa ja kuvataidetapahtumissa lähes miljoona. Tiedot selviävät nykytaideorganisaatio Frame Contemporary Art Finlandin julkaisemista kuvataiteen tilastoista.

Taidemuseoiden käyntimäärä kasvoi seitsemän prosenttia

Taidemuseoiden käyntimäärä kasvoi seitsemän prosenttia vuodesta 2016. Viisi suosituinta taidemuseokohdetta olivat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma, Helsingin taidemuseo HAM, EMMA Espoon modernin taiteen museo ja Wäinö Aaltosen Museo. Näiden taidemuseoiden yhteenlaskettu käyntimäärä oli puolet kaikista taidemuseokäynneistä.

Suosituimmat museot pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevat Turussa ja Tampereella: turkulaisen Wäinö Aaltosen museon lisäksi eniten käyntejä keräsivät Muumimuseo, Sara Hildénin taidemuseo, Turun taidemuseo ja Aboa Vetus & Ars Nova -museo.

Suomessa toimii 61 taidemuseokohdetta. Taidemuseot ovat ammattimaisesti toimivia organisaatioita, jotka esittävät kuvataidetta ja joilla on oma taidekokoelma.

Taidegalleriatilasto koottiin toista kertaa

Taidegalleriatilastoinnin kohdejoukkona olivat kaikki vuonna 2017 toimineet suomalaiset taidegalleriat. Gallerioita paikannettiin 119 kappaletta, yhteensä 31 eri paikkakunnalta. Puolet gallerioista sijaitsee Helsingissä. Taidegallerioita ylläpitävissä toimijoissa on niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin organisaatioita.

Keväällä 2018 gallerioille lähetetyssä kyselyssä selvitettiin taidegallerioiden näyttely- ja muuta toimintaa, sopimus- ja korvauskäytäntöjä, taloutta ja henkilöstöä sekä alan suhdannenäkymiä. Kysely noudatteli pääpiirteissään vuonna 2017 tehtyä pilottikyselyä. Mukaan lisättiin tarkentavia kysymyksiä näyttelytoiminnan lisäksi järjestetyistä tapahtumista.

Galleriat järjestivät yhteensä lähes 1 000 näyttelyä vuoden 2017 aikana. Gallerioiden näyttelyissä oli kaikkiaan 3 000 taiteilijaa, joista 60 prosenttia naisoletettuja. Näyttelyiden lisäksi lisäksi taidegallerioissa järjestettiin keskimäärin 29 muuta tapahtumaa tai tilaisuutta per galleria. Tilaisuuksien kirjo oli suuri. Lähes kaikki galleriat järjestivät näyttelynavajaisia ja taiteilijatapaamisia. Yli puolet gallerioista järjesti lisäksi näyttelyopastuksia tai musiikkitapahtumia.

Kyselyssä selvitettiin myös gallerioiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä sekä myyntiä. Gallerioiden ilmoittama teosmyynti oli yhteensä 5,6 miljoonaa euroa, joka tuli pääasiassa yritysmuotoisten gallerioiden myynnistä. Kolmasosa galleriatoimijoista ei myynyt teoksia.

Kuvataidetapahtumissa lähes miljoona kävijää

Kuvataidetapahtumissa kävijöitä oli yhteensä lähes miljoona. Suurin yksittäinen tapahtuma oli Lux Helsinki puolen miljoonan kävijän käyntimäärällä. Suomessa toimii yhteensä 50 säännöllisesti järjestettävää kuvataidetapahtumaa, joista 34 järjestettiin vuonna 2017. Tapahtumat esittävät ammattitaiteilijoiden tekemää kuvataidetta ja tuottavat säännöllisesti toistuvaa, vaihtuvaa ohjelmaa.

Kuvataidetapahtumia ovat kuvataiteen biennaalit ja triennaalit, kesänäyttelyt ja festivaalit sekä teosvälitystapahtumat ja suurimmat taidemessut. Taidetapahtumien käyntimäärä oli saatavilla 25 toimijalta.

Frame kehittää kuvataiteen tilastointia

Frame kehittää nykytaiteen tiedotuskeskuksena kuvataiteen tilastointia jatkossa entistäkin kattavammaksi ja luotettavammaksi. Tavoitteena on tuottaa jatkuvia ja vertailukelpoisia aikasarjoja, jotka mahdollistavat alan muutosten ja kehityskulkujen seuraamisen sekä tulevaisuuden ennakoinnin ja suunnittelun.

Taidemuseoiden, taidegallerioiden ja taidetapahtumien tilastot ja niiden perusteella kootut tietokortit julkaistaan vuosittain Framen verkkosivuilla. Tiedot perustuvat Framen gallerioilta ja tapahtumilta keräämiin tietoihin, Museoviraston kokoamaan Museotilastoon sekä Framen tekemään asiantuntija-arvioon.

 

Lisätiedot

Laura Boxberg, viestintäpäällikkö
Frame Contemporary Art Finland
044 739 6079, laura.boxberg@frame-finland.fi

Yhteenveto: Taidegalleriatilasto 2016

Suomalaisiin taidegallerioihin tehtiin lähes 1,3 miljoonaa käyntiä vuonna 2016. Kaikkiaan kuvataidekäyntejä tehtiin noin 3,8 miljoonaa. Galleriat järjestivät lähes 1200 näyttelyä sekä lukuisia muita tilaisuuksia ja tapahtumia. Gallerioiden näyttelyissä oli kaikkiaan 3000 taiteilijaa. Tiedot perustuvat nykytaideorganisaatio Frame Contemporary Art Finlandin gallerioilta keräämiin tietoihin.

Framen julkaisema Taidegalleriatilasto 2016 – Pilottiselvitys suomalaisten taidegallerioiden toiminnasta ja tilastoinnista luo katsauksen suomalaiseen galleriakenttään ja antaa keskeistä tietoa taidegallerioiden toiminnasta vuonna 2016. Keväällä 2017 tehdyn kyselyn tulokset paljastavat toimijoiden suuren kirjon niin toiminnan laajuuden kuin muotojen osalta.

Tiedot selvitettiin ensimmäistä kertaa

Tilastoinnin kohdejoukkona olivat kaikki vuonna 2016 toimineet suomalaiset taidegalleriat. Gallerioita paikannettiin 116 kappaletta, yhteensä 26 eri paikkakunnalta. Puolet gallerioista sijaitsee Helsingissä. Taidegallerioita ylläpitävissä toimijoissa on niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin organisaatioita.

Tilastokyselyyn vastasi yhteensä 66 galleriaa, eli 57 % kaikista gallerioista. Kyselyllä selvitettiin taidegallerioiden näyttely- ja muuta toimintaa, sopimus- ja korvauskäytäntöjä, taloutta ja henkilöstöä sekä alan suhdannenäkymiä.

Gallerioihin tehtiin 1,3 miljoonaa käyntiä

Kyselyyn vastanneihin gallerioihin tehtiin vuonna 2016 lähes 700 000 käyntiä. Kyselyn perusteella voidaan arvioida, että kaikkiin gallerioihin tehtiin kaikkiaan 1,3 miljoonaa käyntiä. Tämä käyntimäärä perustuu kyselyssä saatujen tietojen perusteella laskettuun arvioon kaikkien gallerioiden käyntimääristä.

Galleriat järjestivät lähes 1 200 näyttelyä sekä lukuisia muita tilaisuuksia ja tapahtumia. Tyypillisesti galleriassa on kymmenestä kahteenkymmeneen näyttelyä vuodessa. Gallerioiden näyttelyissä oli kaikkiaan 3 000 taiteilijaa, joista reilu kymmenesosa ulkomaalaisia.

Taidemessuille kotimaassa tai ulkomailla osallistui neljäsosa gallerioista. Gallerioiden ilmoittama teosmyynti oli yhteensä 10,3 miljoonaa euroa, joka tuli pääasiassa yritysmuotoisten gallerioiden myynnistä.

Eri nykytaiteen muotojen suuri kirjo esille

Taidegalleriat esittävät ammattitaiteilijoiden tekemää nykytaidetta. Vähintään 80 prosenttia gallerioista esitti valokuvataidetta, maalaustaidetta, kuvanveistoa tai installaatiota. Valokuvataidetta esitettiin lähes jokaisessa vastanneessa galleriassa.

Myös mediataidetta, piirustustaidetta, grafiikkaa tai äänitaidetta esitettiin yli puolessa vastanneista gallerioista. Performanssia, sarjakuvataidetta ja taidekäsityötä oli kutakin esillä reilussa kolmanneksessa gallerioista.

Frame kehittää kuvataiteen tilastointia

Frame kehittää edelleen tilastointia kokemusten ja palautteen avulla jatkossa entistä kattavammaksi ja luotettavammaksi. Tavoitteena on tuottaa jatkuvia ja vertailukelpoisia aikasarjoja, jotka mahdollistavat alan muutosten ja kehityskulkujen seuraamisen sekä tulevaisuuden ennakoinnin ja suunnittelun.

Taidemuseoiden, taidegallerioiden ja taidetapahtumien kävijä- ja muut tiedot julkaistaan vuosittain Framen verkkosivuilla. Tiedot perustuvat Framen gallerioilta ja tapahtumilta keräämiin tietoihin, Museoviraston kokoamaan Museotilastoon sekä Framen tekemään asiantuntija-arvioon.

Lue lisää tilastoista ja lataa Taidegalleriatilasto 2016 – Pilottiselvitys suomalaisten taidegallerioiden toiminnasta ja tilastoinnista

Lisätiedot:

Laura Boxberg, viestintäpäällikkö
Frame Contemporary Art Finland
laura.boxberg@frame-finland.fi, 044 739 6079

Yhteenveto: Kuvataiteen käyntimäärät Suomessa vuonna 2016

Suomessa tehtiin noin 3,8 miljoonaa käyntiä erilaisiin kuvataidekohteisiin vuonna 2016. Taidemuseokohteisiin kohdistui lähes 2,2 miljoonaa käyntiä, taidegallerioihin 1,3 miljoonaa käyntiä ja kuvataidetapahtumiin 326 000 käyntiä. Tiedot perustuvat nykytaideorganisaatio Frame Contemporary Art Finlandin gallerioilta ja tapahtumilta keräämiin tietoihin, Museoviraston kokoamaan Museotilastoon sekä Framen tekemään asiantuntija-arvioon. Kuvataiteen käyntimääriä ei ole aikaisemmin koottu yhteen tilastoksi.

Taidemuseokohteissa tehtiin vuonna 2016 kaikkien aikojen käyntiennätys. Taidemuseokäyntejä oli  vuoden aikana yhteensä 2,17 miljoonaa. Taidemuseokohteiden käyntimäärä kasvoi 27 prosenttia vuodesta 2015. Käynneistä 55 prosenttia oli maksettuja käyntejä.

Viisi suosituinta taidemuseokohdetta olivat Ateneumin taidemuseo (397 198 käyntiä), Nykytaiteen museo Kiasma (319 945 käyntiä), HAM Helsingin taidemuseo (253 522 käyntiä), Sara Hildénin taidemuseo (126 527 käyntiä) ja EMMA Espoon modernin taiteen museo (121 751 käyntiä). Näiden taidemuseoiden yhteenlaskettu käyntimäärä oli 56 prosenttia kaikista taidemuseokäynneistä.

Suosituimmat taidemuseokohteet pääkaupunkiseudun ulkopuolella vuonna 2016 olivat Sara Hildenin taidemuseo, Tampere (126 527 käyntiä), Gösta, Serlachius-museot, Mänttä-Vilppula (67 071 käyntiä), Aboa Vetus & Ars Nova, Turku (61 874 käyntiä), Turun taidemuseo (54 354 käyntiä), Tampereen taidemuseo (44 263 käyntiä), Porin taidemuseo (33 499 käyntiä) ja Rovaniemen taidemuseo (32 740 käyntiä).

Suomessa toimii 63 taidemuseokohdetta. Taidemuseot ovat ammattimaisesti toimivia organisaatioita, jotka esittävät kuvataidetta ja joilla on oma taidekokoelma.

Taidemuseoiden käyntimäärät ovat kasvaneet huimasti 2010-luvulla

Taidemuseoiden käyntimäärät ovat kasvaneet noin 1,4 miljoonasta käynnistä lähes 2,2 miljoonaan (57 prosenttia) vuodesta 2010 vuoteen 2016. Maksettujen käyntien määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2010 vuoteen 2016.

Kaikista Suomen ammatillisesti hoidetuista museoista juuri taidemuseot ovat kasvattaneet käyntejä eniten. Tiedot perustuvat museotilaston perusteella tehtyyn taidemuseoiden käyntimäärien aikasarjaan vuosilta 2010–16.

Frame_tilastot_taidemuseot

Gallerioiden ja tapahtumien käyntimääriä kysyttiin ensimmäistä kertaa

Frame toteutti keväällä 2017 tilastokyselyn taidegallerioille ja taidetapahtumille. Kysely on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Sen avulla saatiin ainutkertaista tietoa toimialan rakenteesta ja toiminnasta.

Vuonna 2016 taidegallerioissa tehtiin 1,3 miljoonaa käyntiä ja taidetapahtumissa 326 000 käyntiä.

Suomessa toimii 116 taidegalleriaa, joista 60 antoi Framelle tiedot käyntimääristään. Taidegallerialla tarkoitetaan toimijaa, joka esittää ammattitaiteilijoiden tekemää kuvataidetta ja joka tuottaa säännöllisesti toistuvaa, vaihtuvaa näyttelyohjelmaa. Gallerioiden käyntimäärä perustuu kyselyssä saatujen tietojen perusteella laskettuun arvioon kaikkien gallerioiden käyntimääristä. Mukaan on laskettu myös Helsingissä toimivan Taidehallin käyntimäärä.

Suomessa toimii yhteensä 46 säännöllisesti järjestettävää kuvataidetapahtumaa, joista 35 järjestettiin vuonna 2016. Tapahtumat esittävät ammattitaiteilijoiden tekemää kuvataidetta ja tuottavat säännöllisesti toistuvaa, vaihtuvaa ohjelmaa. Kuvataidetapahtumia ovat kuvataiteen biennaalit ja triennaalit, kesänäyttelyt ja festivaalit sekä teosvälitystapahtumat ja suurimmat taidemessut. Taidetapahtumien käyntimäärä oli saatavilla 25 toimijalta.

Tietoa tilastosta

Kuvataiteisiin kuuluvat seuraavat alat: kuvataide, valokuvataide, mediataide, taidekäsityö, sarja­kuvataide, performanssi ja äänitaide. Ammattitaiteilijoiden tekemää kuvataidetta esitetään pääsääntöisesti taidemuseoissa ja taidegallerioissa sekä kuvataidetapahtumissa. Kuvataidetta esitetään myös muissa museoissa, näyttelytiloissa ja tapahtumissa sekä osana julkista tilaa ja ympäristöä.

Kuvataidekohteella tarkoitetaan tilastossa taidemuseokohteita, taidegallerioita ja kuvataidetapahtumia.

Kuvataidetapahtumat ovat elossa olevien ammattitai­teilijoiden tekemää kuvataidetta esittäviä tapahtumia, joiden pääasiallinen tehtävä on tuottaa säännölli­sesti toistuvaa, vaihtuvaa kuvataiteeseen liittyvää ohjelmaa.

Kuvataidetapahtumia ovat kuvataiteen biennaalit ja triennaalit (kahden tai kolmen vuoden välein järjestettävät tapahtumat), kesänäyttelyt ja festivaalit sekä teosvälitystapahtumat ja suurimmat taidemessut. Tapahtumaan voi olla maksullinen tai vapaa sisään­pääsy.

Käynnillä tarkoitetaan kohteissa tehtyjä käyntejä toimijan järjestämiin näyttelyihin tai tapahtumiin joko kun­kin toimijan omissa tiloissa (museot ja galleriat) tai vaihtelevissa tiloissa (tapahtumat). Yksittäinen kävijä voi tehdä vuoden aikana useita käyntejä.

Taidemuseot ovat ammattimaisesti toimivia organisaatioita, jotka esittävät kuvataidetta ja joilla on oma taidekokoelma. Taidemuseoon voi olla maksullinen tai vapaa sisäänpääsy. Museot ovat joko yksityisessä tai julkisessa omistuksessa. Taidemuseolla tarkoitetaan tilastossa yksittäistä museokohdetta, joista osa kuuluu isompaan museoyksikköön.

Taidegalleriat ovat elossa olevien ammatti­taiteilijoiden tekemää kuvataidetta esittäviä tiloja tai toimijoita, joiden pääasiallinen tehtävä on tuottaa säännöllistä, vaihtuvaa näyttelytoimintaa. Usein taidegallerian toimintaan kuuluu myös taideteosten myynti. Taidegalleriaan on pääsääntöisesti vapaa pääsy.

Tiedonkeruu

Frame kokosi vuonna 2017 ensimmäistä kertaa kuvataiteen tilastoja taidemuseoiden, taidegallerioiden ja kuvataidetapahtumien käyntimääristä.

Frame jatkaa kuvataiteen tilastoinnin kehittämistä ja pyrkii tuottamaan aikasarjoja sekä käyntimääristä että mahdollisuuksien mukaan muista keskeisistä kenttää kuvaavista tiedoista. Tilastokysely taidegallerioille ja kuvataidetapahtumille tullaan todennäköisesti toteuttamaan vuosittain. Tilastojen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni toimija vastaa kyselyyn.

Käynnit taidemuseoissa

Taidemuseoiden käyntimäärätilasto ja aikasarja 2010–2016 tuotettiin yhteistyössä Museoviraston kanssa. Tiedot perustuvat Museoviraston kokoamaan Museotilastoon.

Käynnit taidegallerioissa

Taidegallerioiden käyntimäärä vuonna 2016 perustuu taidegallerioille toteutettuun tilastokyselyyn, jonka Frame toteutti keväällä 2017 ensimmäistä kertaa. Suomessa oli Framen tietojen mukaan 116 taidegalleriaa vuonna 2016. Vastauksia kyselyyn tuli 63 toimijalta, joista 60 antoi käyntitietonsa.

Käyntitiedoista osa perustuu seurantatietoon, osa arvioon. Vastaajien keskiarvokäyntien perusteella on laskettu arvio kaikkien gallerioiden käyntimääristä. Arviossa on huomioitu vastaajajoukon edustavuus suhteessa kaikkiin gallerioihin. Lisäksi mukaan on laskettu Helsingissä toimivan Taidehallin käyntimäärä. Taidegallerioista ei ole olemassa täysin kattavaa listaa, ja määritelmän alle kuuluvia gallerioita on voinut jäädä tässä todennäköisesti huomiotta.

Käynnit kuvataidetapahtumissa

Kuvataidetapahtumien käyntimäärä vuonna 2016 perustuu kuvataidetapahtumille toteutettuun tilastokyselyyn, jonka Frame toteutti keväällä 2017 ensimmäistä kertaa, sekä täydentävään tiedonkeruuseen puhelimitse ja sähköpostitse. Suomessa on yhteensä 46 säännöllisesti järjestettävää kuvataidetapahtu­maa, joista 35 järjestettiin vuonna 2016.

Tapahtumista 8 (joista 3 järjestettiin vuonna 2016) ovat osa taidemuseoiden toimintaa, ja niiden käyntimäärät sisältyvät museoiden käyntimääriin. Käyntimäärätieto saatiin 25 kuvataidetapahtumalta 32:sta. Käyntitiedoista osa perustuu myytyihin lippuihin tai muuhun seurantatietoon, osa arvioon. Kuvataidetapahtumista ei ole olemassa täysin kattavaa listaa, ja määritelmän alle kuuluvia tapahtumia on voinut jäädä tässä huomiotta.

Tilastoinnin ohjausryhmä

Framen vetämää kuvataiteen tilastointiprojektia valvoo tutkijoista ja nykytaideammattilaisista koottu ohjausryhmä. Tilastointiprojektin tavoitteena on luoda kuvataiteen alalle kestävä tilastoinnin järjestelmä, jonka avulla toimialasta kertyy tietoa vuosittain ja joka mahdollistaa alan muutosten seurannan.

Ohjausryhmän jäsenet edustavat sekä kuvataiteen toimialaa että kulttuurialan tilastoinnin asiantuntemusta. Ryhmän tehtävänä on auttaa luomaan toimialalle yhteinen käsitys siitä, millaista tietoa alalla tarvitaan sekä tukea suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen tilastoinnin perustamista kuvataiteen alalle.

Jäseninä ohjausryhmässä ovat toiminnanjohtaja Juha Huuskonen (HIAP), erityisasiantuntija Paula Karhunen (Taiteen edistämiskeskus), erikoisasiantuntija Anu Niemelä (Museovirasto), puheenjohtaja Hannele Nyman (Galleristit ry), viestintäpäällikkö Miisa Pulkkinen (Suomen Taiteilijaseura), erikoistutkija Kaisa Weckström (Tilastokeskus) sekä puheenjohtajana toimiva erikoistutkija Sari Karttunen (Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore). Framesta ohjausryhmässä ovat mukana johtaja Raija Koli sekä ohjausryhmän sihteerinä toimiva viestintäpäällikkö Laura Boxberg. Ryhmä on kokoontunut syksystä 2016 alkaen.

Kuvataiteilijan asema, työ ja tulot

Suomessa kuvataiteilijan asemaa, työtä ja tulonmuodostusta on tutkinut Kaija Rensujeff (Taiteen edistämiskeskus 2014). Hänen Taiteilijan asema 2010 -tutkimuksensa mukaan Suomessa toimi arviolta 3000 henkilöä kuvataiteen alalla vuonna 2010. Tutkimus jatkaa Taiteilijan asemaa vuonna 2000 tarkastellutta tutkimusta (Taiteen keskustoimikunta 2013).

  • Kuvataiteilijoiden keski-ikä on noussut 46 vuodesta 50 vuoteen kymmenen vuoden aikana 2000-luvulla.
  • Naisvaltaistuminen kuvataiteen alalla on jatkunut ja naisten osuus oli noussut 60 prosentista 68 prosenttiin vuosina 2000–10.
  • Kuvataiteen alan toimijoista 8 prosenttia oli ruotsinkielisiä (5 % vuonna  2000).
  • Pääkaupunkiseudulla asuvien osuus (43 %) oli vuonna 2010 täsmälleen sama kuin vuonna 2000.
  • Koulutustasoltaan kuvataiteilijat ovat erittäin korkeasti koulutettuja. Ylioppilastutkinnon suorittaneita oli 68 prosenttia vuonna 2010 (56 % vuonna 2000). Kuvataiteilijoista 96 prosenttia oli suorittanut taidealansa ammatillisen koulutuksen ja 50 prosenttia taidealan korkeimman koulutuksen (yliopistotutkinto) (41 % vuonna 2000). Itseoppineita ei juurikaan enää ole ammattikuvataiteilijoiden joukossa.
  • Kuvataiteilijoiden koulutustaso on ollut 2000-luvulla voimakkaassa noususuunnassa sekä määrällisesti että laadullisesti. Päällekkäiset koulutukset alalla ovat yleisiä eli kuvataiteilijoilla on ollut tapana kouluttautua useilla eri koulutusasteilla.
  • Kuvataiteilijoista 84 prosenttia toimi taideammatissaan vapaina taiteilijoina eli osuus oli nousussa verrattuna vuoteen 2000 (78 %).
  • Yrittäjinä toimivien kuvataiteilijoiden osuus (11 %) oli myös noussut vuodesta 2000 (6 %), mutta oli edelleenkin pienempi kuin taiteilijoilla keskimäärin (21 %).
  • Freelancereiden (6 %) ja työsuhteessa toimivien (3 %) osuudet ovat sen sijaan laskeneet aikaisempaan tutkimukseen verrattuna.
  • Työttöminä työnhakijoina (eripituisia jaksoja) kuvataiteilijoista oli 32 prosenttia vuonna 2010. Se on laskenut vuodesta 2000 (38 %).

Taidemuseot

Taidemuseoiden kävijämääriä, lipputuloja ja muita toimintaan liittyviä tunnuslukuja tilastoidaan yhdessä muiden suomalaisten museoiden toiminnan kanssa Museoviraston tuottamassa Museotilastossa, joka ilmestyy vuosittain.

Taiteilijoiden asema Suomessa

Kaija Rensujeffin tutkimuksessa vuodelta 2014 on tilastotietoa kuvataiteilijakunnan rakenteesta, koulutustasosta, työllisyydestä ja tuloista. Tutkimuksen julkaisija on Taiteen edistämiskeskus.

Taidekoulutus Suomessa

Pauli Rautiaisen ja Taija Roihan julkaisussa Taidealojen korkeakoulutus Suomessa käsitellään taidealojen korkeakoulutuksen määrällistä –  kuten opiskelijamäärien ja tutkintojen – kehitystä 1980-luvulta 2010-luvulle.

Taiteilijan asema – Raportti työstä ja tulonmuodostuksesta eri taiteenaloilla

Kaija Rensujeffin tutkimus taiteilijan asemasta ja tuloista vuosituhannen vaihteen Suomessa (Taiteen keskustoimikunta 2003).

Kulttuurityövoima Suomessa

Tilastokeskuksen kulttuuritilasto vuodelta 2014 tilastoi kulttuurialojen työllisyyttä 2011–14.