25/10/2016

Uutiset

Suomeen halutaan uusi arktinen residenssikeskus

Kansainvälisen residenssiverkoston Res Artisin hallituksen presidentiksi vuosi sitten valittu Leena Vuotovesi haluaa avata verkostolle arktisen toimiston Oulun seudulle. Jos rahoitus saadaan kasaan, arktinen toimisto avaa ovensa ensi vuonna. Vuotovedellä on hihassaan paljon muitakin ideoita arktisia alueita varten.

 

Miten taiteilijaresidenssit hyödyttävät paikallisia yhteisöjä? Miten residenssiorganisaatio voi kehittää työtään niin, että taiteilijat kokevat residenssijakson merkitykselliseksi vielä kauan kotiinpalaamisen jälkeen?

Nämä kysymykset alkoivat askarruttaa Leena Vuotovettä pian sen jälkeen, kun hän oli aloittanut työnsä Iin kunnassa sijaitsevan taidekeskuksen KulttuuriKauppilan toiminnanjohtajana.

KulttuuriKauppila oli juuri käynnistänyt residenssitoimintaansa, ja Vuotovedestä tuntui, että hän tarvitsi residensseistä syvempää ymmärrystä pystyäkseen johtamaan organisaatiotaan menestyksekkäästi. Ennen pitkää Vuotovesi oli aktiivisesti mukana Res Artis -verkostossa, johon kuuluu yli 550 residenssikeskusta yli 70 maassa ympäri maailman.

Pyrkimys parantaa omaa organisaatiota johti pian residenssitoiminnan kehittämiseen laajassa mittakaavassa Res Artisissa. Vuodesta 2010 Vuotovesi on toiminut Res Artisin hallituksen jäsenenä, ja lokakuussa 2015 hänet valittiin hallituksen presidentiksi.

“Heti kun minut oli valittu presidentiksi, halusin aloittaa laajan strategiatyön, joka nyt vuoden tiiviin työskentelyn jälkeen on saatu päätökseen. Uudessa strategiassa tunnustetaan verkoston tarve laajentaa sen toimintaa Amsterdamissa sijaitsevan keskustoimiston ulkopuolelle. Se tarkoittaa muun muassa uusien paikallisten toimistojen perustamista eri puolille maailmaa”, Leena Vuotovesi kertoo.

“Toinen iso muutos on se, että olemme juuri nimittäneet australialaisen Eliza Robertsin Res Artisin uudeksi johtajaksi. Hän aloittaa työnsä marraskuussa, kun kokoonnumme Teheraniin Res Artisin kaikkien aikojen ensimmäiseen Lähi-idän kokoukseen.”

Leena Vuotovesi Res Artis
Kiinnostus taiteilijaresidensseihin syttyi, kun Leena Vuotovesi työskenteli pienen taiteilijaresidenssin KulttuuriKauppilan toiminnanjohtajana Iissä. Nyt päivätyö on vaihtunut kehitysyhtiö Micropolisin johtamiseen, mutta residenssien kehittäminen jatkuu tiiviisti hallituksen puheenjohtajana Res Artis -verkostossa.

Nykytaidemaailma on muuttunut dramaattisesti muiden valtavien yhteiskunnallisten mukana sen jälkeen, kun Res Artis perustettiin 1993. Taiteilijat työskentelevät yhä enemmän kansainvälisesti, ja monille liikkuvuus – työskenteleminen ja oleskelu ulkomailla – on usein taiteellisen työskentelyn ydinasioita.

Leena Vuotoveden mielestä tämä merkitsee hyviä uutisia sekä Res Artisille että sen sadoille jäsenille. Taiteilijaresidenssit ovat nostaneet ja kirkastaneet profiilejaan, ja niiden merkitys taidekentällä on kasvanut vakaasti. On monia hyviä syitä, miksi Res Artisin on mielekästä vahvistaa jalansijaansa maailmalla.

Res Artisissa on jo tehty päätös kahden aluetoimiston perustamisesta Hollannin toimiston lisäksi. Hollannista käsin tehdään edelleen organisaation viestintää, mutta uusi johtaja Eliza Roberts työskentelee jatkossa kotikaupungissaan Melbournessa ja pyrkii perustamaan Aasia-Australian aluetoimiston. Toinen toimisto perustetaan Oulun alueelle Pohjois-Suomeen.

“Arktiset alueet ovat minulle hyvin tärkeä aihe, ja tykkään puhua niiden puolesta”, Leena Vuotovesi perustelee työtään arktisen toimiston puolesta.

Hän uskoo, että arktinen toimisto hyödyttäisi pohjoisia residenssejä erityisesti kasvattamalla niiden verkostoja ja tunnettuutta. Tällä hetkellä monet residenssit pyörivät pienillä resursseilla ja ovat suhteellisen tuntemattomia. Arktinen toimisto auttaisi toimijoita laajentamaan otettaan paikallisesta yhteisöstä kohti kansainvälistä kontekstia.

“Taiteen edistämiskeskus on tukenut minua paljon Res Artisin toimintaan osallistumisessa, ja olen ollut heidän kannustuksestaan kiitollinen. Olen kokenut vahvasti, että Suomeen sijoitettava arktinen toimisto on asia, jonka haluan jättää perinnöksi työstäni residenssikeskusten puolesta – ja toisaalta saamastani tuesta”, Vuotovesi sanoo.

 

Ainoa haaste on rahoitus, kuten usein kulttuurialalla. Jos Vuotovesi onnistuu varainkeruussa, arktinen toimisto voisi aloittaa toimintansa jo vuoden 2017 aikana. Res Artis on voittoa tavoittelematon säätiö, jonka toimintaa rahoitetaan vain jäsenmaksujen avulla, ja Vuotovesi tuntuu muutenkin olevan tottunut ratkaisemaan rahoituskuvioita.

Hänen päivätyönsä KulttuuriKauppilassa on ehtinyt jo vaihtua isompiin saappaisiin Micropolis Oy:n toimitusjohtajana. Micropolis on Technopoliksen ja Iin kunnan omistama kehitysyhtiö, jonka tavoitteena on edistää alueen kasvua ja työllisyyttä. Fokus on vihreissä energiaratkaisuissa.

“Haluamme tehdä pohjoisesta Skandinaviasta energiaomavaraisen. Haluan myös muuntaa Iistä kansainvälisten startup-yritysten testausalustan”, Vuotovesi kertoo suunnitelmistaan. Hänen loistavat ideansa eivät ole selvästikään lopussa.

 

Teksti: Heljä Franssila, kuvat Antti J. Leinonen