10/02/2016

Uutiset

Helmikuun Frame Espresso: Taidetta ja politiikkaa tekemässä

Mikä on yhteiskunnallisen taiteen ja taiteen yhteiskunnallisen roolin suhde? Jos kaikki taide on poliittista, mitä tarkoittaa taiteen autonomia? Entä mikä on taiteellisen työn liikkumavara yhteiskunnallisissa ja institutionaalisissa rakenteissa, joihin se on sidoksissa?

Frame Espresso -keskustelutilaisuus avaa tilan taiteen yhteiskunnallisuutta koskevien polttavien kysymysten moniääniselle ja taiteilijalähtöiselle työstölle keskiviikkona 17.2. klo 17-19 Galleria Sinnessä. Tilaisuudessa julkaistaan kirja Taidetta ja politiikkaa tekemässä, jonka ovat toimittaneet Terike Haapoja, Minna Henriksson ja Jussi Koitela. Ohjelmassa on puheenvuoro kirjan toimittajilta sekä keskustelu, johon osallistuu osa kirjan kirjoittajista. Keskustelua moderoi Framen ohjelmapäälikkö Taru Elfving. Julkaisutilaisuus järjestetään yhteistyössä Visuaalisen taiteen keskus Framen ja Galleria Sinnen kanssa.

Frame Espresso -keskustelusarjassa pureudutaan nykytaiteen kentän ajankohtaisiin kysymyksiin, ilmiöihin ja haasteisiin. Espresson äärelle ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet kuulemaan ja jakamaan ajatuksia. Tilaisuus on kaikille avoin eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

 

Frame Espresso: Taidetta ja politiikkaa tekemässä
17.2.2016 kello 17–19

Galleria Sinne
Iso Roobertinkatu 16


 

Taidetta ja politiikkaa tekemässä

Näyttökuva 2016-02-09 kello 16.13.21Taidetta ja politiikka tekemässä esittelee Suomessa toimivien taiteen tekijöiden ajatuksia taiteen ja yhteiskunnallisuuden suhteista. Kirjan artikkelit ja haastattelut avaavat sekä niitä konkreettisia haasteita, joita yhteiskunnallisesti suuntautuneen taiteen tekijät kohtaavat, että erilaisten praktiikoiden taustalla olevia käsityksiä etiikasta ja poliittisesta yhteiselämästä.

Taiteen asema suomalaisessa yhteiskunnassa on muutoksessa. Julkisin varoin tuettu taide on mahdollistanut suomalaisen taiteen perinteelle toisaalta keskittymisen formalistisiin kokeiluihin, toisaalta kriittisen yhteiskunnallisen keskustelun alustana toimimisen. Julkisen tuen vähetessä ja siirtyessä luovan talouden sekä terveysvaikutteisen taiteen tukemiseen taidekenttä on herännyt keskustelemaan omasta tulevaisuudestaan ja taiteen roolista yhteiskunnassa laajemmin. Myös paineet yksityisen sektorin rahoitusosuuden lisäämiseksi ovat lisänneet tätä keskustelua.

Keskustelun alla kriittinen taide hakeutuu yhä useammin muotoihin, jotka eivät vastaa taidemarkkinoiden tai taiteelle asetettuihin laskennallisiin odotuksiin. Se sulautuu muihin yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja tarkastelee yhteiskunnallisia prosesseja, puolueen, oikeudenkäynnin, residenssin tai talousteorian malleja. Teosobjektien sijaan taide yhä useammin luo sosiaalisen toiminnan prototyyppejä ja pyrkii kanavoimaan julkisia varoja yhteiskunnan rakenteista käytävään keskusteluun. Poliittinen taide ei näyttäydykään vain poliittisia aiheita käsittelevänä taiteena, vaan pikemminkin politiikkaa tekevänä, toiminnallisena ja osalistavana praktiikkana.

Kirjassa kuultavia tekijöitä ovat Alma Heikkilä, Satu Herrala, Jaakko Karhunen, Aino Korvensyrjä, Antti Majava, Aino-Marjatta Mäki, Eva Neklyaeva, Eero Yli-Vakkuri, Filippo Zambon sekä kirjan toimittajat Terike Haapoja, Minna Henriksson ja Jussi Koitela. Kirja on tuotettu omakustanteena, jota ovat rahoittaneet kirjan toimittajat ja siinä kuultavat henkilöt.