17/02/2021

Uutiset

Kuntavaalit tulevat – miten voisimme jatkossa turvata kaikille mahdollisuudet nauttia riittävin resurssein tuotetusta kuvataiteesta?

Kevään 2021 kuntavaalit lähestyvät. Nykytaiteen tiedotuskeskus Frame on laatinut kuvataiteen kuntavaalitavoitteet kannustaakseen kuntia huomioimaan kuvataiteen ja kulttuurin potentiaalin sekä turvaamaan alan toimintaedellytykset kunnissa. Tavoitteet ovat myös osa Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n kuntavaaliohjelmaa.

Suomalaisissa museoissa, gallerioissa ja kuvataidetapahtumissa käy vuosittain noin 4,8 miljoonaa ihmistä. Suomalainen kuvataidekenttä on myös poikkeuksellisen laaja: meillä on lähes 70 taidemuseota, yli 100 taidegalleriaa ja vuosittain järjestetään kymmeniä kuvataidetapahtumia ympäri Suomea.

Miten voisimme jatkossa turvata kaikille suomalaisille mahdollisuudet nauttia riittävin resurssein tuotetusta kuvataiteesta? Kuntien vastuu erityisesti kuvataiteen vapaan kentän toimintaedellytyksistä ja toimintaolosuhteista on merkittävä.

Framen kuntavaalitavoitteet

1. Kuvataiteen vapaan kentän toimijoiden rahoitusta tulisi vahvistaa kuntatasolla.
Elävä, omaleimainen ja aktiivinen kuvataidekenttä ja hyvin rahoitetut ammattimaiset kuvataidekohteet ovat ehdoton matkailuvaltti ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia sekä ylpeyttä omasta kunnastaan.

2. Kuvataiteilijoilla tulisi olla parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet omassa kotikunnassaan.
Monissa kunnissa taiteilijoiden työhuone- ja tilaongelmat tulisi ratkaista. Tilojen vuokraus tulisi olla kuntien ja kaupunkien puolelta suunnitelmallisempaa ja pitkäjänteisempää. Sopivien tilojen puute sattuu hyvin usein juuri kuvataitelijoihin, jotka tekevät suuriakin teoksia vaativilla tekniikoilla. Hyvät ja turvalliset työtilat ovat edellytys laadukkaalle taiteelle.

3. Kuvataidetoimijoihin (museot, galleriat, tapahtumat) ei tulisi kohdistaa lomautuksia eikä tukien takaisinperintää.
Koronaviruspandemiasta aiheutuvilla mahdollisilla lomautuksilla ja tukien takaisinperinnällä on dramaattiset vaikutukset muisti- ja taideorganisaatioille lyhyelläkin aikavälillä, kun toiminta on jo valmiiksi tiukoilla. Lomautukset halvauttavat museo- ja näyttelytoiminnan sekä vaarantavat teosturvallisuuden, kun yhteisestä kulttuuriperinnöstämme huolehtivat ammattilaiset eivät pääse työpaikalleen. Hankalassa tilanteessa toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on erityisen tärkeää.

Nykytaiteen tiedotuskeskus Frame Contemporary Art Finland on valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio, joka vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa sekä edistää yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten nykytaiteen ammattilaisten välillä. Tiedotuskeskuksena Frame julkaisee kuvataiteen tilastoja sekä kokoaa ja tuottaa tietoa nykytaiteen toimialasta alan ammattilaisten, päättäjien ja median käyttöön.

Lisää tietoa kulttuurista ja kuvataiteesta kevään 2021 kuntavaaleissa

Kuvataiteen valtakunnalliset tilastot ja tietoa kuvataiteesta: https://frame-finland.fi/tilastot

Lataa Framen kuntavaalitavoitteet kuvina: aineistopankki

Kulta ry:n kuntavaaliohjelma: https://kulttuurijataide.fi/aineistoja/

Suomen Taiteilijaseuran kuntavaalitavoitteet: https://artists.fi/ajankohtaista/uutiset/