14/03/2024

Uutiset

Taiteen ja kulttuurin leikkaukset ovat lyhytnäköistä politiikkaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut rahoituspäätökset valtakunnallisten taide- ja kulttuuriorganisaatioiden toimintaan tälle vuodelle. Framen yleisavustuksesta leikattiin 38 000 euroa, ja lisäksi Framen jakamista apurahoista 10 000 euroa. Prosentuaalisesti leikkaus on noin 5 prosenttia. Taiteenalojen tiedotuskeskusten, joista Frame on yksi, toiminta-avustukset laskivat edellisvuodesta yhteensä 159 000 euroa.

Myös muiden ministeriön kautta rahoitettujen kuvataiteen organisaatioiden, kuten Suomen Taiteilijaseuran, AV-arkin ja Helsingin Taidehallin, avustussummat laskivat tuntuvasti. Lisäksi taiteen kansainvälisen toiminnan avainorganisaatioiden, Suomen kulttuuri-instituuttien, rahoitus laski. Kaikkiaan tänä vuonna kulttuurin ja taiteen määrärahoista leikataan noin 8 miljoonaa euroa. Se sisältää Taiteen edistämiskeskuksen avustuksiin kohdistuneen 1,3 miljoonan euron leikkauksen, joka iskee erityisesti taiteen vapaaseen kenttään.

”Meidän kohdallamme leikkaukset ovat suoraan pois taiteen kansainvälisestä toiminnasta ja viennistä. Ne ovat räikeässä ristiriidassa sen kanssa, että hallitusohjelmassa on kirjaus suomalaisen taiteen kansainvälistymisen edellytysten parantamisesta ja kulttuurin roolin vahvistamisesta maakuvatyössä. Lyhytnäköinen ja epälooginen päätöksenteko on alalle turhauttavaa”, sanoo Framen toimitusjohtaja Raija Koli.

Rahoitustilanne uhkaa vaikeutua entisestään tulevina vuosina. Valtiovarainministeriön tuoreessa kehysehdotuksessa esitetään, että kulttuurin ja taiteen määrärahoihin kohdistetaan ensi vuonna uusia säästöjä 4,3 miljoonaa euroa. Näistä 1 miljoona kohdistuisi taiteen ja kulttuurin valtionavustuksiin ja 3,3 miljoonaa esittävän taiteen ja museoiden valtionosuuksiin. Hallitus tekee asiasta päätöksiä huhtikuun kehysriihessä.

”Vastustamme yhtenä rintamana kaikkia taiteeseen ja kulttuuriin kohdistuvia leikkauksia. Valtiontaloudessa summat ovat vähäisiä, mutta ratkaisevia kulttuurin toimijoille – ja myös yleisöille. Kun tiedetään kulttuurin valtavat ja moninaiset hyödyt yksilölle, taloudelle ja yhteiskunnalle, leikkausten lyhytnäköisiä perusteita on mahdotonta ymmärtää. Hallitusohjelmaa lainaten, monipuolinen ja arvostettu taide- ja kulttuurielämä on sivistysvaltion tunnusmerkki. Nämä päätökset antavat kuitenkin viestin, että kulttuurin arvoa ei ymmärretä.”

Työn alla on parhaillaan hallitusohjelmaan kirjattu kulttuuripoliittinen selonteko, joka on tarkoitus tuoda eduskuntaan syksyllä. Sen yhteydessä on tarkoitus laatia luovien alojen kasvustrategia. Lisäksi Taiteen edistämiskeskus laatii parhaillaan kansainvälisen toiminnan strategiaa. Jo nykyisellään Suomessa kulttuurin rahoitus ja luovien alojen osuus Suomen viennistä ovat alle EU-maiden keskitason.

Kuva Sheung Yiun julkaisusta ’Everything is a Projection’, 2022. Kuva: Evelien Seegers