01/10/2020

Uutiset

Ympäristökriisi – sanoista tekoihin taiteen kentällä. Ekoseminaari 19.11.

Ympäristökriisi on myös taidekentän kriisi, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan puheiden sijaan konkreettisia tekoja. Nykytaideorganisaatiot Frame Contemporary Art Finland, IHME Helsinki, Mustarinda sekä HIAP – Helsinki International Artist Programme järjestävät kaikille avoimen ja maksuttoman päivän mittaisen verkkoseminaarin Ympäristökriisi – sanoista tekoihin taiteen kentällä 19. marraskuuta 2020.

Seminaarissa kysymme, miten vähentää ilmastopäästöjä taiteen kentällä. Mitä yksittäinen taideorganisaatio, kuraattori tai taiteilija voi tehdä? Mitä voidaan tehdä yhdessä? Päivän aikana pureudumme konkreettisiin ekotekoihin: Miten ekologia integroidaan strategiaan tai rahoitukseen? Miten matkustetaan maata pitkin tai lasketaan toiminnan hiilijalanjälki?

Seminaaripäivä alkaa ympäristöministeri Krista Mikkosen tervehdyksellä. Ministerin jälkeen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran hiilineutraalin kiertotalouden johtaja Mari Pantsar kertoo ympäristökriisin vakavuudesta ja siitä, miksi sen ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia. Keynote-puheenvuoron pitää lontoolaisen kulttuurialan ympäristöpioneerin Julie’s Bicyclen ohjelmapäällikkö Graciela Melitsko Thornton, joka  valottaa taideinstituutioiden askeleita kohti hiilineutraaliutta konkreettisin esimerkein.

Seminaarin järjestäjäorganisaatiot kertovat, mitä ne ovat vuosien mittaan tehneet omien päästöjensä pienentämiseksi kansainvälisen nykytaide- ja residenssitoiminnan saralla. Seminaarissa kuullaan myös Helsinki Biennaalin projektipäällikkö Jonna Hurskaisen ja kuvataiteilija Alma Heikkilän puheenvuorot.

Verkossa järjestettävä seminaari on suunnattu taideinstituutioille, taiteilijoille ja muille taidekentän toimijoille. Siitä voivat hyötyä kaikki, jotka ovat kiinnostuneita ympäristön tilasta ja konkreettisista ilmastotoimista omassa työssään tai organisaatiossaan.

“Kulttuuri ja taide ovat keskeisessä asemassa, kun määrittelemme suhteemme ekologiaan uudelleen. Ne ovat välttämättömiä, kun ryhdymme globaaleihin ilmastotoimiin. Luovuuden ja aktivismin avulla kulttuuri voi johtaa tarvittavaa syvällistä muutosta” — Alison Tickell

“Ilmastonmuutos tulee muuttamaan elämäämme ratkaisevasti tulevaisuudessa. Kestävyyskriisi vaikuttaa toimintaympäristöihin globaalisti ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Taiteen kenttä ei ole poikkeus” — Saara Korpela

Linkki seminaariin

Seuraa seminaaria tästä linkistä (Zoom)

Tapahtuman puheenvuorot Google Docsissa

Tapahtuma lähetetään suorana torstaina 19.11.2020 klo 9–17 Zoomissa. Seminaarin kielet ovat suomi ja englanti. Osa tapahtuman puheenvuoroista julkaistaan myöhemmin IHME Helsingin YouTube-kanavalla sekä videoina että teksteinä.

Puhujaesittelyt

Ohjelma
Ympäristökriisi – sanoista tekoihin taiteen kentällä

9.00 Seminaarin avaussanat
Paula Toppila, toiminnanjohtaja ja kuraattori, IHME Helsinki
Raija Koli, toimitusjohtaja, Frame Contemporary Art Finland

9.15 Ministerin tervehdys
Krista Mikkonen, ympäristö- ja ilmastoministeri

9.35 Miksi ilmastotoimet ovat välttämättömiä?
Mari Pantsar, johtaja, Hiilineutraali kiertotalous, Sitra

9.50 Keskustelua ja kysymyksiä

9.55 Tauko

10.00 Towards a new cultural ecology (Kohti uutta kulttuurista ekologiaa)
Graciela Melitsko Thornton, ohjelmapäällikkö, Creative Green Programme, Julie’s Bicycle (puheenvuoro on englanniksi)

10.30 Keskustelua ja kysymyksiä

10.50 Tauko

11.00 Do we need explorers? (Tarvitsemmeko tutkimusmatkailijoita)
Jana Winderen, äänitaiteilija, IHME Helsinki -teos 2020 (puheenvuoro on englanniksi)

11.10–11.20 Keskustelua ja kysymyksiä

_____

11.30–12.30 Lounastauko

_____

12.30 Ekologisesti kestävä kuratointi ja tuotanto
Paula Toppila, toiminnanjohtaja ja kuraattori, IHME Helsinki

12.45 Hidas ja ekologinen matkustaminen
Juha Huuskonen, johtaja, HIAP – Helsinki International Artist Programme

13.00 Yhdessä vaaralla – huolenpito ja vieraanvaraisuus ekologisen residenssitoiminnan työkaluina
Sanna Ritvanen, aktiivi, Mustarinda

13.15 Taidemuseon ympäristötoimet 
Jonna Hurskainen, projektipäällikkö, Helsinki Biennaali, HAM Helsingin taidemuseo
Kiira Kivisaari, projektiassistentti, Helsinki Biennaali, HAM Helsingin taidemuseo

13.30 Kansainvälisyys, rahoitus ja ympäristönäkökohdat
Raija Koli, toimitusjohtaja, Frame Contemporary Art Finland

13.45 Keskustelua ja kysymyksiä

____

14.00 Kahvitauko ja pienryhmien testaus

____

14.30 Taiteilijan työn käytänteet ja valinnan mahdollisuudet
Alma Heikkilä, kuvataiteilija ja Antti Majava, kuvataiteilija

14.50 Taideorganisaation hiilijalanjälki
Saara Korpela, ekokoordinaattori, IHME, Frame, HIAP ja Mustarinda

15.05 Keskustelua ja kysymyksiä

15.15 Yhteenveto ja ryhmäkeskustelun ohjeet

15.20 Tauko

15.25 Ryhmäkeskustelut (ryhmiin ennakkoilmoittauduttiin 9.11. mennessä)

16.25 Miten tästä eteenpäin? Työryhmien yhteenveto

16.45 Päätössanat


Muutokset mahdollisia.


Kuva: Alma Heikkilä: these processes include plasticity, mutualistic symbiosis, and extinction, 2019. Contemporary Art Centre (CAC). Kuva: Andrej Vasilenko.