27/09/2018

Uutiset

Pohjoismainen paviljonki Venetsian biennaalissa 2019

Venetsian biennaalin Pohjoismaisen paviljongin näyttely vuonna 2019 Weather Report: Forecasting Future käsittelee yhtä globaalisti ajankohtaisimmista aiheista: ihmisen ja muiden eliöiden monimuotoista suhdetta aikana, jolloin ilmastonmuutos ja lajien joukkosukupuutto kaventavat elämän mahdollisuuksia maapallolla. Näyttelyn taiteilijat ovat suomalainen taiteilijapari Nabbteeri, norjalainen Ane Graff ja ruotsalainen Ingela Ihrman. Vuonna 2020 näyttely nähdään Nykytaiteen museossa Kiasmassa.


Pohjoismaisen paviljongin yhteiskomissaarius Kiasmalla, Moderna Museetilla ja OCAlla

Venetsian biennaalin Pohjoismaisen paviljongin näyttelystä vastaa kolmen maan edustajista koostuva komitea. Kiasman kanssa projektissa ovat Moderna Museet Ruotsista ja Office for Contemporary Art Norway (OCA) Norjasta. Kumppanit vastaavat vuorollaan paviljongin näyttelystä.


Forecasting Future -näyttely käsittelee kiperiä kysymyksiä

Ihmisen toiminta on muovannut olennaisesti ympäristöä ja maapallon ilmastoa.  Vuoden 2019 näyttelyyn valitut taiteilijat käsittelevät kysymyksiä ihmisen ja luonnon monimuotoisesta suhteesta tietoisina ilmastoherkkyydestä ja tulevaisuuden ennustamiseen liittyvästä ennakoimattomuudesta.

Näyttely käsittelee kiperiä kysymyksiä, mutta sen toiveena on vaalia ajatusta lajien yhdessäolosta sekä korostaa tarvetta arvioida uudelleen lajienvälisiä suhteita ja ihmisen velvollisuutta ottaa huomioon monilajiset kokonaisuudet.


Vuoden 2019 taiteilijat

Näyttelyyn on kutsuttu mukaan suomalainen taiteilijapari nabbteeri, eli Janne Nabb (s. 1984) ja Maria Teeri (s. 1985), norjalainen Ane Graff (s. 1974) ja ruotsalainen Ingela Ihrman (s. 1985). Taiteilijat työskentelevät installaation, veistosten ja esinekoosteiden, performanssin, digitaalisen materiaalin ja tekstien parissa. Heidän toimintatapaansa liittyy taiteiden, luonnontieteiden ja humanististen tieteiden välinen ulottuvuus ja teosten työstäminen yhteistyössä tai dialogisesti monitieteisessä yhteisössä. Taiteilijat toteuttavat näyttelyyn uusia teoksia.

Ane Graff soveltaa teoksissaan ja ajattelussaan feministisen uusmaterialismin ja toisaalta luonnontieteistä mikrobiologian ja kemian tutkimusmetodeja. Hän kyseenalaistaa vakiintuneita ja vakaiksi miellettyjä rakenteita sekä tieteeseen sekä kulttuurisiin käytäntöihin perustuvia luokitteluja. Hänen teoksissaan tulee havaittavaksi ihmiskehon altistuminen muille toimijuuksille, esimerkiksi bakteereille, ja elinympäristön toksisuudelle.

Ingela Ihrmanin arkisista materiaaleista koostetut kasvien muotoiset veistokset ja installaatiot kasvavat, kukkivat ja kuihtuvat. Hän reflektoi teoksissaan myös 1970-luvun ympäristöaaltoa, tosin oman sukupolvensa queer-näkökulmasta sekä käyttää tarkastelussaan etnobiologian tapaa lähestyä ihmisen suhdetta ei-inhimilliseen luontoon. Installaatioihin liittyy usein esityksellinen osuus, jossa Ihrman eläin- ja kasviaiheisiin teoksiinsa pukeutuneena esiintyy. Hän tarkastelee teoksissaan ja kirjoituksissaan eri elämänmuotojen suhteita ja kuulumista johonkin, mutta myös yksinäisyyttä.

Taiteilijaduo nabbteeri – työskentelevät paikka- ja kontekstisidonnaisesti. Heidän käytäntönään on kartoittaa lähiympäristöä, jossa he kunakin hetkenä toimivat. Työskentely muovautuu riippuvuuksissa ympäristöön ja sen materiaalisuuteen sekä monilajisiin asukkeihin. Usein he keskittyvät huomaamaan pienimmänkin elämänmuodon, ihmissilmälle näkymättömät kanssaeläjät, kuten turkiskuoriaiset sekä erilaiset lahottajat. Kanssaeläminen ja kierrätysideologia ovat läheisiä maaseudulla, lähellä Pohjanmaan rannikkoa työskenteleville taiteilijoille.

Kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen