21/08/2018

Uutiset

Hae avustusta visuaalisen taiteen alan välittäjäportaan kehittämishankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut haun avustukseen, joka on tarkoitettu visuaalisen taiteen alan välittäjäportaan kehittämishankkeisiin. Avustusta voivat hakea esimerkiksi taidegalleriat, taidelainaamot, agentuurit ja muut visuaalisen taiteen välittäjätoimintaa harjoittavat yhteisöt.

Avustuksen tavoitteena on parantaa visuaalisen taiteen (kuten kuvataiteen, valokuvataiteen, mediataiteen ja taidekäsityön) välittäjäportaan liiketoimintavalmiuksia, taiteen tai taidelähtöisten palveluiden myyntiä ja siten lisätä taiteilijoiden tuloja ja ansaintamahdollisuuksia.

Sitä voidaan myöntää esimerkiksi kansainvälisen liiketoimintaosaamisen lisäämiseen, digitaalisen myynnin kehittämiseen, asiakas- ja yleisötyön kehittämiseen sekä välittäjäportaan toimintaa tehostaviin toimijoiden yhteishankkeisiin.

Avustus liittyy taidenäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä selvittäneen opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän loppuraportissa esitettyihin kehittämis- ja toimenpide-esityksiin. Se toteuttaa myös opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitteita taiteellisen toiminnan edellytysten sekä kulttuurisisältöjen jakelun ja liiketoiminnan kehittymisestä.

Haku päättyy 24. syyskuuta 2018 klo 16.15.

Lue lisätiedot ja hakuohjeet opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta