31/08/2015

Uutiset

Syyskuun Frame Espresso: nykytaide = transkulttuurista?

Syyskuun Frame Espresso -keskustelussa kysytään, mikä on se potentiaali, jota transkulttuurisuus kantaa. Miten taide voi toimia positiivisena vastavoimana tässä yhä rasistisemmassa ja muutospelkoisemmassa poliittisessa ajassa? Frame kutsuu koko kenttää osallistumaan tähän akuuttiin keskusteluun tiistaina 22.9. kello 14–16 Koneen Säätiön Kamarissa. Keskustelua alustavat Mäntän kuvataideviikkojen 2015 kuraattorit Kalle Hamm ja Dzamil Kamanger yhdessä Framen ohjelmapäällikön Taru Elfvingin kanssa.

“Taidekenttä on kansainvälistynyt Suomessa merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja sen myötä kansalliset rajat ovat alkaneet tuntua keinotekoisilta. Kulttuurinen liikkuvuus on jo pitkään ollut arkipäivää taiteessa ja sitä tapahtuu aina eritaustaisten ihmisten kohtaamisissa: rajoja ylitettäessä ja erityisesti niiden välissä. Tätä kutsutaan transkulttuurisuudeksi, joka sisältää myös ajatuksen oikeudesta olla tulematta luokitelluksi mihinkään tiettyyn lokeroon, oikeudesta pysyä välissä, harmaalla määrittelemättömällä alueella.”

Näin kirjoittavat taiteilijat ja Mäntän kuvataideviikkojen 2015 kuraattorit Kalle Hamm ja Dzamil Kamanger, jotka halusivat esitellä kuvataideviikkojen yleisölle “sitä monimuotoisuutta, joka jo on keskuudessamme, ja antaa sille sen ansaitsema asema ja tila”.

Kotimaisen nykytaiteen kentän monimuotoistuminen sisältä käsin, aina ruohonjuuritasolta instituutioihin, on perustava edellytys paitsi taiteemme kansainvälistymiselle myös sen merkityksellisyydelle monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa ja globaalissa todellisuudessa. Hamm ja Kamanger nostivat näyttelyssään esiin sen, että Suomessa työskentelee lukuisia eri kulttuuritaustoista tulevia taiteilijoita, mutta tämä transkulttuurisuus ei ole vielä heijastunut taiteen kentän käytäntöihin ja rakenteisiin.

Frame Espresso kysyykin nyt, mikä on se potentiaali, jota transkulttuurisuus kantaa. Taiteilijat jakavat keskenään yhä laajemmalle levittäytyviä ja moninaisempia taiteellisia vaikutteita ja verkostoja, tietoa ja osaamista. Voivatko he täten myös erilaisista kriittisistä näkökulmista haastaa sekä instituutioitamme että käsityksiämme taiteesta muutokseen, jota kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen edellyttää? Miten taide voi toimia positiivisena vastavoimana tässä yhä rasistisemmassa ja muutospelkoisemmassa poliittisessa ajassa?

Frame Espresso on Framen keskustelusarja, jossa pureudutaan yhdessä nykytaiteen kentän ajankohtaisiin kysymyksiin, ilmiöihin ja haasteisiin.

Frame Espresso tiistaina 22. syyskuuta kello 14–16 Koneen Säätiön Kamarissa (Tehtaankatu 21 b 45, Helsinki).

Kuva: EGS: World Maps Down Under, 2015.