21/06/2017

Uutiset

Hakuaikaa elokuun loppuun: opetus- ja kulttuuriministeriön uudet valtionavustushaut taide- ja museoalalle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut seuraavat valtionavustushaut:

  • Avustukset visuaalisen taiteen alan välittäjäportaan kehittämishankkeisiin
  • Avustukset museoille taiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseksi

Molemmissa hakuaika päättyy elokuun lopussa.

 

Avustukset visuaalisen taiteen alan välittäjäportaan kehittämishankkeisiin

Avustus on tarkoitettu visuaalisen taiteen alan välittäjäportaan kehittämishankkeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää avustuksiin yhteensä noin 230 000 euroa.

Avustuksen tavoitteena on parantaa visuaalisen taiteen (kuten kuvataiteen, valokuvataiteen, mediataiteen ja taidekäsityön) välittäjäportaan liiketoimintaosaamista ja siten taiteen myyntiä ja taiteilijoiden tulonmuodostusta.

Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi taidegallerioiden liiketoimintaosaamisen lisäämiseen, taidegallerioiden digitaalisen myynnin kehittämiseen, taidelainaamotoiminnan kehittämiseen tai muuhun visuaalisen taiteen välittäjäportaan kehittämiseen (esim. agentuuritoiminta). Avustettava toiminta voi liittyä myös kansainväliseen liiketoimintaan liittyvien valmiuksien parantamiseen.

Lue lisää avustuksesta ja hakuehdoista: Avustus visuaalisen taiteen alan välittäjäportaan kehittämishankkeisiin

 

Avustukset museoille taiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseksi

Avustus on tarkoitettu taidenäyttelyitä järjestäville museoille taiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseksi. Päätökset tehdään vuoden 2017 kuluessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää avustuksiin yhteensä noin 250 000 euroa.

Avustusta voivat hakea ammatillisesti ja päätoimisesti hoidetut museot, jotka harjoittavat säännöllisesti taidenäyttelytoimintaa.

Museon taiteilijalle näyttelyn järjestämisen yhteydessä maksama näyttelypalkkio voi koostua mm. korvauksesta taiteilijan työpanoksesta näyttelyn suunnitteluun osallistumisessa, teosten ripustamisessa, näyttelyyn liittyviin tilaisuuksiin ja oheisohjelmaan osallistumisessa ja taiteilijalle näyttelystä aiheutuvista jälkitöistä. Avustusta ei voi käyttää tekijänoikeuslain 2 § perusteella maksettavan näyttelykorvauksen, eli ns. ”Kuvastokorvauksen” maksuun eikä matka- tai kuljetuskustannusten tai teosten valmistamisesta aiheutuneiden materiaalikustannusten korvaamiseen.

Lue lisää avustuksesta ja hakuehdoista: Avustukset museoille taiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseksi

 

Lisätietoja:

Kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, 0295 3 30185, etunimi.sukunimi@minedu.fi