Länder i fokus: Asien

Under åren 2013–2018 har Frame arbetat för att skapa kontakter för den finländska nutidskonsten i Japan, Sydkorea och Kina.

Från år 2014 har Frame varit delaktig i Port Journeys projektet, som startats av konst- och kulturcentret Zou-no-Hana Terrace i Yokohama, Japan. Projektets ändamål är att föra samman konstnärer, kuratorer och organisationer i hamnstäder runt om i världen. Utöver Helsingfors och Yokohama är även San Diego, Gwangju, Melbourne, Nantes och Hamburg Port Journeys städer. Genom en öppen ansökan 2015 bjöd Frame in andelslaget Froum Box för att delta i projektets nätverk.

Tillsammans med Finlands institut i Japan har Frame arrangerat två öppna ansökningar till konstnärsresidens i Akiyoshidai i Japan. Frames första studieresa ordnades i mars 2016, med resmålen Tokyo och Soul. Våren 2017 besöktes Kina av studieresenärerna. Resedeltagarna var finländska nutidskonstexperter och organisationsrepresentanter.

2015–2016 var Frame kumpan med HIAP Helsinki International Artist Programme i deras Asien projekt, samt 2018 i paviljongutställningen i konstbiennalen i Gwangju, som koordineras av HIAP.

 


Bild: Mugaksa tempeln i Gwangju. Fotograf: Choi Hyeanggeun