Länder i fokus: Japan och Sydkorea

Under åren 2013 – 2017 arbetade Frame speciellt för att stärka kontakterna mellan konstexperter i Finland, Japan och Sydkorea. Vi bjuder experter på besök till Finland samt samarbetar med konstnärsresidens. Frame är med i Port Journeys -nätverket.

 


Bild: Miina Hujala