15/04/2024

Uutiset

The pleasures we choose avautuu Suomen paviljongissa Venetsian taidebiennaalissa

A pavilion space with colorful walls of green and red hues. On the right a sculptural textile artwork with white fabrics and colorful details. On the back a brown clay sculpture and a video screen with an abstract orange shape. A dark handrail goes through the space.
Näkymä ’The pleasures we choose’ -näyttelystä Suomen paviljongissa 60. Venetsian kansainvälisessä taidebiennaalissa. Kuva: Ugo Carmeni / Frame Contemporary Art Finland.


Suomen paviljonki 60. Venetsian kansainvälisessä taidebiennaalissa esittää näyttelyn The pleasures we choose. Näyttelyn työryhmän muodostavat taiteilijat Pia Lindman, Vidha Saumya ja Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen, kuraattorit Yvonne Billimore ja Jussi Koitela ja näyttelyarkkitehti Kaisa Sööt. Näyttelyn tilaa ja tuottaa Frame Contemporary Art Finland ja se on avoinna 20.4.–24.11.2024.

Suomen paviljongin näyttelyssä taide ja paikkasidonnainen näyttelyarkkitehtuuri muodostavat tilan erilaisille kehoille ja yhteiskunnalliselle keskustelulle. Se tuo yhteen kolme monialaista nykytaiteilijaa, joiden työskentelyssä taide, elämä ja aktivismi kietoutuvat tiiviisti yhteen. Lindmanin, Saumyan ja Wallinheimo-Heimosen taiteellinen työskentely ja ajattelu kumpuavat heidän kehollisista kokemuksistaan liittyen yhteiskunnassa ja ympäristössä vallitseviin eriarvoisuuksiin. Kultakin taiteilijalta ensiesitetään biennaalissa uudet teokset, jotka hyödyntävät laajasti eri tekniikoita ja materiaaleja, kuten piirustus, kirjonta, kuvanveisto ja videotaide. Ne rohkaisevat katsojaa tarkastelemaan erilaisia yhteiskunnassa vallitsevia ja yksilöön kohdistuvia odotuksia ja oletuksia.

Pia Lindmanin työskentely tekee näkyväksi hänen kehollisia kokemuksiaan. Saamansa elohopeamyrkytyksen jälkeen Lindmanin hermosto herkistyi tiedostomattomille mikroviesteille kehossa. Hänen teoksissaan nämä aistinaliset (subsensorial) viestit muuntuvat kuviksi, sävelmiksi, sanoiksi ja väreiksi, ilmentäen erilaisia ympäristön ja yhteiskunnan olosuhteita. Suomen paviljongissa esitettävä teos Collectivities Cycle koostuu ilmaa puhdistavasta saviveistoksesta, joka altistaa näyttelyvieraat veistoksen orgaaniselle materiaalille ja sen ylläpitämille mikrobeille. Teoksen toisen osan muodostavat digitaaliset maalaukset, jotka ovat syntyneet Lindmanin osallistuessa yhteisöllisiin Tong Ren -energiahoitoihin. Videoanimaatiossa säteilevät maalaukset vaihtuvat hitaasti toisiin kehollisiin muotoihin ja energioihin.

Vidha Saumyan teokset tarkastelevat ihmisen ja ympäristön mutkikkaita suhteita, kyseenalaistaen esteettisiä, sosiopoliittisia ja kansallisvaltioon liittyviä normeja. Biennaalissa esitettävä teos To all the barricades… the rumour got you koostuu kolmesta osasta. Silkkikankaalle tehty piirros kuvaa jonossa odottavia ihmisiä. Saumyalle jono ilmentää odottamiseen käytettyä aikaa; se on byrokratian tuote, universaali arkkitehtoninen piirre yhteiskunnassa. Paviljongin lattialle levittyvä veistossarja jäljittelee kaupunkien jalkakäytäviltä löytyviä merkityksettömiä roskia. Käyttötarkoituksensa menettäneet vähäpätöiset hyödykkeet ovat välitilassa, jossa ne muuttavat muotoaan, mutta eivät koskaan katoa. Paviljongin seinille ripustetut ristipistotyöt muistuttavat  tahroja, kosteuslaikkuja, hometta ja saasteita, kyseenalaistaen kuka tai mikä tulkitaan saastuttajaksi luonnollisessa ja yhteiskunnallisessa ympäristössämme.

Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimosen kolmiosainen installaatio How Great is Your Darkness koostuu tekstiili­veistoksesta, kineettisestä pyörätuoliveistoksesta ja videoteoksesta. Teos käsittelee vihapuhetta, jota vammaiset ihmiset joutuvat kohtaamaan erityisesti terveyden- ja sosiaalihuollon piirissä. Taiteellisessa työssään ja aktivismissaan Wallinheimo-Heimonen ajaa siirtymistä vammaisuuden lääketieteellisestä mallista – jossa vammaisia ihmisiä tyypillisesti ”hoidetaan” sopimaan yhteiskuntaan – kohti sosiaalista mallia, jossa ihmisten sijaan ableististen kulttuuristen asenteiden on muututtava. Teoksiin luodut kohtaukset kuvaavat vammaisia ihmisiä oman muutoksensa tekijöinä. Huumorin, paljettien ja hienostuneiden ommelten alla Wallinheimo-Heimosen teos on terästetty viittauksilla vihapuheeseen, syyllistämiseen ja stereotypioihin, joita vammaiset ihmiset joutuvat jokapäiväisessä elämässään kestämään.

The pleasures we choose -näyttely kieltäytyy asettamasta taidetta siihen erityisasemaan, että taiteilija toimii erillään ympäröivästä maailmasta. Päinvastoin, nimenomaan henkilökohtaiset kokemukset kiinnittävät myös taiteen tekemisen yhteiseen ympäristöön – kun asetumme jonoon, lähdemme kaduille, saamme hoitoa lääkärissä tai hengitämme samaa myrkyllistä ilmaa. Nämä kokemukset kannustavat tekemään uusia, jaettuja tulevaisuuksia todeksi.

Teoskokonaisuuden sitoo yhteen näyttelyarkkitehti Kaisa Söötin yhteistyössä työryhmän kanssa suunnittelemat arkkitehtoniset elementit. Kannustaen moniaistiseen näyttelykokemukseen, näyttely hyödyntää “saavutettavuusarkkitehtuuria”, joka muokkaa tilan erilaisia sosiaalisia, fyysisiä ja mikrobisia ominaisuuksia. Alvar Aallon suunnitteleman Suomen paviljongin sisä- ja ulkopuolelle ulottuva näyttelyarkkitehtuuri huomioi saavutettavuutta sekä kehollisia ja sosiaalisia tarpeita tarjoamalla apuvälineitä, tilallisia opasteita ja lepäämisen paikkoja, joissa olla yhteydessä tilaan ja sen käyttäjiin.

Näyttelyn yhteydessä julkaistaan kirja, jonka julkaisevat berliiniläinen kustantamo K. Verlag ja Frame Contemporary Art Finland. Julkaisu laajentaa näyttelyn käsittelemiä aiheita puheenvuorojen ja kuvasisältöjen kautta. Kirjan ovat toimittaneet Yvonne Billimore ja Jussi Koitela, ja sen visuaalisen ilmeen on suunnitellut Samuli Saarinen.

Näyttelyjulkaisu on luettavissa myös verkossa englanniksi. Näyttelystä on tarjolla myös kuvailutulkkaus englanniksi, jonka voi kuunnella verkossa.

Näyttelytila, jossa on esillä suurikokoinen silkkikangas. Silkkikankaassa on piirrettyjä, värikkäitä ihmishahmoja, jotka seisovat jonossa, ja sen edessä kulkee kaide. Näyttelytilan seinät on maalattu pehmeillä oranssin ja violetin sävyillä.
Vidha Saumya, To all the barricades… the rumour got you, 2024. The pleasures we choose, Suomen paviljonki 60. Venetsian taidebiennaalissa. Kuva: Ugo Carmeni / Frame Contemporary Art Finland

Taiteilijat

Pia Lindman tutkii työskentelyssään aistinalista (subsensorial) maailmaa. Saatuaan elohopeamyrkytyksen hänen hermostonsa herkistyi aiemmin tiedostomattomille mikroviesteille kehossaan. Lindmanin työskentelyssä nämä viestit muuntuvat kuviksi, sävelmiksi, sanoiksi ja väreiksi, virittäen hänet tietoiseksi eri tiloissa ja tilanteissa esiintyville tunnelmille, myrkyille tai materiaaleille. Pia Lindman toimi MIT:n Center for Visual Studies Fellow’na vuosina 2004–2007. Hänen teoksiaan on esitetty näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, kuten 32. São Paulon biennaalissa, MoMA:ssa, MoMA PS1:ssa ja HKW:ssa Berliinissä.

Vidha Saumya on Helsingissä työskentelevä taiteilija. Kutoen yhteen huomioita utopioista ja siirtolaisuudesta, hänen teoksensa kyseenalaistavat esteettisiä ja sosiopoliittisia normeja. Saumyan runot, piirustukset, valokuvat, videot, kirjat, kirjontatyöt, veistokset, kulinaariset interventiot ja digitaaliset artefaktit yhdistelevät terävää huumoria, haptisia tekstuureja ja käsityötaitoa. Vidha Saumya on NO NIIN -julkaisun toinen perustaja ja päätoimittaja sekä Museum of Impossible Formsin perustajajäsen.

Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen on monitaiteilija ja vammaisaktivisti, jonka teokset yhdistävät kuvanveistoa, videotaidetta, performanssia ja vammaispoliittista aktivismia. Hänen teoksensa käsittelevät rakenteellista väkivaltaa, ystävällisyydeksi naamioitua syrjintää sekä vammaisiin naisiin liittyviä kysymyksiä. Wallinheimo-Heimonen on järjestänyt yhteisötaidetyöpajoja ja osallistunut näyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Hänelle myönnettiin monitaiteen valtionpalkinto vuonna 2019.

Kuraattorit

Yvonne Billimore on taiteilija ja kuraattori, jonka kuratoriaalinen työskentely pohjautuu kollektiiviseen oppimiseen ja yhteistyöhön, keskittyen feministisiin ja ekologisiin kysymyksiin. Hän on työskennellyt taiteellisena johtajana ATLAS Arts residenssiorganisaatiossa Skyen saarella Skotlannissa ja ohjelmatuottajana Scottish Sculpture Workshopissa Aberdeenissa.

Jussi Koitela työskentelee Framen ohjelmapäällikkönä ja itsenäisenä kuraattorina. Hänen työskentelynsä tuo yhteen taidetta, yhteisöllisiä tutkimusmetodeja, tilallisia konteksteja , vieraanvaraisuuden käytäntöjä sekä materiaalisuutta erilaisissa näyttely- ja tiedontuotannon muodoissa. Jussi Koitela ja Yvonne Billimore ovat työskennelleet yhdessä vuosina 2019–2023 Framen Rehearsing Hospitalities -ohjelman parissa.

Näyttelyarkkitehti

Kaisa Sööt on Tallinnassa asuva suunnittelija, joka on erikoistunut kaluste- ja näyttelysuunnitteluun. Hän on tehnyt näyttelysuunnittelua museoille ja gallerioille, kuten Viron nykytaiteen museo (EKKM), Viron taidemuseo (KUMU), Tarton taidemuseo, Porin taidemuseo ja Konsthall C Tukholmassa. Hän on myös suunnitellut kalusteita yhteisökouluihin Brasiliassa, NART -yhteisöpuutarhan Narvassa sekä julkisia leikkipuistoja Tallinnaan. Vastikään hän on avannut Tallinnassa uuden julkisen saunan Login yhdessä kollegoiden kanssa.


Näyttelyn tilaaja

Frame Contemporary Art Finland tilaa ja tuottaa Suomen näyttelyn Venetsian taidebiennaaliin. Framen tehtävänä on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa sekä edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta kotimaisten ja ulkomaisten nykytaiteen ammattilaisten välillä. Frame toimii myös nykytaiteen tiedotuskeskuksena. Joka toinen vuosi järjestettävä Venetsian taidebiennaali on Framen suurin kansainvälinen hanke.

Tukijat

Näyttelyä tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö, Koneen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK, Kirkon mediasäätiö, Näkövammaisten liitto ja Suomen suurlähetystö Roomassa. Taiteilijoiden työskentelyä ovat tukeneet Koneen Säätiö, Alfred Kordelinin säätiö ja Svenska Kulturfonden.

Näyttelyn tiedot:

60. Venetsian kansainvälinen taidebiennaali
Sijainti: Suomen paviljonki, Giardini di Castello 30122, Venetsia
Avoinna: 20.4.–24.11.2024
Median edustajien ja ammattilaisten avajaisviikko: 17.–19.4.2024.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Rosa Kuosmanen
Viestintäpäällikkö, Frame Contemporary Art Finland
rosa.kuosmanen@frame-finland.fi
+358 50 465 3462

#FrameFinland
#ThePleasuresWeChoose
#BiennaleArte2024
#FinlandinVenice2024