05/02/2014

Uutiset

Luovien alojen kansainvälistymisohjelma Luovimo käynnistyy

Luovimo on kansainvälistymisohjelma luoville aloille, joka aktivoi eri toimialojen ja yritysten välistä yhteistyötä ja tukee kansainvälistä kasvua. Luovimon pääpaino on konsepti-, tuote- tai palvelumyynnin valmiuksien kehittämisessä. Ohjelma tarjoaa mukana oleville räätälöidyn kehitysohjelman sekä mahdollisuuden yhdessä oppimiseen kansainvälisten asiantuntijoiden vetämissä työpajoissa.

Luovimo tarjoaa osallistujayrityksille verkoston ja sparrausohjelman, jonka puitteissa yritys voi kehittää kansainvälistä liiketoimintaansa ja testata uusia liiketoimintamahdollisuuksia kotimaan markkinoiden ulkopuolella. Järjestyksessään kolmas Luovimo ajoittuu vuosille 2014 ja 2015. Ohjelmaa hallinnoi Finpro ry ja sen rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää Luovimosta sekä katso ilmoittautumisohjeet: finpro.fi/luovimo