11/06/2018

Uutiset

Uusi selvitys: suomalainen mediataide tarvitsee yhteisen strategian ja rahoituksen vahvistamista

Mediataide haastaa perinteiset taiteenalat, etsii jatkuvasti uutta ja vaikuttaa laajalti muille taiteen ja yhteiskunnan eri osa-alueille. Suomalaisen nykytaiteen osa-alueena mediataide edustaa suomalaisen nykytaiteen kansainvälistä kärkeä. Korkeisiin katsojamääriin ja taiteilijoiden tunnettuuteen verrattuna ala on kuitenkin selkeästi aliresursoitu ja siltä puuttuu yhteinen visio. Tämä selviää Framen uudesta mediataiteen menestyksen edellytyksiä luotaavasta selvityksestä.

Selvityksen on toimittanut Jari Muikku konsulttiyhtiö Digital Media Finland Oy:sta. Uuden etsijä, rajojen rikkoja – Selvitys suomalaisen mediataiteen menestyksen edellytyksistä -selvitys antaa perustietoa mediataiteen sektorista ja taloudesta sekä piirtää ajankohtaisen kuvan mediataiteen toimijoista, tuotannon edellytyksistä ja kansainvälistymisestä.

”Nyt julkaistu selvitys on Framen ensimmäinen suomalaisen nykytaiteen yhtä osa-aluetta luotaava selvitys, toteaa Framen johtaja Raija Koli. ”Selvitys tarjoaa työkalun akuuttiin kysymykseen: valtion taidepolitiikka – erityisesti VOS-järjestelmään ja elokuvalakiin liittyvät prosessit – on mediataidetta syrjivää, sillä se suosii perinteisiä taiteen osa-alueita uudempien kustannuksella. Selvitys kertoo selkein toimenpide-ehdotuksin, mitä asialle olisi tehtävissä.”

Selvitys nostaa esiin lukuisia suomalaisen mediataiteen kehityskohteita, joista keskeisimmäksi nousevat tuotanto- ja välittäjäportaan kehittäminen sekä alan yhteisen vienti- ja kansainvälistymisstrategian luominen. Avaintoiminnoiksi ehdotetaan tuotanto- ja rahoitusmallien kehittämistä, alan järjestökentän uudelleenorganisointia sekä luotavan strategian välitöntä toimeenpanoa.

Mediataiteen tuotantoyhtiöiden lukumäärä kasvussa

Selvitystä luotsasi alan ammattilaisista koostunut ohjausryhmä, johon kuuluivat Hanna Maria Anttila (AV-arkki), Kati Kivinen (Nykytaiteen museo Kiasma), Tuuli Penttinen-Lampisuo (AVEK), Ilppo Pohjola (Kristallisilmä Oy), Pekka Uotila (Suomen Elokuvasäätiö) sekä Minna Tarkka (M-cult). Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi mediataiteilija, tuottaja Marikki Hakola.

”Suomalaisen mediataiteen rahoitustilanne ja resursointi ei vastaa mediataiteen teosten kansainvälistä laatua, osaamista, kiinnostavuutta ja tunnettuutta. Mediataidetta selvästikin syrjitään verrattuna muihin, pitemmän perinteen omaaviin taiteenaloihin”, toteaa Hakola.

”On korkea aika lopettaa syrjiminen ja nostaa mediataiteen rahoitus sekä resursointi taiteenalan vaikuttavuutta ja laajaa kansainvälistä näkyvyyttä vastaavalle tasolle. Mediataiteilijoiden ja mediataiteen tuotantoyhtiöiden lukumäärä ovat nopeassa kasvussa. Välittäjäportaan, tuotannon ja jakelun kehittäminen ovat avainasemassa taiteenalan tulevaisuuden takaamiseksi ja tuotantojen ammattimaisen toteutuksen turvaamiseksi”, Hakola sanoo.

mediataiteen selvitys arvoverkko c. Frame Contemporary Art Finland
Mediataiteen arvoverkko

Alan visio alulle syyskuussa

Frame järjestää syyskuussa mediataiteen kentälle ja päättäjille suunnatun avoimen mediataiteen toimialapäivän. Päivän aikana hahmotellaan yhteinen kentän yhteinen visio, jonka avulla on mahdollista käydä dialogia sidosryhmien ja rahoittajien kanssa selvityksessä ja sitä seuraavassa keskustelussa ilmenneiden tavoitteiden tukemiseksi.

Lue ja lataa:

Selvitys: Uuden etsijä, rajojen rikkoja – Selvitys suomalaisen mediataiteen menestyksen edellytyksistä

Lisätiedot

Raija Koli, toimitusjohtaja
Frame Contemporary Art Finland
044 728 9938, raija.koli@frame-finland.fi

Laura Boxberg, viestintäpäällikkö
Frame Contemporary Art Finland
044 739 6079, laura.boxberg@frame-finland.fi