10/03/2014

Uutiset

Hae Suomen Benelux-instituutin kansainvälisiin residenssihankkeisiin

Suomen Benelux-instituutti aloittaa kaksiosaisen visuaalisten taiteiden residenssihankkeen asemamaissaan vuosina 2015–2016.

Hankkeen ensimmäinen osa tukee yhden suomalaisen kuvataiteilijan osallistumista 12 kuukautta kestävään residenssiohjelmaan nykytaiteen keskus WIELSissä, Brysselissä vuonna 2015. Toinen osa tukee suomalaisen kuraattorin osallistumista taidekeskus de Appelin kymmenen kuukautta kestävään kuraattoriohjelmaan Amsterdamissa elokuusta 2015 kesäkuuhun 2016.

WIELS International Residency Program

Brysselissä sijaitseva nykytaiteen keskus WIELS kuuluu Belgian johtaviin nykytaiteen instituutioihin. Sen ohjelmatarjonta keskittyy kuvataiteisiin, antaen tilaa myös genrerajat ylittävälle työskentelylle.

Residenssiohjelmassa yhdistyvät käytäntö ja teoria. Työskentely tapahtuu informaalissa ympäristössä, limittyen kuitenkin Wielsin omaan näyttelytoimintaan. Taiteilijoita kannustetaan keskittymään innovaatioon, tuotantoon, keskusteluun ja tutkimukseen.

WIELSin residenssiohjelma on tarkoitettu taiteilijoille, jotka ovat jo kehittäneet tietyn, lupaavan esteettisen kielen, mutta haluavat taiteellista, teoreettista ja ammattimaista tukea kehittääkseen taiteenharjoittamistaan. Taiteilijoita ei arvostella iän tai tunnettuuden perusteella: ainoat määräävät kriteerit ovat ilmaisun ja kuvakielen omintakeisuus ja laatu.

WIELSin jury valitsee ohjelmaan osallistuvan suomalaistaiteilijan hakemusten perusteella. Suomen Benelux-instituutti kattaa ohjelman osallistumismaksun, residenssitaiteilijan asumiskulut sekä tarjoaa taiteilijalle kuukausittaisen 800 euron stipendin.

Residenssiaika: 1.1.2015–31.12.2015

Hakuaika päättyy: 31.5.2014

WIELS

De Appel Curatorial Programme

Amsterdamilainen taidekeskus de Appel on kansainvälinen nykytaiteen instituutio, jolla on huomattava rooli Amsterdamin ja Alankomaiden taidekentällä. Kuraattoriohjelma on tärkeä osa sen toimintaa.

Taidekeskuksen arvostettu kuraattoriohjelma aloitettiin vuonna 1994. Nykymuodossaan kymmenen kuukautta kestävä ohjelma on toiminut vuodesta 2006 lähtien. Ohjelman tavoitteena on tarjota nuorille kuraattoreille tiivis paketti kokemuksia ja taitoja, jotka auttavat heitä kehittymään visuaalisen alan ammattilaisina.

Ohjelmassa on kaksi päälinjaa: kuratoinnin työtapoihin paneutuva teoreettinen, tutoriaaleista ja työpajoista muodostuva kokonaisuus sekä käytännön osuus, ryhmän yhdessä toteuttama lopputyö. Lopputyön aihe ja laajuus vaihtelevat vuosittain.

De Appelin jury valitsee ohjelmaan osallistujat hakemusten perusteella. Jos ohjelmaan valitaan yksi suomalaiskuraattori, Suomen Benelux-instituutti kattaa ohjelman osallistumismaksun sekä tarjoaa osallistujalle kuukausittaisen 800 euron stipendin.

Residenssiaika: elokuu 2015–kesäkuu 2016

Hakuaika: loka–marraskuu 2014 – seuraa Suomen Benelux-instituutin tiedotusta.

De Appel

Lisätietoja residensseistä ja hakuprosesseista: Suomen Benelux-instituutti