Länder i fokus: Japan och Sydkorea

Under åren 2013-2017 arbetar Frame speciellt för att stärka kontakterna mellan konstexperter i Finland, Japan och Sydkorea. Vi bjuder experter på besök till Finland samt samarbetar med konstnärsresidens. Frame är med i Post Journeys -nätverket.