12/10/2017

Uutiset

Ensimmäinen kattava tilasto suomalaisten gallerioiden toiminnasta

Suomalaisiin taidegallerioihin tehtiin lähes 1,3 miljoonaa käyntiä vuonna 2016. Kaikkiaan kuvataidekäyntejä tehtiin noin 3,8 miljoonaa. Galleriat järjestivät lähes 1200 näyttelyä sekä lukuisia muita tilaisuuksia ja tapahtumia. Gallerioiden näyttelyissä oli kaikkiaan 3000 taiteilijaa. Tiedot perustuvat nykytaideorganisaatio Frame Contemporary Art Finlandin gallerioilta keräämiin tietoihin.

Framen julkaisema Taidegalleriatilasto 2016 – Pilottiselvitys suomalaisten taidegallerioiden toiminnasta ja tilastoinnista luo katsauksen suomalaiseen galleriakenttään ja antaa keskeistä tietoa taidegallerioiden toiminnasta vuonna 2016. Keväällä 2017 tehdyn kyselyn tulokset paljastavat toimijoiden suuren kirjon niin toiminnan laajuuden kuin muotojen osalta.

Tiedot selvitettiin ensimmäistä kertaa

Tilastoinnin kohdejoukkona olivat kaikki vuonna 2016 toimineet suomalaiset taidegalleriat. Gallerioita paikannettiin 116 kappaletta, yhteensä 26 eri paikkakunnalta. Puolet gallerioista sijaitsee Helsingissä. Taidegallerioita ylläpitävissä toimijoissa on niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin organisaatioita.

Tilastokyselyyn vastasi yhteensä 66 galleriaa, eli 57 % kaikista gallerioista. Kyselyllä selvitettiin taidegallerioiden näyttely- ja muuta toimintaa, sopimus- ja korvauskäytäntöjä, taloutta ja henkilöstöä sekä alan suhdannenäkymiä.

Gallerioihin tehtiin 1,3 miljoonaa käyntiä

Kyselyyn vastanneihin gallerioihin tehtiin vuonna 2016 lähes 700 000 käyntiä. Kyselyn perusteella voidaan arvioida, että kaikkiin gallerioihin tehtiin kaikkiaan 1,3 miljoonaa käyntiä. Tämä käyntimäärä perustuu kyselyssä saatujen tietojen perusteella laskettuun arvioon kaikkien gallerioiden käyntimääristä.

Galleriat järjestivät lähes 1 200 näyttelyä sekä lukuisia muita tilaisuuksia ja tapahtumia. Tyypillisesti galleriassa on kymmenestä kahteenkymmeneen näyttelyä vuodessa. Gallerioiden näyttelyissä oli kaikkiaan 3 000 taiteilijaa, joista reilu kymmenesosa ulkomaalaisia.

Taidemessuille kotimaassa tai ulkomailla osallistui neljäsosa gallerioista. Gallerioiden ilmoittama teosmyynti oli yhteensä 10,3 miljoonaa euroa, joka tuli pääasiassa yritysmuotoisten gallerioiden myynnistä.

Eri nykytaiteen muotojen suuri kirjo esille

Taidegalleriat esittävät ammattitaiteilijoiden tekemää nykytaidetta. Vähintään 80 prosenttia gallerioista esitti valokuvataidetta, maalaustaidetta, kuvanveistoa tai installaatiota. Valokuvataidetta esitettiin lähes jokaisessa vastanneessa galleriassa.

Myös mediataidetta, piirustustaidetta, grafiikkaa tai äänitaidetta esitettiin yli puolessa vastanneista gallerioista. Performanssia, sarjakuvataidetta ja taidekäsityötä oli kutakin esillä reilussa kolmanneksessa gallerioista.

Frame kehittää kuvataiteen tilastointia

Frame kehittää edelleen tilastointia kokemusten ja palautteen avulla jatkossa entistä kattavammaksi ja luotettavammaksi. Tavoitteena on tuottaa jatkuvia ja vertailukelpoisia aikasarjoja, jotka mahdollistavat alan muutosten ja kehityskulkujen seuraamisen sekä tulevaisuuden ennakoinnin ja suunnittelun.

Taidemuseoiden, taidegallerioiden ja taidetapahtumien kävijä- ja muut tiedot julkaistaan vuosittain Framen verkkosivuilla. Tiedot perustuvat Framen gallerioilta ja tapahtumilta keräämiin tietoihin, Museoviraston kokoamaan Museotilastoon sekä Framen tekemään asiantuntija-arvioon.

Lue lisää tilastoista ja lataa Taidegalleriatilasto 2016 – Pilottiselvitys suomalaisten taidegallerioiden toiminnasta ja tilastoinnista

Lisätiedot:

Laura Boxberg, viestintäpäällikkö
Frame Contemporary Art Finland
laura.boxberg@frame-finland.fi, 044 739 6079

 

Kuva: Juhana Moisanderin ja Nelli Palomäen näyttely galleria Forum Boxissa Helsingissä vuonna 2016.