13/06/2017

Uutiset

Kuvataidekohteet keräsivät lähes neljä miljoonaa käyntiä vuonna 2016

Taidemuseoissa tehtiin kaikkien aikojen käyntiennätys

Suomessa tehtiin noin 3,8 miljoonaa käyntiä erilaisiin kuvataidekohteisiin vuonna 2016. Taidemuseokohteisiin kohdistui lähes 2,2 miljoonaa käyntiä, taidegallerioihin 1,3 miljoonaa käyntiä ja kuvataidetapahtumiin 326 000 käyntiä. Tiedot perustuvat nykytaideorganisaatio Frame Contemporary Art Finlandin gallerioilta ja tapahtumilta keräämiin tietoihin, Museoviraston kokoamaan Museotilastoon sekä Framen tekemään asiantuntija-arvioon. Kuvataiteen käyntimääriä ei ole aikaisemmin koottu yhteen tilastoksi.

Taidemuseokohteissa tehtiin vuonna 2016 kaikkien aikojen käyntiennätys. Taidemuseokäyntejä oli  vuoden aikana yhteensä 2,17 miljoonaa. Taidemuseokohteiden käyntimäärä kasvoi 27 prosenttia vuodesta 2015. Käynneistä 55 prosenttia oli maksettuja käyntejä.

Viisi suosituinta taidemuseokohdetta olivat Ateneumin taidemuseo (397 198 käyntiä), Nykytaiteen museo Kiasma (319 945 käyntiä), HAM Helsingin taidemuseo (253 522 käyntiä), Sara Hildénin taidemuseo (126 527 käyntiä) ja EMMA Espoon modernin taiteen museo (121 751 käyntiä). Näiden taidemuseoiden yhteenlaskettu käyntimäärä oli 56 prosenttia kaikista taidemuseokäynneistä.

Suosituimmat taidemuseokohteet pääkaupunkiseudun ulkopuolella vuonna 2016 olivat Sara Hildénin taidemuseo, Tampere (126 527 käyntiä), Gösta, Serlachius-museot, Mänttä-Vilppula (67 071 käyntiä), Aboa Vetus & Ars Nova, Turku (61 874 käyntiä), Turun taidemuseo (54 354 käyntiä), Tampereen taidemuseo (44 263 käyntiä), Porin taidemuseo (33 499 käyntiä) ja Rovaniemen taidemuseo (32 740 käyntiä).

Suomessa toimii 63 taidemuseokohdetta. Taidemuseot ovat ammattimaisesti toimivia organisaatioita, jotka esittävät kuvataidetta ja joilla on oma taidekokoelma.

 

Taidemuseoiden käyntimäärät ovat kasvaneet huimasti 2010-luvulla

Taidemuseoiden käyntimäärät ovat kasvaneet noin 1,4 miljoonasta käynnistä lähes 2,2 miljoonaan (57 prosenttia) vuodesta 2010 vuoteen 2016. Maksettujen käyntien määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2010 vuoteen 2016.

Kaikista Suomen ammatillisesti hoidetuista museoista juuri taidemuseot ovat kasvattaneet käyntejä eniten. Tiedot perustuvat museotilaston perusteella tehtyyn taidemuseoiden käyntimäärien aikasarjaan vuosilta 2010–16.

Frame_tilastot_taidemuseot

 

Gallerioiden ja tapahtumien käyntimääriä kysyttiin ensimmäistä kertaa

Frame toteutti keväällä 2017 tilastokyselyn taidegallerioille ja taidetapahtumille. Kysely on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Sen avulla saatiin ainutkertaista tietoa toimialan rakenteesta ja toiminnasta.

Vuonna 2016 taidegallerioissa tehtiin 1,3 miljoonaa käyntiä ja taidetapahtumissa 326 000 käyntiä.

Suomessa toimii 116 taidegalleriaa, joista 60 antoi Framelle tiedot käyntimääristään. Taidegallerialla tarkoitetaan toimijaa, joka esittää ammattitaiteilijoiden tekemää kuvataidetta ja joka tuottaa säännöllisesti toistuvaa, vaihtuvaa näyttelyohjelmaa. Gallerioiden käyntimäärä perustuu kyselyssä saatujen tietojen perusteella laskettuun arvioon kaikkien gallerioiden käyntimääristä. Mukaan on laskettu myös Helsingissä toimivan Taidehallin käyntimäärä.

Suomessa toimii yhteensä 46 säännöllisesti järjestettävää kuvataidetapahtumaa, joista 35 järjestettiin vuonna 2016. Tapahtumat esittävät ammattitaiteilijoiden tekemää kuvataidetta ja tuottavat säännöllisesti toistuvaa, vaihtuvaa ohjelmaa. Kuvataidetapahtumia ovat kuvataiteen biennaalit ja triennaalit, kesänäyttelyt ja festivaalit sekä teosvälitystapahtumat ja suurimmat taidemessut. Taidetapahtumien käyntimäärä oli saatavilla 25 toimijalta.

Frame julkistaa tietoja kyselyn muista tuloksista syksyllä 2017.

 

Kuvataiteen suosio on kansainvälinen trendi

“Lähes neljä miljoonaa käyntiä taidemuseoissa, taidegallerioissa ja kuvataidetapahtumissa vuonna 2016 kertoo vahvaa viestiä siitä, että suomalaiset käyvät katsomassa ja kokemassa kuvataidetta todella paljon, iloitsee Framen johtaja Raija Koli.

”Taidemuseoiden suuri suosio on kansainvälinen trendi, jossa suomalaiset museot ovat mahtavalla tavalla mukana. Museokortti selittää varmasti suuren osan menestyksestä, mutta myös uudet museokonseptit – ennen kaikkea Helsingin taidemuseo HAM – ja viime vuoden menestysnäyttelyt, kuten Ron Mueck Sara Hildénin taidemuseossa, ovat myötävaikuttaneet suuriin käyntimääriin. Gallerioiden 1,3 miljoonaa käyntiä osoittaa, että gallerioissa käydään hyvin aktiivisesti ja että niillä on tärkeä aseman kuvataiteen esittämisen ja ostamisen areenoina.”

Frame toimii nykytaiteen tiedotuskeskuksena ja tuottaa tietoa kuvataiteen alasta. Tilastotieto antaa Framelle ja kaikille sen kumppaneille mahdollisuuden kehittää nykytaiteen toimialaa.

Kuvataiteisiin kuuluvat seuraavat alat: kuvataide, valokuvataide, mediataide, taidekäsityö, sarjakuvataide, performanssi ja äänitaide. Ammattitaiteilijoiden tekemää kuvataidetta esitetään pääsääntöisesti taidemuseoissa ja taidegallerioissa sekä kuvataidetapahtumissa. Lisäksi kuvataidetta voidaan esittää muissa museoissa, näyttelytiloissa ja tapahtumissa sekä osana julkista tilaa ja ympäristöä.

Käynnillä tarkoitetaan kohteissa tehtyjä käyntejä näyttelyihin tai tapahtumiin joko kunkin toimijan omissa tiloissa (museot ja galleriat) tai toimijan järjestämänä vaihtelevissa tiloissa (tapahtumat). Yksittäinen kävijä voi tehdä vuoden aikana useita käyntejä samaan kohteeseen.
Lisätietoja:

Framen verkkosivusto: Kuvataiteen käyntimäärät 2016

projektiasiantuntija Kaisa Herranen, Frame Contemporary Art Finland, puh. 044 555 8318, kaisa.herranen@frame-finland.f i

tiedottaja Laura Boxberg, Frame Contemporary Art Finland, puh. 044 739 6079, laura.boxberg@frame-finland.fi

 

 

Kuva: Mona Hatoumin näyttely Nykytaiteen museo Kiasmassa vuonna 2016. Sirja Moberg / Frame Contemporary Art Finland.