13/09/2023

Uutiset

Uusia ja tuttuja kasvoja Framessa

Alkusyksyn aikana olemme toivottaneet Frameen tervetulleeksi neljä uutta kollegaa. Apurahakoordinaattori Veera Lizé ja Venetsian biennaalin projektikoordinaattori Francesco Raccanelli ovat palanneet Frameen, ja uusina tulokkaina tiimiimme on liittynyt ohjelma-assistentti Arvid van der Rijt ja viestinnän assistentti Katri Kuisma

Viestinnän assistentti Katri Kuisma avustaa Framen päivittäisviestinnässä, kuten verkkosivujen, uutiskirjeen ja sosiaalisen median kanavien sisällöntuotannossa. Katri opiskelee tällä hetkellä taidehistoriaa Helsingin yliopistossa ja on työskennellyt aiemmin viestinnän tehtävissä. Ennen Framen tiimiin liittymistä Katri on työskennellyt näyttelynvalvojana Kansallisgalleriassa ja Venetsian biennaalissa.

Apurahakoordinaattori Veera Lizé palasi Frameen elokuussa perhevapaalta. Apurahakoordinaattori vastaa Framen apurahatoiminnasta ja taiteilijoiden neuvonnasta. Aiemmin Lizé on työskennellyt Suomen Ranskan instituutissa ja Unescolla Pariisissa sekä residenssiorganisaatio HIAPissa Helsingissä. Hänellä on sekä taidehistorian että taideteorian ja näyttelysuunnittelun opintoja Suomesta ja Saksasta. 

Francesco Raccanelli on toiminut projektikoordinaattorina Framen ja arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen Archinfon Venetsian biennaaliprojekteissa. vuodesta 2019 lähtien. Francisco on opiskellut taidehistoriaa ja kulttuuriperintöalaa, ja työskennellyt vuodesta 2011 lähtien useiden kansainvälisten Venetsian biennaalin paviljonkinäyttelyitä toteuttavien organisaatioiden kanssa.

Ohjelma-assistentti Arvid van der Rijt avustaa ohjelmatiimiä ja huolehtii Framen asiantuntijavierailuihin ja ajankohtaisiin hankkeisiin, kuten Islands of Kinshipiin, liittyvistä järjestelyistä. Arvid on audiovisuaalisen alan taiteilija, ja suorittanut sekä kuvanveiston kandidaatin tutkinnon AKI:ssa Alankomaissa että maisterin tutkinnon Taideyliopistossa Helsingissä. Muutettuaan Suomeen hän oli mukana perustamassa analogisen filmin tekniikoihin keskittyvää Filmverkstaden-yhdistystä ja toimi puheenjohtajana taiteilijavetoisessa Platform-tilassa ja residenssiorganisaatiossa Vaasassa. Arvidin työtä Framessa tukee Svenska Kulturfonden.

Odotamme innolla yhteistyötä ja tulevia syksyn tapahtumia uuden tiimimme parissa!

Koko henkilökunnan yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-sivulta.

Neljä mustavalkoista muotokuvaa Framen uusista henkilökunnan jäsenistä.

Ylärivi vasemmalta: Veera Lizé, Arvid van der Rijt. Alarivi vasemmalta: Katri Kuisma, Francesco Raccanelli.