23/11/2016

Uutiset

Nykytaidetoimijoita neljältä mantereelta – Port Journeys -verkostotapaaminen Hampurissa

Nykytaiteen toimijoiden yhteistyötä edistävä kansainvälinen Port Journeys -verkosto perustettiin vuonna 2011. Nykyään neljältä eri mantereelta tuleva taidetoimijoiden joukko tapaa kerran vuodessa ajatustenvaihdon ja verkostoitumisen merkeissä. Helsinkiläinen taideosuuskunta Forum Box liittyi mukaan verkostoon alkuvuonna 2016 järjestetyn avoimen haun kautta. Toiminnanjohtaja Alina Mänttäri-Buttler kertoo Hampurissa järjestetystä vuositapaamisesta ja Forum Boxin ensimmäisestä vuodesta verkoston jäsenenä.

forum-boxin-delegaatio
Forum Boxin delegaatio Alina Mänttäri-Buttler, Emma Helle ja Seppo Salminen.

Forum Boxin kolmehenkinen delegaatio – varapuheenjohtajamme kuvanveistäjä Emma Helle, kuvataiteilija Seppo Salminen ja toiminnanjohtaja Alina Mänttäri-Buttler – osallistui syyskuussa Port Journeys -verkoston (http://www.portjourneys.org) verkostotapaamiseen, vuosiseminaariin ja verkoston partnereiden kokoukseen Hampurissa, Saksassa. Framen edustajana osaan ohjelmasta osallistui ohjelmapäällikkö Anna Virtanen.

 

Port Journeys on satamakaupunkien taideverkosto, jossa on jäseniä Euroopasta, Aasiasta, Pohjois-Amerikasta ja Australiasta. Jäsenten joukossa on niin eri kokoisia taiteilijavetoisia toimijoita, kaupalliseksi määriteltävissä olevia isompia kuvataidetoimijoita kuin myös jonkin verran yksittäisiä kuvataiteilijoita. Verkoston tavoitteena on tuoda yhteen toimijoita eri mantereilta ja mahdollistaa yhteistyöprojekteja ja taiteilijavaihtoa sekä edistää kulttuurien välistä taidekentän vuoropuhelua. Port Journeys on luonteeltaan avoin, demokraattinen ja melko orgaaninen eikä sillä ole varsinaista johtoa eikä toimintabudjettia. Verkoston käyttövoima ovat sen partneriorganisaatiot.

Verkoston idea ja aloite on lähtöisin Japanista ja aloitteen tekijänä vuonna 2011 toimi ZOU-NO-HANA TERRACE -taidekeskus. Pohjoismaista mukana ovat tällä hetkellä Suomesta Frame ja Forum Box sekä Islannista taiteilijavetoinen Kling & Bang Gallery.

Forum Box liittyi joukkoon kevään 2016 lopussa Framen järjestämän avoimen haun kautta. Tavoitteenamme oli sekä laajentaa taiteilijavetoisen galleriamme verkostoja että löytää uusia yhteistyökumppaneita ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia osuuskuntamme taiteilijoille. Toisilta verkoston partnereilta oppiminen ja oman taiteellisen sekä kansainvälisen toimintamme kehittäminen olivat tärkeitä motiiveja. Lähdimme matkaan avoimin mielin ja monipuolisin odotuksin.

frise-kunstlerhaus-julkisivu
Frise Kunstlerhaus.

Verkosto kokoontuu kerran vuodessa, ja tämän vuoden vuositapaamisen Hampurissa isännöi FRISE Künstlerhaus Hamburg. FRISE on vuonna 1977 perustettu taiteilijatalo, joka harjoittaa taiteilijaresidenssi-, ateljee- ja näyttelytoimintaa. Hampurin-tapaamisen ohjelmassa oli neljän päivän verran verkostoitumista, tutustumista, keskustelua, esitelmiä sekä kävelykierroksia historialliseen kaupunkiin.

Hampurin verkostotapaamisen ohjelma oli järjestäjiensä näköinen ja makuinen. Sosiaalinen yhdessäolo, social cooking, kaupunkikävelyt, filosofiset ja yhteiskunnalliset esitelmät, keskustelut sekä paikallisten taiteilijoiden ja tutkijoiden osallistuminen osaan verkostotapaamisen ohjelmasta toivat siihen syvyyttä – joskin me pohjoisen järjestelmälliset ja tavoitteelliset matkaajat olisimme mielellämme nähneet ohjelmassa enemmän suoraviivaisempaa organisaatioiden esittäytymistä, faktatietoja toimijoista, pidempiä ja organisoituneempia kokouksia ja ohjelmaan paremmin aikataulutettuja verkostoitumis- ja palaveriaikoja.

Ohjelmaa oli kuitenkin sen verran paljon ja monipuolisesti, että esimerkiksi kunnon galleriakierrokset jäivät seuraavaan Hampurin-matkaan.  Kuulimme, että aiemmat vuositapaamiset (mm. Yokohamassa 2014 ja Gwangjussa 2015) olivat olleet vastaavasti järjestäjiensä ja heidän toimintakulttuurinsa näköisiä.

On mahdollista, että Port Journeys -verkoston tapaaminen järjestetään muutaman vuoden sisällä Helsingissä. Silloin on meidän suomalaisten partnereiden vuoro miettiä, millainen verkostotapaaminen palvelisi parhaiten taiteilijoiden verkostoitumista ja toimisi kasvualustana uusille kiinnostaville yhteistyömuodoille.

alina-aloittamassa-esitelma%cc%88a%cc%88_toinen-versio-kuvasta
Alina Mänttäri-Buttler aloittamassa esitelmää.

Forum Boxin toiminnanjohtajana pidin verkostotapaamisen seminaaripäivässä esitelmän omasta toiminnastamme, kansainvälisistä projekteistamme, suomalaisesta galleriakentästä sekä toimintaympäristömme muutoksista. Framen ohjelmapäällikkö Anna Virtanen piti tiiviin esitelmän Framen toiminnasta. Lisäksemme esittäytyivät muiden muassa Kling & Bang Gallery Reykjavikistä, Halcyon Gallery ja rakenteilla oleva Halcyon Museum/Art Centre Shanghaista sekä Spiral/Wacoal Art Centre Tokiosta. Nämä olivat parhainta ja hyödyllisintä antia verkostotapaamisen seminaariosassa.

Itse koen, että perustellun ja hedelmällisen kansainvälisen verkostoitumisen pohjan tulisi lähteä liikkeelle potentiaalisten kumppaniorganisaatioiden toiminnan, kontekstin ja tavoitteiden sekä resurssien tuntemisesta ja avoimesta omasta esittäytymisestä. Myös tästä syystä pidimme itse tärkeänä esitellä omaa toimintaamme nimenomaan sellaisista lähtökohdista käsin, jotka parhaiten avaavat meidän toimintaamme, toimintakulttuuriamme ja tavoitteitamme kansainvälisille potentiaalisille uusille kumppaneille.

 

Yksi Port Journeys -verkostomatkan ahaa-elämyksistä delegaatiollemme oli se, että kenties me Forum Boxissa ja suomalaisella kuvataidekentällä laajemmin olemme tämänkaltaisessa kansainvälisessä verkostokontekstissa potentiaalinen enemmän antava osapuoli. Se, jolta muut haluavat oppia, ja jonka toiminnan tavoitteellisuus, organisoiminen ja sisällöt herättävät vahvaa kiinnostusta ja jota suorastaan innostuneena revitään yhteistyöprojekteihin, koska taiteilijoistamme ollaan erittäin kiinnostuneita.

Etukäteen olimme ajatelleet itseämme tämän verkoston kontekstissa pienehköinä ja pienesti resursoituna, joskin toki kokeneena ja ansioituneena taidetoimijana. Verkostomatkalla huomasimme, että henkilöresurssejamme, osaamistamme, toimintamme laatua, kansainvälisyyttä ja rakennetta arvostettiin ja jopa hitusen kadehdittiin. Poikkeuksena toki Aasian puolelta tulevat verkoston partnerit, joiden koko ja resursointi tyypillisesti ovat hyvin toista luokkaa kuin suurella osalla verkoston muiden mantereiden partnereilla.

Port Journeys -verkoston yksi vahvuuksista on sen heterogeenisuus – yksittäiset pohjoisamerikkalaiset taiteilijat, aasialaiset isot taidetoimijat ja keskikokoiset eurooppalaiset taiteilijavetoiset toimijat yhdessä saavat aikaan herkullisen keitoksen. Toiminta poikii monille partnereille yhteistyöhankkeita tai yhteyksiä sellaisiin organisaatioihin, jotka ovat kokonsa tai muotonsa puolesta kumppaneina erilaisia kuin mihin esimerkiksi pohjoismaisen näyttely-yhteistyön piirissä olemme tottuneita. Tämä on sekä virkistävää että tarjoaa uusia monipuolisia verkostoitumisen ja kansainvälistymisen väyliä ennen kaikkea kuvataiteilijoille.

ka%cc%88velykierroksella-hapruriin_tukkukauppaa-ja-maahanmuuttajia
Kävelykierroksella Hampurissa.

Meille matkan konkreettinen anti oli hyvä. Saimme verkostotapaamisessa useita yhteistyöehdotuksia taiteilijavaihdon ja näyttelyviennin hankkeisiin, ja näitä ehdotuksia on nyt alettu toteuttaa. Tänä syksynä olemme käynnistäneet taiteilijavaihdon Helsingin ja Hampurin välillä. Hanke pyörähtää konkreettisesti käyntiin, kun keväällä 2017 yksi taiteilijamme lähtee Hampuriin FRISEn residenssiin ja näyttelyyn.

Yksi viimeisimmistä kansainvälisistä hankkeistamme on ollut Suomi–Islanti-yhteistyö islantilaisten taiteilijoiden kanssa. Valmisteilla on tämän näyttely-yhteistyön laajentaminen islantilaisten taiteilijavetoisten gallerioiden kanssa mm. suomalaisten kuvataitelijoiden näyttelyllä Islannissa.

Port Journeys -verkoston myötä meillä on meneillään valmistelut kahdesta muusta Aasiaan suuntautuvasta yhteistyö-, vaihto- ja vientihankkeesta. Haemme niille parhaillaan rahoitusta ja valmistelemme hankkeiden käytännön toteutusta ja yksityiskohtia. Olemme erittäin innostuneita uusista verkoston kautta avautumassa olevista hankkeista ja mahdollisuuksista syventää toimintamme kansainvälisyyttä.

 

Näemme taiteilijavetoisen (galleria)toimijan harjoittaman kansainvälisen toiminnan paitsi arvokkaana kansainvälistymistyönä ja konkreettisina kansainvälisinä projekteina myös keinona syventää perustoimintaamme Suomessa.

Parhaimmillaan kansainväliset projektit eivät ole jotain toimintaan päälle lisättyä ekstraa, vaan olennainen osa olemassaolomme tapaa – sitä miten teemme taiteellista toimintaa ja toimimme alustana taiteelle sekä taiteilijoille. Kansainväliset yhteistyöhankkeet myös luovat osaamista, jota voi soveltuvin osin jakaa muulle taidekentälle esimerkiksi taiteilijavetoisten gallerioiden yhteistyötä tai verkostoitumista kehitettäessä.

 

Alina Mänttäri-Buttler
toiminnanjohtaja, Forum Box

 

Kuvat: Alina Mänttäri-Buttler