01/04/2016

Uutiset

Keskustelutilaisuus: In dependence – Näkökulmia Venetsian biennaaliin

VB_jury
Kuvat: Titus Verhe

Frame tuottaa vuoden 2017 Venetsian biennaalin Suomen näyttelyhankkeen ympärille oheisohjelman, joka käynnistyy tiistaina 5.4. kello 14–16 Kiasmassa järjestettävällä keskustelutilaisuudella In dependence – Reflections on the Venice Biennale. Keskustelemassa ovat kuraattori Katerina Gregos ja professori Sarat Maharaj, Suomen paviljonkiin toteutettavan hankkeen valitsevan juryn kansainväliset jäsenet. Tilaisuus järjestetään Framen ja Kiasman yhteistyönä.

 

Valitettavasti kuraattori Katerina Gregos on estynyt pääsemästä paikalle Brysselin lentoperuutusten vuoksi.

 


Venetsian biennaali on viimeinen suurista kansainvälisistä taidetapahtumista, joka on yhä jäsentynyt kansallisten edustusten ympärille. Sen merkitys ei kuitenkaan ole vähenemässä, vaan kansallisten paviljonkien määrä lisääntyy vuosittain. Tämä kertoo moninaisista historiallisista, taloudellisista, poliittisista ja sosiaalisista riippuvuussuhteista niin kansainvälisen nykytaidekentän kuin kansallisvaltion ytimissä.

Kansallinen konteksti vaikuttaa sinnikkäästi näyttelyiden vastaanottoon huolimatta siitä, korostavatko vai sivuuttavatko taiteilijat ja kuraattorin sen työssään. Alituisesti laajenevan biennaalin kakofoniassa näyttelyt ovat kuin saaria globaalilla kartalla, jossa kaikenlaiset kansalliset mielleyhtymät toimivat helppoina suunnistusvälineinä. Stereotypiat ja väärinymmärrykset kukoistavat yleisön, mukaan lukien alan ammattilaisten ja lehdistön, vaeltaessa tällä pienoismaapallolla.

Samaan aikaan biennaali tarjoaa ainutlaatuisen alustan vuoropuhelulle yli maantieteellisten ja kulttuuristen etäisyyksien. Siellä voi myös kuunnella läpi melun, virittäytyä ajan henkeen ja hahmottaa yhteyksiä niin kriittisten sisältöjen kuin taiteellisten ilmiöiden välillä. Biennaali avaa mahdollisuuden tuoda esiin vaihtoehtoisia kertomuksia sekä yhteisesti jaettuja näkemyksiä maailmassa, jossa mikään yksittäinen tai paikallinen ei ole enää ymmärrettävissä täysin muista eristyksissä.

Venetsian biennaalin 2017 Suomen paviljongin avoimeen hakuun tuli lähes 100 hakemusta, jotka tarkastelivat kysymyksiä itsenäisyydestä useista eri näkökulmista ja moninaisten taiteellisten lähestymistapojen kautta. Ne käsittelivät erilaisia materiaalisia, sosiaalisia ja mentaalisia riippuvuuksia ja toivat esiin vaiettuja historioita, havainnoivat poissulkemisen prosesseja nykypäivän yhteiskunnassa, tarkastelivat uuskolonialistisia kytköksiä ja työn muotoja globaalissa kapitalismissa sekä lähestyivät akuutteja ekologisia haasteita. Itsenäisyyttä terävästi valottavien teemojen lisäksi ehdotukset muodostivat laajan katsauksen taiteellisiin metodeihin, jotka todistavat vahvasti nykytaiteen kriittisestä kapasiteetista.

Avoimeen hakuun perustuen Frame tuottaa vuodelle 2017 tutkimusta ja keskusteluja sisältävän ohjelman, joka keskittyy taiteellisen työskentelyn käytänteisiin sekä niiden kautta avautuviin väyliin tutkia ja ymmärtää aikaamme määrittäviä riippuvuuksia. Tämä oheisohjelmisto käynnistyy 5. huhtikuuta juryn viimeisen tapaamisen yhteydessä sen kansainvälisten jäsenten, professori Sarat Maharajin ja kuraattori Katerina Gregosin keskustelulla.

Keskustelun avaa Kiasman johtaja Leevi Haapala ja sitä moderoi Taru Elfving, vuoden 2015 Venetsian biennaalin Suomen paviljongin kuraattori. Tapahtuman järjestää Visuaalisen taiteen keskus Frame yhteistyössä Nykytaiteen museo Kiasman kanssa.