14/01/2015

Uutiset

Suhteita, tietoa ja näkyvyyttä – Framen kulmakivet tulevalle vuodelle

Framelle uusi vuosi tuo mukanaan paitsi IC-98:n uuden teoksen Venetsian taidebiennaalissa, myös kaksi omaa julkaisua, selvityksen kuvataiteen viennistä sekä kuraattorivierailuita ja keskusteluita. Apurahoihin tulee uutuutena matka-apuraha, jota haetaan kaksi kertaa vuodessa. Johtaja Raija Koli katsoo tulevaan vuoteen.

raija_koli_webFramen toiminnan perustana on kolme lähtökohtaa: haluamme lisätä kansainvälisiä suhteita, kasvattaa tietoa alasta ja sen toimintamekanismeista sekä nostaa suomalaisen taiteen näkyvyyttä kotimaassa ja ulkomailla. Suhteet, tieto ja näkyvyys ovat ne kolme kulmakiveä, jolla Frame tukee nykytaiteen kentän taiteilijoita ja muita ammattilaisia myös vuonna 2015.

Kansainvälisen toiminnan päähanke on Venetsian taidebiennaalin Suomen näyttely. Toukokuun 9. päivä avautuu yleisölle Alvar Aalto-paviljongissa IC-98:n eli Patrik Söderlundin ja Visa Suonpään paikkasidonnainen teos. Avajaisia edeltää kolme päivää teemme intensiivistä verkottamis- ja viestintätyötä Venetsiassa yhdessä useiden kotimaisten nykytaiteen museokumppaneiden kanssa.

Kuvataiteen liikkuvuus on Framen ydintoimintaa. Suomalaisten taiteilijoiden läsnäolo kansainvälisissä taidenäyttelyissä ja keskeisissä taidetapahtumissa on edelleen suhteellisen vähäistä. Niinpä kutsumme Suomeen tänäkin vuonna kuvataiteen asiantuntijoita vierailulle tapaamaan taiteilijoita ja kuraattoreita. Vierailuja tehdään yhteistyössä useiden nykytaiteen toimijoiden kanssa. Jatkamme myös yhteistyötä HIAPin kanssa kutsumalla kansainvälisiä kuraattoreita residenssiin Suomeen.

Nykytaiteen ala koostuu suurelta niin niin sanotusta vapaasta kentästä: taiteilijoista ja kuraattoreista, jotka tekevät työtään instituutioiden ulkopuolella. Frame järjesti vuonna 2014 sarjan tapaamisia, joissa toimijat tapasivat ja keskustelivat alansa ajankohtaisista asioista. Näitä Frame Espresso –tapaamisia järjestämme tänäkin vuonna niin että tämä keskustelu- ja verkottamistoiminta ulottuu myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Vuonna 2015 Frame aloittaa julkaisusarjan. Sarjan tarkoituksena on synnyttää ja dokumentoida ajankohtaista kansainvälistä keskustelua nykytaiteesta. Ensimmäinen julkaisu liittyy vuoden 2013 Venetsian biennaalinäyttelyn teemoihin. Frame tuottaa lisäksi vuoden 2015 Venetsian biennaaliin taiteilijamonografian.

Framen tehtävänä on vahvistaa nykytaiteen asemaa Suomessa kokoamalla, tuottamalla ja levittämällä tietoa alasta. Tähän tehtävään tartumme tänä vuonna toden teolla. Julkaisemme syksyllä selvityksen suomalaisen taiteen kansainvälisyydestä. Selvityksen tekee Kulttuuripolitiikan edistämissäätiö. Alamme myös tuottaa tilastotietoa kuvataiteesta, joka hyödyntää muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriötä ja muita päättäjätahoja.

Vahvan nykytaiteen kentän yksi edellytys on toimiva välittäjäporras. Frame aloitti vuonna 2013 sekä kaupallisten että ei-kaupallisten gallerioiden kehityshankkeen, joka jatkuu edelleen vuonna 2015. Hankkeen tarkoituksena on verkostoida kotimaisia kansainvälistä toimintaa harjoittavia gallerioita keskenään ja lisätä näiden toimijoiden kansainvälisiä verkostoja ja kykyä sparrata taiteilijoita kansainvälisen uran luomisessa.

Frame jakaa vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön tukea nykytaiteen kansainvälistymiseen. Vuonna 2015 laajennamme apurahahakua siten, että kahden hankehaun lisäksi jaamme kaksi kertaa matka-apurahoja. Haluamme palvella suomalaisia ulkomaille näyttelyihin lähteviä taiteilijoita mahdollisimman tehokkaasti ja toivomme, että matka-apurahat helpottavat taiteilijoiden liikkuvuutta.

 

Raija Koli
Johtaja