16/05/2018

Uutiset

Helsingin taideinstituutiot sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta

Helsingin keskeiset taideorganisaatiot ovat kokoontuneet yhteen luodakseen strategiat sukupuolten tasa-arvon, antirasismin ja oikeudenmukaisten työvoimakäytäntöjen toteutumiseksi organisaatioiden omassa toiminnassa.

Baltic Circle -festivaali, EMMA Espoon modernin taiteen museo, Frame Contemporary Art Finland, Goethe-Institut Finnland, Helsingin taidemuseo HAM, Helsinki International Artist Programme HIAP, Koneen Säätiö, Nykytaiteen museo Kiasma / Kansallisgalleria, Upeart sekä PUBLICS julkaisivat strategiansa yhteisesti hankkeen verkkosivulla www.artforequality.fi.

Nykytaiteessa käsitellään enenevässä määrin sosiaalisia ja poliittisia ongelmia muuttoliikkeistä sukupuolten politiikkaan ja kansainvälisiin konflikteihin. Nämä virtaukset näkyvät myös taidelaitosten ohjelmistossa ja niiden tuottamassa tekstissä. Taidelaitoksiin kohdistuu yhä enemmän paineita toteuttaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteita myös käytänteissään.

Hankkeeseen myös sitoutuneet Galleria Huuto, Helsingin Juhlaviikot, Valokuvataiteilijoiden liitto / Galleria Hippolyte, Tanssin Talo ry, Cupore ja Zodiak – Uuden tanssin keskus julkistavat strategiansa myöhemmin.

 

Frame Finlandin strategia

Taideinstituutioiden strategiat ja lisätietoa