20/09/2021

Uutiset

Kuvataiteen tilastot 2020 julkaistu

Suomalaisiin kuvataidekohteisiin tehtiin kaikkiaan noin 3,2 miljoonaa käyntiä vuonna 2020. Määrä on noin kolmasosan pienempi kuin vuonna 2019. Tieto selviää nykytaiteen tiedotuskeskuksen Frame Contemporary Art Finlandin julkaisemista kuvataiteen tilastoista. 

Kuvataidekohteista eniten käyntimäärien laskua nähtiin taidemuseoissa. Vuodesta 2011 vuoteen 2019 taidemuseoiden käyntimäärät kasvoivat noin 1,4 miljoonasta käynnistä yli 2,7 miljoonaan. Koronaviruksen myötä käynnit laskivat 42 %. Vuonna 2020 taidemuseoihin tehtiin 1,6 miljoonaa käyntiä.

Koronavuosi toi esiin digitalisaatioon liittyviä lisärahoitustarpeita

Vuonna 2020 Suomessa toimi 121 tilastoinnin piirissä olevaa taidegalleriaa. Koronavuosi ei tilaston mukaan laskenut gallerioiden teosmyyntiä merkittävästi: ​​Vastanneiden gallerioiden teosmyynti oli lähes 7 miljoonaa euroa (7,9 milj. euroa vuonna 2019). Suurin osa myynnistä oli yksityisten gallerioiden tekemää. Teoksia myytiin yhteensä yli 4 000.

Taidegallerioille suunnatussa kyselyssä selvitettiin ensimmäistä kertaa myös verkkokaupan volyymiä. Verkkokaupan kautta teoksia myi 24% teoksia gallerioista. Verkkokaupan kautta tehty myynti käsitti pääosin alle 25% gallerioiden kokonaisteosmyynnistä. 

Kyselyssä kartoitettiin myös gallerioiden mahdollisia lisärahoitustarpeita. Gallerioista yli kolmasosalla (36%) merkittävimmät lisärahoitustarpeet liittyvät henkilöstön palkkakuluihin sekä viestintään ja markkinointiin. 

“Poikkeusvuoden kyselyvastauksissa tuli esiin se, että taidegalleriatoiminnan ammattimaisuutta tulee entisestään vahvistaa. Galleriat haluaisivat lisätä toiminnan kestävyyttä ja pitkäjänteisen työn tarjoamisen mahdollisuuksia, maksaa taiteilijoille palkkioita ja näyttelykorvauksia, edistää toiminnan ammattimaisuutta sekä kehittää digitaalisia palvelujaan”, sanoo Framen toimitusjohtaja Raija Koli.

”Paineet markkinoinnin kehittämiseen ja esimerkiksi digisisällön tuottamiseen ja osaamiseen ovat valtavat. Jotta galleria pysyisi ajassa kiinni ja voisi kehittyä tulevaisuuden

haasteita vastaavaksi merkittävää lisärahoitusta tarvitaan”, eräs kyselyyn vastannut toimija toteaa. 

Lataa tilastot Framen verkkosivuilta

Frame kehittää nykytaiteen tiedotuskeskuksena kuvataiteen tilastointia jatkossa entistäkin kattavammaksi ja luotettavammaksi. Tavoitteena on tuottaa jatkuvia ja vertailukelpoisia aikasarjoja, jotka mahdollistavat alan muutosten ja kehityskulkujen seuraamisen sekä tulevaisuuden ennakoinnin ja suunnittelun.

Taidemuseoiden, taidegallerioiden ja taidetapahtumien tilastot ja niiden perusteella kootut tietokortit julkaistaan vuosittain Framen verkkosivuilla. Tiedot perustuvat Framen gallerioilta ja tapahtumilta keräämiin tietoihin, Museoviraston kokoamaan Museotilastoon sekä Framen tekemään asiantuntija-arvioon.

Tutustu kuvataiteen tilastoihin ja lataa tietokortit.

Lisätiedot

Laura Boxberg, Frame Contemporary Art Finland
viestintäpäällikkö
yhteystiedot

Kuvassa näkyy taiteilijan käsi, joka pitelee hiiltä. Hiilellä piirretään viivaa valkoiselle kankaalle.

Kuva: Iris Suomi.