06/04/2021

Uutiset

Hae Framen apurahatoimikuntaan

Oletko kiinnostunut suomalaisen nykytaiteen alan kansainvälisestä toiminnasta? Onko sinulla kokemusta näyttelyistä ulkomailla ja hyvä nykytaiteen tuntemus? Voit olla taiteilija, kuraattori, tutkija tai muu nykytaiteen tai museoalan ammattilainen. Haemme nyt vertaisarvioijia apurahatoimikuntaamme toimikaudelle 2021–2023. 

Kuva: Kira Björklund

Toimikunnan tehtävä on arvioida hakemuksia, joilla taiteilijat ja sekä suomalaiset että ulkomaiset yhteisöt hakevat tukea suomalaisen nykytaiteen kansainväliseen toimintaan.

Haemme toimikuntaan neljää jäsentä, joista kolme arvioi taiteilija- ja projektihakemuksia ja yksi hakemuksia taiteen muilta asiantuntijoilta, kuten kuraattoreilta ja museoalan ammattilaisilta. Framen hallitus voi kutsua asiantuntijoita apurahatoimikuntaan myös tämän haun ulkopuolelta. Apurahatoimikunnan jäsenet ovat julkisia.

Taiteilija- ja projektihakemusten arvioijat (kolme jäsentä)

Korvaus ja tehtävään käytettävä aika:

Vuosittain projektihakuja on kaksi ja matkahakuja kuusi. Yhden arvioitsijan vuosittainen toimikuntatyö sisältää kaksi projektihakua ja kaksi taiteilijoiden matkahakua. Korvaus työstä on 2 400 euroa vuodessa. Matkakulut perehdytykseen ja kokouksiin korvataan kotimaasta.

Työmäärä on yhteensä noin 15 kokonaista työpäivää vuodessa. Käsittelyaika on noin 20–30 tuntia per haku ja projektihakujen toimikuntakokousten kesto on noin kuusi tuntia kahdesti vuodessa. Matkahaun arviointityöhön on käytännössä aikaa noin viikko ja projektihaun arviointiin noin neljä viikkoa.

Asiantuntijahakemusten arvioija (yksi jäsen)

Korvaus ja tehtävään käytettävä aika:

Asiantuntijahakemusten arvioijan vuosittainen toimikuntatyö sisältää neljä asiantuntijoiden matkahakua. Korvaus työstä on 500 euroa vuodessa. Matkakulut perehdytykseen korvataan kotimaasta.

Työmäärä on yhteensä noin 5–8 kokonaista työpäivää vuodessa. Käsittelyaika on noin 10–15 tuntia per haku. Jokaisen haun arviointityöhön on käytännössä aikaa noin viikko.

Toimikauden pituus

Toimikauden pituus on kaksi vuotta: 1.12.2021–31.11.2023. Toimikunnan jäsenet perehdytetään tehtävään.

Edellytykset apurahatoimikunnassa työskentelylle

1. Kielitaito

Tehtävä edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen lukutaitoa sekä jonkin verran ruotsin kielen lukutaitoa. Tehtävä edellyttää valmiutta käydä kokouskeskustelut tarvittaessa englanniksi. Arviointi suoritetaan apurahajärjestelmässä verkossa, joten valittavalla on oltava oma tietokone, henkilökohtainen sähköpostiosoite ja pääsy verkkoon.

2. Taiteellisen työn, vastaanottavan tahon ja hankkeen rahoituksen arviointi

Apurahatoimikunnassa tehtävien tukipäätösten kriteereitä ovat taiteellisen toiminnan laatu, hankkeen laajuus ja yhteistyökumppaneiden vaikuttavuus, hankkeen ja esitystilaisuuden merkittävyys taiteilijan uran kannalta sekä hankkeen taloudellinen ja tuotannollinen toteutumismahdollisuus.

Arvioijilta edellytetään näin ollen kykyä arvioida hankkeiden taiteellista tasoa, sen merkitystä hankkeeseen osallistuvien taiteilijoiden ja muiden nykytaiteen ammattilaisten kansainvälisen uran kannalta, vastaanottavan tahon merkitystä  sekä hankkeiden toteutuskelpoisuutta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa tietopohjaa nykytaiteen alasta, sen toimijoista ja kansainvälisestä näyttelytoiminnasta.

3. Aika ja salassapito

Vertaisarvioijilta edellytetään arvioinnin suorittamista määrättyinä ajanjaksoina hakujen sulkeutuessa sekä sitoutumista salassapitoon ja kaikkien hakijoiden yhdenvertaiseen kohteluun.

Hakijalta edellytetään

Toimikunnan jäseneltä edellytetään laaja kokemusta kansainvälisestä näyttelytoiminnasta ja ymmärrystä eri nykytaiteen alueista.

Esteellisyys ja jääviys

Framen apurahatoimikunnan jäsen on esteellinen saaman apurahaa Framelta. Myöskään mikään hanke, jossa apurahatoimikunnan jäsen on mukana, ei voi saada apurahaa Framelta. Apurahatoimikunnan jäsen on aina jäävi tekemään päätöstä omaan lähipiiriin kuuluvan hakijan osalta.

Hakuohjeet

Frame edistää yhdenvertaisuutta toiminnassaan. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Voit hakemuksessasi ilmaista kuuluvasi johonkin mainituista ryhmistä. Käsittelemme kaikkea antamaasi tietoa luottamuksellisesti. Frame noudattaa häirinnän vastaista strategiaa.

Lähetä suomen- tai englanninkielinen hakemuksesi, jossa perustelet kykyäsi toimia Framen apurahatoimikunnan jäsenenä (max. 1 A4) sekä sekä CV:si osoitteeseen applications@frame-finland.fi. Lähetä hakemuksesi ja CV:si yhtenä PDF-tiedostona.

Viimeinen hakupäivä: 30.4.2021.

Frame-säätiön hallitus päättää toimikunnan jäsenten valinnasta ja vahvistaa ne kokouksessaan elokuussa 2021, jonka jälkeen valinnat julkistetaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Veera Lizé, apurahakoordinaattori, veera.lize@frame-finland.fi
Raija Koli, toimitusjohtaja, raija.koli@frame-finland.fi

Lue lisää Framen apurahoista ja apurahatoiminnasta