Fokuksessa Aasia

Vuosina 2013–2018 Frame on työskennellyt avatakseen suomalaiselle nykytaiteelle yhteyksiä Japaniin, Etelä-Koreaan ja Kiinaan.

Vuodesta 2014 olemme olleet mukana Yokohamassa Japanissa sijaitsevan taide- ja kulttuurikeskus Zou-no-Hana Terracen käynnistämässä Port Journeys -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on saattaa yhteen taiteilijoita, kuraattoreita ja organisaatioita satamakaupungeissa ympäri maailmaa. Helsingin ja Yokohaman lisäksi Port Journeys -kaupunkeja ovat San Diego, Gwangju, Melbourne, Nantes sekä Hampuri. Vuonna 2015 kutsuimme avoimen haun kautta helsinkiläisen osuuskunta Forum Boxin osaksi hankkeen verkostoa.

Frame on järjestänyt yhteistyössä Suomen Japanin-instituutin kanssa kaksi avointa hakua Akiyoshidai-taiteilijaresidenssiin Japaniin. Maaliskuussa 2016 järjestettiin Framen ensimmäinen opintomatka, joka suuntautui Tokioon ja Souliin. Keväällä 2017 opintomatka suuntautui Kiinaan. Matkoille osallistui joukko suomalaisia nykytaideammattilaisia ja organisaatioiden edustajia.

Toimimme kumppanina vuosina 2015–2016 HIAP Helsinki International Artist Programmen Aasia-hankkeessa ja vuonna 2018 HIAP:in koordinoimassa Gwangjun taidebiennaalin paviljonkinäyttelyssä.

 

Vuoden 2018 Gwangjun taidebiennaali tuo yhteen suomalaiset ja eteläkorealaiset nykytaiteilijat

HIAP Helsinki International Artist Programmen koordinoima Fictional Frictions -näyttely järjestetään Gwangjun keskustassa sijaitsevassa Mugaksa-temppelissä osana Gwangjun biennaalin paviljonkiohjelmaa. Mugaksa on useista rakennuksista koostuva urbaani temppeli, joka on gallerioineen, kirjakahviloineen, teehuoneineen ja kasvisravintoloineen kaupunkilaisten kulttuurikeskus ja kohtaamispaikka.

Suomesta näyttelyyn osallistuvat taiteilijat Nestori Syrjälä ja Elina Vainio. Näyttelyn eteläkorealaiset taiteilijat ovat Maelee Lee ja Mire Lee sekä Black Night -yhtyeenä osallistuva duo Jungju An & Sojung Jun.

 


Näyttely kyseenalaistaa historialliset rajanvedot

Gwangjun biennaalin tämänvuotisen Imaginary Borders -teeman mukaisesti myös paviljongissa nähtävät teokset käsittelevät erilaisia kuvitteellisia tai keinotekoisia rajanvetoja.

Teokset herättävät kysymyksiä yksilöiden suhteesta yhteiskuntaan sekä purkavat jakoa pienten ja suurten kertomusten välillä. Ne tutkivat syklejä, historiallisia jatkumoita sekä erilaisten ilmiöiden yhteenkietoutumista.

”Näyttely kannustaa kävijää paitsi katsomaan, myös kuuntelemaan erilaisia signaaleja ympäristössämme”, kertoo näyttelyn kuraattori, HIAPin Jenni Nurmenniemi. ”Näyttelyssä oma aikakäsityksemme kohtaa geologisen, syvän ajan prosessit.”

Fictional Frictions -näyttelyn taiteilijat työskentelevät pääosin veistosten, installaatioiden ja äänen parissa, erilaisia materiaaleja ja tekniikoita yhdistellen. Näyttelyssä käytetyt materiaalit, kuten hiekka, lasi ja muovi, ovat alituisessa liikkeessä ja hitaassa kiertokulussa.

 

Näyttelyn taiteilijat

Jungju An (s. 1979, asuu ja työskentelee Soulissa) ja Sojung Jun (s. 1982, asuu ja työskentelee Soulissa) toimivat pääasiassa itsenäisinä taiteilijoina. Heillä on kuitenkin yhteinen yhtye, Black Night, jonka Gwangjun lähihistoriaa käsittelevä albumi Mountain of Delusion saa ensiesityksensä osana näyttelyä.

Maelee Lee (s.1963, asuu ja työskentelee Gwangjussa) toteuttaa näyttelyä varten väliaikaisen paikkalähtöisen veistosinstallaation Mugaksa -temppelin ympäristöön. Teos pohjautuu Leen vuonna aiempaan teokseen The Time of Earth’s Strata (2017). Se muistuttaa arkeologista kaivantoa, jonka pohjalle Lee asettelee hänelle tärkeää esineistöä entisestä kotipaikastaan Gwangjun lähistöltä.

Mire Lee (s. 1988, asuu ja työskentelee Amsterdamissa ja Soulissa) teokset toteuttavat usein jotakin odottamatonta liikerataa tai ‘koreografiaa’ jolla ei näytä olevan ilmeistä käytännöllistä tarkoitusta. Näyttelyn teoksessa Leetä ovat inspiroineet metaboliset systeemit ja prosessit sekä niin kutsuttu vore-fetissi, jossa fantasiana on joko nielaista jokin toinen olento, tai tulla nielaistuksi, kokonaisena.

Elina Vainio (s. 1981, asuu ja työskentelee Helsingissä) rakentaa hiekasta tilaan levittäytyviä installaatioita, joihin sisältyy vihjeitä menneistä, nykyisistä, tai kenties tulevista, sivilisaatioista. Teoksissa abstraktit hiekkavalokset tai muutoin tasaisen hiekkapinnan alta nousevat löydetyt esineet viittaavat yhteiskunnallisen järjestyksen, tai sen elämäntapojen katoavaisuuteen ja muuttuvaisuuteen.

Nestori Syrjälä (s. 1983, asuu ja työskentelee Helsingissä) keskittyy työssään muutoksiin, joita ihmisten toiminta aiheuttaa maapallon ilmastolle ja ekosysteemeille. Syrjälän moniosaisessa veistosinstallaatiossa Stele (2016) lattialla on luonnonkivien päällä lepääviä auton sivuikkunoita. Niihin on kaiverrettu lyhyitä tekstejä: lainauksia myöhäiskeskiajan italialaiselta runoilijalta, Dantelta, ensimmäisen maailmansodan veteraanilta sekä tämän päivän ilmastotutkijoilta. Näennäisen kevyeltä näyttävät tekstit viittaavat voimakkaaseen kärsimykseen, traumaan ja menetykseen.

 

Gwangjun nykytaidebiennaali

Gwangjun biennaali perustettiin vuonna 1995 eläväksi muistomerkiksi vuoden 1980 demokraattiselle kansannousulle. Gwangjun biennaali on Aasian vanhin ja arvostetuin biennaali, jolla on ollut sen 22 vuoden historian aikana 7,6 miljoonaa kävijää.

Syys-marraskuussa 2018 kahdettatoista kertaa järjestettävä biennaali esittelee 153 taiteilijaa 41 maasta.

HIAP-paviljonki toteutetaan Gwangjun biennaalin säätiön tuella osana Gwangjun biennaalin paviljonkiohjelmaa. Frame Contemporary Art Finland on näyttelyn yhteistyökumppani. HIAPin lisäksi paviljonkeja on kutsuttu toteuttamaan nykytaiteen museot Palais de Tokyo (Pariisi) ja Philippine Contemporary Art Network (Manila).

Biennaali avautuu 7. syyskuuta 2018.

 

 


Kuvat: Mugaksa-temppeli Gwangjussa. Kuva: Choi Hyeanggeun. Elina Vainio ja Nestori Syrjälä. Kuva: Sergio Urbina.