27/02/2020

Uutiset

Ekokoordinaattori tuo ilmastonäkökulmaa taiteen kentälle

Neljä suomalaista taiteen alan toimijaa – Frame, Helsinki International Artist Programme (HIAP), IHME Helsinki ja Mustarinda – ovat palkanneet ekokordinaattori Saara Korpelan pienentämään organisaatioiden ilmastopäästöjä. 

Ekokoordinaattorin tehtäviin kuuluu muun muassa selvittää taideteostuotannon vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi ja viestiä kaikesta opitusta taiteen kentän toimijoille, jotta kestävät toimintamallit yleistyisivät.

Koordinaattorin palkanneet organisaatiot ovat kiinnittäneet huomiota ekologisesti kestäviin linjauksiin jo aiemmin, ja uudenlainen yhteistyö avaa lisää mahdollisuuksia vuoropuhelulle ja hyvin käytäntöjen jakamiselle.

Frame on tehnyt aloitteen valtion matkustussäännön muuttamisesta. Tällä hetkellä matkustussääntö ohjaa kaikkia valtionavustusten piirissä toimivia tahoja suosimaan lentoliikennettä. IHME kutsuu joka vuosi ulkomaisen taiteilijan Suomeen, jotta taiteen ystävien ei tarvitse matkustaa taiteen perässä maailmalle ja pyrkii tuottamaan teoksen paikallisin voimin ja materiaalein ympäristön huomioon ottaen. HIAP ja Mustarinda ovat yhteisessä hankkeessaan tutkineet siirtymää post-fossiiliseen aikakauteen esimerkiksi energian, liikkumisen ja ruoan osalta.

 

Ekoblogissa tarkastellaan taiteen ilmastonäkökulmaa

Ekokoordinaattori myös ylläpitää vuoden 2020 aikana ekoblogia IHME Helsingin verkkosivuilla. Blogissa suurennuslasin alle joutuvat esimerkiksi tilojen lämmön- ja sähkönkulutus, liikkuminen ja ruokailu.

“Myös taiteen saralla hiilijalanjälkilaskenta tuo esiin kipukohdat ja valinnan paikat. Onko taidetuotannon hiilijälki lähempänä nollaa, sataa vaiko 10 000 kiloa? Mitkä ovat suurimmat päästölähteet ja olisiko luovia tapoja tehdä asiat toisin?”, kirjoittaa Korpela ensimmäisessä blogipostauksessaan.

Saara Korpela on perehtynyt opinnoissaan ympäristönsuojeluun, vesi- ja jätehuoltoon sekä kestävään kehitykseen. Aikaisempiin työtehtäviin ovat kuuluneet muun muassa Helsingin Ekotukun markkinointiviestintä ja Tullin ympäristöohjelman pilotointi.

 

Tietoa toimijoista

Frame toimii myös nykytaiteen tiedotuskeskuksena sekä muun muassa organisoi Suomen paviljongin Venetsian biennaaliin.

IHME Helsinki luo vuosittain saavutettavan taideteoksen julkiseen tilaan ja on viime vuonna uudistanut sekä strategiansa että asiantuntijansa vastaamaan nimenomaan ilmastonmuutoksen haasteisiin.

HIAP tarjoaa taiteilijaresidenssejä Helsingissä ja toimii aktiivisesti kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa.

Mustarinda on pääosin vapaaehtoispohjalta toimiva taiteilijoiden ja tutkijoiden ryhmittymä, joka edistää yhteiskunnan ekologista jälleenrakennusta sekä kulttuurin ja luonnon monimuotoisuutta.

 

 

Kuva: Juha Huuskonen (HIAP), Raija Koli (Frame), ekokoordinaattori Saara Korpela, Pauliina Leikas (Mustarinda) ja Paula Toppila (IHME) iloitsevat ilmastoyhteistyöstä.