03/06/2016

Uutiset

Framen vuosi 2015: Yhteistyöllä vahvoja verkostoja

Vuosi 2015 vei Framen toimintaa ja samalla suomalaisen nykytaiteen kansainvälisyyttä jälleen harppauksen eteenpäin. Vauhdikkaaseen vuoteen mahtuivat muun muassa erinomaisesti onnistunut Suomen näyttely Venetsian taidebiennaalissa, uusi matka-apuraha sekä lukuisa määrä keskusteluita ja asiantuntijakohtaamisia. Palaamme juuri ilmestyneessä vuosikertomuksessamme vuoden tapahtumiin tuomalla taiteilijoiden ja muiden toimijoiden omia tarinoita.

 

Venetsian biennaali nosti IC-98:n valokeilaan

IC-98:n (taiteilijat Patrik Söderlund ja Visa Suonpää) näyttelyhankkeen tuottaminen Venetsian taidebiennaaliin oli Framen suurin kansainvälinen satsaus vuonna 2015. Teos muunsi Alvar Aallon suunnitteleman valoisan paviljongin hiilten täyttämäksi hämäräksi luolaksi.

Hours, Years, Aeons asetti katsojansa äärimmäisen kauniin teoksen äärelle pohtimaan suuria kysymyksiä ihmisen tekojen pitkäaikaisista ja peruuttamattomista vaikutuksista maapallolle. Venetsian näyttely antoi taiteilijoiden uralle ansaitun sysäyksen: vahvaa kansainvälistä näkyvyyttä, verkostoja ja työtilaisuuksia.

Uusia avauksiamme Venetsian avajaisviikolla olivat muun muassa entistä vahvempi yhteistyö useiden kotimaisten museoiden kanssa (Serlachius-museot, Amos Andersonin taidemuseo, EMMA – Espoon modernin taiteen museo, Helsingin taidemuseo HAM ja Nykytaiteen museo Kiasma), keskustelutilaisuus taiteilijoiden kanssa sekä laaja mediatyö yhteistyössä brittiläisen viestintätoimiston kanssa.

Venetsian taidebiennaalin merkitys suomalaisille taiteilijoille on Suomen paviljonkinäyttelyä laajempi. Liisa Robertsin valokuvasarja Petersburg Underground nähtiin Okwui Enwezorin kuratoimassa All the World’s Futures -päänäyttelyssä. Biennaalin oheisohjelmistoon kuuluvissa näyttelyissä oli Suomesta mukana kymmenisen muutakin taiteilijaa, kuten Adel Abidin, Sasha Huber ja Maaria Wirkkala.

 

Matka-apuraha tuo ketteryyttä

Framen myöntämät kansainvälisen toiminnan apurahat ovat ponnahduslauta, joka antaa taiteilijoille mahdollisuuden löytää oma paikkansa ja verkostoitua kansainvälisellä taidekentällä.

Avasimme keväällä 2015 jatkuvan matka-apurahahaun edistämään taiteilijoiden liikkuvuutta. Tämä uusi, perinteistä projektiapurahaa joustavampi apuraha osoitti heti tarpeellisuutensa, ja niinpä Framen apurahahakemusten määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Apurahahakemuksia tuli 825 kappaletta (449 kappaletta vuonna 2014).

 

Työtilaisuudet tulevat eteen tapaamisilla

Kenties tärkein tehtävämme Framessa on luoda ja vahvistaa suomalaisten taiteilijoiden sekä taiteen muiden ammattilaisten verkostoja Suomessa ja ulkomailla. Vahvat verkostot ovat äärimmäisen tärkeitä siksi, että työtilaisuudet tulevat useimmiten eteen juuri niiden avulla. Ajatusten vaihto, vaikutteiden omaksuminen ja kansainvälisen taidekentän ilmiöihin tutustuminen ovat ensiarvoisen tärkeitä myös taiteellisen työskentelyn kehittymisen sekä taiteen sisältöjen vuoropuhelun kannalta.

Lähes kaikki hankkeemme tähtäävätkin verkostojen rakentamiseen. Venetsian taidebiennaali, yhteistyössä residenssiorganisaatio HIAPin kanssa toteutettu HICP Helsinki International Curatorial Programme, ulkomaiset taiteilijaresidenssit, asiantuntijavierailut, keskustelutilaisuudet ja koulutukset palvelevat ennen kaikkea ihmisten välisiä kohtaamisia.

Osa näistä kohtaamisista on hyvin pieniä ja intiimejä – kuten kuraattorin vierailu taiteilijan työhuoneella  – ja toiset taas isompia, kuten Frame Espresso-keskustelut tai Venetsian taidebiennaalin avajaistapahtumat.

Vahvistaaksemme verkostojen rakentumista avasimme vuoden päätteeksi kolme avointa hakua: etsimme näyttelyehdotusta Venetsian taidebiennaaliin vuodelle 2017, haimme osallistujia Japaniin ja Etelä-Koreaan suuntautuneelle opintomatkalle samoin kuin taiteilijavetoista galleriaa satamakaupunkien Port Journeys -nykytaideverkostoon.

 

Alan kehittäminen vaatii yhteistyötä

Framen toimintakenttä laajenee edelleen maantieteellisesti. Euroopan ja Pohjois-Amerikan lisäksi Aasia ja Etelä-Amerikka ovat nousseet merkittäviksi alueiksi taiteilijoiden kannalta. Samalla taiteenlajien välit hämärtyvät, ja taiteen esityspaikat muuttavat merkitystään. Isot kansainväliset tapahtumat suurenevat, kaupalliset messut sisällyttävät ohjelmaansa myös epäkaupallista taidetta ja pienten yhteisöllisten toimijoiden sekä erityisesti residenssien merkitys kasvaa. Nämä jatkuvat muutokset asettavat haasteita taiteilijoille ja taideorganisaatioille, kuten myös Framen verkostoitumishankkeille ja viestinnälle.

Näitä haasteita ratkomme tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Yhteistyö toteutuu sekä kansainvälisessä toiminnassamme että tiedotuskeskustoiminnan kehittämisessä.

Jälkimmäinen eteni jälleen, kun tilasimme Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiöltä Cuporelta selvityksen suomalaisen nykytaiteen kansainvälisyydestä. Tutkimuksella haluttiin selvittää nykytaiteen ajankohtainen toimintarakenne, jotta Framenkin tuki- ja kehitystoimintaa voidaan suunnata parhaalla mahdollisella tavalla.

Kutsuimme koolle laajapohjaisen ohjausryhmän, johon kuuluivat Ilona Anhava / Hanna Huitu (Galerie Anhava), Hanna Maria Anttila (AV-arkki), Petra Havu (opetus- ja kulttuuriministeriö), Juha Huuskonen (HIAP), Esko Nummelin (Porin taidemuseo), Marja Sakari (Kiasma, ryhmän puheenjohtaja) ja Paula Toppila (IHME).

Ohjausryhmän käymät keskustelut olivat arvokas foorumi Framelle katsoa kriittisesti omia toimintamuotojamme ja miettiä, kuinka kehitämme niitä vastaamaan aina vain paremmin nykytaiteen alati muuttuvaa toimintakenttää. Kiitos ohjausryhmän jäsenille arvokkaasta panoksesta yhteisen asian eteen!

 

Hallituksen vahdinvaihto

Säätiön perustamisesta alkaen Framen työtä suunnitellut ja johtanut ensimmäinen hallitus sai kesäkuussa 2015 työnsä päätökseen. Kiitos Susanna Pettersonille, Tarja Pitkänen-Walterille, Jorma Puraselle ja Erja Pusalle suuresta urakasta. Tämä pioneerihallitus loi asiamies Petra Havun kanssa säätiölle vuonna 2012 vahvan toimintapohjan, josta on ollut hyvä jatkaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti Framen hallitukseen kaudelle 2015–2018 neljä uutta jäsentä: Hanna Maria Anttilan, Henna Paunun, Jyrki Siukosen ja Anna-Kaisa Rasterbergerin. Jan Kaila ja Tomas Träskman jatkoivat toiselle hallituskaudelle.

Työskentelemme Framessa määrätietoisesti tukeaksemme suomalaisten nykytaiteilijoiden ja muiden kentän toimijoiden kansainvälistä toimintaa. Kuinka voimme edistää sitä parhaalla mahdollisella tavalla, ja mihin suuntaan haluamme sitä suunnata? Vastataksemme näihin kysymyksiin kehitämme alan yhteisen toiminnan ja keskustelun foorumeita jatkuvasti eteenpäin.

Työstämme myös tapoja auttaa yksittäisiä taiteilijoita entistä paremmin, kun kansainväliset näyttelyt ja yhteistyöt kutsuvat heitä ulkomaille. Vuonna 2016 vahvistamme läsnäoloamme muualla Suomessa. Kentän jatkuva muutos edellyttää meiltä ketteryyttä, uusia ideoita sekä eri toimintamuotojen kokeilemista. Tärkeä päämäärämme – suomalaisen taiteen kansainvälistymisen tukeminen – pysyy samana.

 

Raija Koli
Johtaja

 

Lue vuosikertomus 2015 Issuussa

Lataa vuosikertomus PDF:nä