14/03/2014

Uutiset

Taiteen edistämiskeskus: Taiteellisen työn tulot pudonneet useilla taiteenaloilla

Taiteilijoiden tulot ovat pudonneet 2000-luvun alusta merkittävästi. Taiteen edistämiskeskus tiedotti 11.3. erityissuunnittelija Kaija Rensujeffin “Taiteilijan asema 2010 – Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus” -tutkimuksen tuloksista.

Apurahat ovat tärkein toimeentulolähde lähes joka kymmenennelle taiteilijalle. Valtion rooli ja merkitys apurahojen myöntäjänä on laskussa, kun taas yksityisten säätiöiden ja rahastojen nousussa.

Valtion tuen määrä ei ole kasvanut suhteessa taiteilijakunnan koon kasvuun. Ammattitaiteilijoiden määrä on vuosikymmenessä kasvanut noin 20 prosenttia. Vuonna 2010 Suomessa oli noin 22 000 ammattitaiteilijaa. Taiteilijakunta on tullut entistä naisvaltaisemmaksi: vuonna 2010 taiteilijoista yli puolet oli naisia. Taiteilijoiden keski-ikä ja koulutustaso ovat korkeampia kuin koskaan aiemmin. Keskittyminen pääkaupunkiseudulle on myös ollut kasvussa.

Kuvataiteilijoille ja kirjailijoille apurahat ovat yhtä tärkeä toimeentulolähde kuin taiteellinen työ. Apurahat olivat tärkein tulonlähde lähes joka kymmenennelle taiteilijalle vuonna 2010.

Taiteellinen työ on tärkein toimeentulolähde noin 40 prosentille taiteilijoita. Taiteellisesta työstä saatu tulo on merkittävä erityisesti näyttämötaiteen ja säveltaiteen aloilla toimiville sekä arkkitehdeille. Näillä aloilla tulot olivat suurimmat vuonna 2010, ja ne olivat myös nousseet vuodesta 2000 enemmän kuin muilla.

Tutkimuksen mukaan kaiken kaikkiaan taiteilijoiden asema työmarkkinoilla on entistä epävakaampi, sillä työsuhteessa toimivien osuus on laskenut ja vapaina taiteilijoina sekä yrittäjinä toimivien osuudet ovat nousseet. Lähes joka viides taiteilija oli ollut työttömänä vuonna 2010. Osuus on pysynyt ennallaan kaikkien taiteilijoiden osalta, mutta erityisesti elokuvatyöntekijöiden työllistyminen on vaikeutunut huomattavasti 2000-luvun kuluessa.

 

Tiedot käyvät ilmi Taiteen edistämiskeskuksen erityissuunnittelija Kaija Rensujeffin kyselytutkimuksesta “Taiteilijan asema 2010 – Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus”. Tutkimuksessa hän selvitti eri taiteenaloilla toimivien taiteilijoiden asemaa vuonna 2010. Hän vertailee tuloksia vuonna 2000 tehtyyn “Taiteilijan asema” -tutkimukseen.

 

Lue lisää tutkimuksen tuloksista Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta www.taike.fi.