04/09/2019

Uutiset

Kuvataiteen tilastot 2018: taidemuseoilla huima kävijäkasvu kuluneen vuosikymmenen aikana

Vuonna 2018 suomalaisiin kuvataidekohteisiin tehtiin yhteensä yli 4,6 miljoonaa käyntiä. Tieto selviää nykytaideorganisaatio Framen julkaisemista kuvataiteen tilastoista. 

Erityisesti taidemuseot ovat kasvattaneet kävijämääriään tasaisesti koko 2010-luvun ajan. Taidemuseoiden käyntimäärät ovat kasvaneet noin 1,4 miljoonasta käynnistä yli 2,4 miljoonaan vuodesta 2011 vuoteen 2018. Suomessa toimi vuonna 2018 yhteensä 65 museotilastoon kuuluvaa taidemuseokohdetta. Taidemuseot ovat ammattimaisesti toimivia organisaatioita, jotka esittävät kuvataidetta ja joilla on oma taidekokoelma.

“Näitä tilastoja on jälleen ilo lukea. On hienoa, että taidemuseot kiinnostavat ympäri Suomea: yli 40 000 käynnin päästiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella Tampereella, Turussa, Mäntässä ja Oulussa. 4,6 miljoonaa käyntiä kertoo, että taidemuseot ja galleriat ovat erittäin merkityksellinen osa suomalaista yhteiskuntaa”, sanoo Framen toimitusjohtaja Raija Koli.

 

Taidegallerioiden teosmyynti lähes 9 miljoonaa euroa

Taidegalleriatilastoinnin kohdejoukkona olivat kaikki vuonna 2018 toimineet suomalaiset taidegalleriat. Gallerioita paikannettiin 113 kappaletta, yhteensä 31 eri paikkakunnalta. Puolet gallerioista sijaitsee Helsingissä. Taidegallerioita ylläpitävät niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin organisaatiot. Kolmanteen sektoriin luetaan taiteilijaseurojen, -liittojen, yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämät galleriat. 

Keväällä 2019 gallerioille lähetetyssä kyselyssä selvitettiin taidegallerioiden näyttely- ja muuta toimintaa, sopimus- ja korvauskäytäntöjä, taloutta ja henkilöstöä sekä alan suhdannenäkymiä. 

Taidegallerioissa käyntejä oli 1,4 miljoonaa. Galleriat järjestivät yhteensä yli 1 200 näyttelyä vuoden 2018 aikana. Eniten näyttelyitä järjestivät taiteilijaseurojen tai -liittojen galleriat. Gallerioiden näyttelyissä oli kaikkiaan 3 000 taiteilijaa, joista 60 prosenttia naisoletettuja. 

Kyselyssä selvitettiin myös gallerioiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä sekä myyntiä. Gallerioiden ilmoittama teosmyynti oli yhteensä 8,8 miljoonaa euroa. Suurin osa myynnistä oli yksityisten gallerioiden tekemää. Gallerioista 16 % osallistui taidemessuille Suomessa tai ulkomailla.

 

Kuvataidetapahtumat keräävät tasaisesti kävijöitä

Kuvataidetapahtumissa kävijöitä oli yhteensä lähes miljoona. Suomessa toimii yhteensä 50 säännöllisesti järjestettävää kuvataidetapahtumaa, joista 32 järjestettiin vuonna 2018. Kuvataidetapahtumia ovat kuvataiteen biennaalit ja triennaalit, kesänäyttelyt ja festivaalit sekä teosvälitystapahtumat ja suurimmat taidemessut. Tapahtumat esittävät ammattitaiteilijoiden tekemää kuvataidetta ja tuottavat säännöllisesti toistuvaa, vaihtuvaa ohjelmaa.

 

Tilastot saatavilla Framen verkkosivuilla

Frame kehittää nykytaiteen tiedotuskeskuksena kuvataiteen tilastointia jatkossa entistäkin kattavammaksi ja luotettavammaksi. Tavoitteena on tuottaa jatkuvia ja vertailukelpoisia aikasarjoja, jotka mahdollistavat alan muutosten ja kehityskulkujen seuraamisen sekä tulevaisuuden ennakoinnin ja suunnittelun.

Taidemuseoiden, taidegallerioiden ja taidetapahtumien tilastot ja niiden perusteella kootut tietokortit julkaistaan vuosittain Framen verkkosivuilla. Tiedot perustuvat Framen gallerioilta ja tapahtumilta keräämiin tietoihin, Museoviraston kokoamaan Museotilastoon sekä Framen tekemään asiantuntija-arvioon.

Tilastot Framen verkkosivuilla

 


Kuva: Angel Gil. Toni R. Toivosen näyttely Galerie Forsblomissa.