03/05/2019

Uutiset

Ideahaku Helsinki Biennaaliin 2020

Helsingin kaupunki ja HAM Helsingin taidemuseo toteuttavat kesällä 2020 uuden nykykuvataiteeseen keskittyvän biennaalin Helsingin Vallisaaressa. HAM toteuttaa yhteistyössä Helsingin kaupungin yleisten kulttuuripalvelujen kanssa ideahaun, jolla etsitään biennaalikokonaisuutta täydentäviä teoksia. 

Haku on suunnattu  taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja monialaisille työryhmille sekä taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhdistyksille. Teokset voivat olla tapahtumallisia, yleisöä eri tavoin osallistavia, esitystaiteellisia tai Vallisaaren historiaan liittyviä. Projektit voivat toteutua keväällä 2020 tai biennaalin yhteydessä 12.6.–27.9.2020 joko Vallisaaressa tai eri puolilla Helsinkiä. Näyttelyn kuratoi HAM Helsingin taidemuseo.

 

Hakuprosessi on kaksivaiheinen

Prosessin ensimmäinen vaihe on ideahaku. Ideahaku on avoinna 29.4.–17.5.2019. Hakemukset tulee jättää 17.5.2019 klo 16.00 mennessä.

Ideahakuun osallistuneista hakijoista osa kutsutaan haastatteluun touko-kesäkuun 2019 aikana. Arviointiprosessin päätteeksi osa ideoista valitaan jatkovalmisteluun, ja näille myönnetään idean jalostamiseen enintään 3 000€ avustus. Myönnetty avustus ei vielä takaa näyttelyohjelmaan valitsemista.

Jatkovalmisteluvaihe jatkuu 30.9.2019 asti, minkä jälkeen yksi tai useampi jatkovalmistelluista ehdotuksista voidaan valita toteutettavaksi Biennaalin yhteydessä. Valinnat tehdään joulukuuhun 2019 mennessä. HAM sopii lopullisen ohjelman toteutuksesta sekä rahoituksesta suoraan toimijoiden kanssa.

 

Hakuohjeet

Helsinki Biennaalin ideahakuun osallistutaan Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavustushakemuksella.

Hakijan perustiedot täytetään normaalisti. Haettavan avustuksen kohdalla valitaan avustuslajiksi projektiavustus. Ensisijaisen taiteenalan kohdalla tulee valita valikosta kohta ”Helsinki Biennaalin ideahaku”.

Avustusta myönnetään enintään 3 000€, mikä tulee huomioida hakusummassa. Ideahaussa ei ole tarpeen täyttää tietoja muista saaduista avustuksista tai tapahtuman tarkempia tietoja, kuten esitysten määrää tai ensi-illan pitopaikkaa. Ideahaussa jätetään täyttämättä myös kohta 3/5 toiminta ja kohta 4/5 talousarvio, tiedot toimitetaan tiiviisti erillisellä liitteellä (max 4000 merkkiä sisältäen välilyönnit). Kuvaa liitteessä seuraavat asiat:

  • Hakijan ja hankkeen nimi (samat kuin hakemuksessa)
  • Hankkeen kuvaus
  • Taiteenalat
  • Aikataulu, jolla teos/projekti toteutettaisiin
  • Toteutuspaikka- tai tilaehdotus
  • Toteutuksessa mukana olevat yhteistyötahot
  • Alustava arvio siitä, mihin projektin kulut kohdentuvat
  • Alustava arvio omarahoitusosuudesta ja mahdollisista muista yhteistuottajatahoista
  • Miten hanke toteuttaa vähintään kahta arviointikriteereistä: monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, osallistuminen ja osallisuus, toiminnallinen laatu tai taiteellinen laatu.

Hakemukseen ei tarvitse lisätä muita liitteitä.

 

Lisätietoja:

Hanna-Mari Peltomäki, projektipäällikkö

HAM Helsingin taidemuseo, Helsinki Biennaali

+358 40 543 2087

hanna-mari.peltomaki@hel.fi

 

Kuva: Helsingin kaupunki / Helsinki Biennaali 2020