18/12/2023

Blogit

Blogi: Vihreä taide -sivusto tukee kuvataiteen kestävyyssiirtymää

Syvällinen muutos kohti kestävämpiä toimintamalleja edellyttää koko kuvataiteen alan yhteisiä sopimuksia ja toimia. Tätä pyrkii tukemaan alan yhteinen Kestävä kuvataide -verkosto ja Vihreä taide -verkkosivu, kirjoittaa projektikoordinaattori Saara Korpela Framen blogissa.

Taideyliopiston Tutkimuspaviljonkiin liittyvä näyttely HIAPin Galleria Augustassa kesäkuussa 2023. Kuvassa näkyvä teos: Elena Mazzi, The upcoming Polar Silk Road, 2021. Kuva: Stella Sironen

Huoli ympäristön tilasta on näkynyt kuvataiteen kentällä paitsi taiteen teemoissa, myös työskentelytavoissa jo vuosia. Taiteilijat ja yksittäiset toimijat eivät kuitenkaan toimi tyhjiössä, vaan syvällinen muutos kohti kestävämpiä toimintamalleja edellyttää koko alan, ellei peräti koko yhteiskunnan, yhteisiä sopimuksia ja toimia.

Tähän on selvästi halua ja myös valmiuksia kuvataiteen kentällä, jossa muutaman organisaation “ekokerhot” ovat parhaillaan laajentumassa valtakunnalliseksi verkostoksi. Turun ammattikorkeakoulun aloitteesta vuonna 2021 alkaneet tapaamiset nimettiin tänä syksynä Kestävä kuvataide -verkostoksi. Yhtenä verkoston tavoitteena on kuvataiteen alan ekologista kestävyyttä koskevan tiedon vaihto.

Frame sai viime syksynä verkoston kehittämistä ja kuvataidekenttää palvelevan verkkosivun perustamista varten opetus- ja kulttuuriministeriön rakennetukea, jonka tavoitteena on edistää kulttuuri- ja luovien alojen tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota. 

Aloitin hankkeen projektipäällikkönä helmikuussa. Tukenani toimii neljäntoista organisaation edustajista koostuva aktiivinen ohjausryhmä, joka on vuoden aikana kokoontunut muutaman kuukauden välein. Verkkosivun teknisessä toteutuksessa kumppaninamme toimii vastuullisuustoimisto Positive Impact.

Keväällä 2024 avautuvalle verkkosivulle on tulossa paitsi ympäristövaikutusten mittaamiseen tarkoitettuja työkaluja, myös taidekentän toimijoiden parhaita käytäntöjä ja näyttelytoiminnan eri vaiheisiin liittyviä toimintaohjeita.

Pohdinnan jälkeen verkkosivu on saanut nimen vihreataide.fi. Vihreä taide -nimi valittiin, koska se on lyhyt, helppo muistaa ja toivottavasti hakukoneiden suosiossa. Nimi ei myöskään keskity vain tiettyyn kuvataiteen tekniikkaan samalla tavalla kuin aiempi työnimi Vihreä paletti. Termeillä kestävyys ja vihreys on omat vankat vastustajansa ja kannattajansa, ja sen osalta tehtiin kompromissi: vihreys näkyy nyt verkkosivun nimessä, kestävyys verkoston nimessä.

Olemme halunneet kuulla hankkeessa taidealan toimijoiden omia tarpeita ja toiveita ympäristöasioiden edistämisestä. Keräsimme viime keväänä kommentteja kyselyllä, johon saatiin 76 vastausta taiteilijoilta, museoilta, gallerioilta, residensseiltä, koulutusorganisaatioilta ja muilta taidealan toimijoilta. Kyselyssä tuli esiin paitsi kiinnostus ympäristöasioita kohtaan, myös huoli taiteen toimijoiden resurssien riittävyydestä. Vastaajajoukon mielestä hedelmällisimmät keinot edistää nykytaiteen ekologista kestävyyttä olivat tiedon ja kokemusten jakaminen, yhteistyö ja yhteisten toimien koordinointi ympäristöasioissa sekä yhteisen tietopohjan ja tilannekuvan vahvistaminen. 

Vihreä taide -verkkosivu on yksi työkalu tietopohjan vahvistamiseen. Yhteistyö, aktiivinen tiedonvaihto ja yhteisten toimien koordinointi tapahtuu puolestaan verkostossa. Huhtikuussa 2024 järjestetään laaja verkostotapaaminen, johon kaikki ovat tervetulleita mukaan. Toiveenamme on, että kun hanke päättyy ensi kesänä, sekä verkkosivu että Kestävä kuvataide -verkosto jatkavat aktiivisesti elämäänsä. 

Koska erilaiset näkökulmat ovat tärkeitä alustan kehittämisessä, kutsumme teidät tulevat käyttäjät testaamaan ja kommentoimaan verkkosivua ja kestävyyslaskurin betaversiota. Ilmoittaudu testiryhmään tämän lomakkeen kautta, tervetuloa mukaan!

– Saara Korpela

Projektikoordinaattori, Vihreä taide -hanke

Tässä blogissa Framen työntekijät ja kirjoittajavieraat avaavat työtään taiteen parissa ja käsittelevät nykytaiteeseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Tämä blogipostaus on julkaistu suomeksi.