16/06/2015

Uutiset

Framen vuosi 2014 toi uusia avauksia

kuraattoriresidenssit-300x243Framen juuri ilmestyneessä vuosikertomuksessa kootaan yksiin kansiin vuosi 2014, jolloin Frame teki kolme uutta avausta suomalaisen nykytaiteen aseman vahvistamiseksi Suomessa ja ulkomailla. Frame aloitti kuraattoriresidenssiohjelman ja Frame Espresso -keskustelusarjan sekä kuratoi ja tuotti Suomen kutsuvierasmaakokonaisuuden espanjalaisille ARCOmadrid-taidemessuille.

Näyttelykokonaisuus ARCOmadridissa oli Framen suurin hanke vuonna 2014. Tämä mittava suomalaisen nykytaiteen esittäytyminen toteutettiin yhteistyössä useiden suomalaisten gallerioiden, Suomen Madridin-instituutin ja Suomen Madridin suurlähetystön kanssa.

Frame aloitti vuonna 2014 asiantuntijavierailuohjelman rinnalle kuraattoriresidenssiohjelman yhdessä HIAP – Helsinki International Artist Programmen kanssa. Vuoden aikana neljä kuraattoria vietti Suomessa useita viikkoja tutustuen suomalaiseen taidekenttään ja sen eri toimijoihin. Jokaisen vierailun yhteydessä pidettiin kaikille avoin keskustelutilaisuus.

Frame järjesti vuoden aikana kolme Frame Espresso -keskustelutilaisuutta, joissa pohdittiin eri teemojen avulla taidealan toimintamalleja sekä Suomessa että ulkomailla. Lisäksi Frame järjesti muita keskustelutilaisuuksia yhteistyössä kentän eri toimijoiden kanssa. Kiasmassa toukokuussa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa kuultiin Venetsian vuoden 2015 taidebiennaalin pääkuraattoria Okwui Enwezoria. Kaikkiaan keskustelutilaisuuksiin osallistui yli 600 ihmistä.

Katsauksessaan kuluneeseen vuoteen Raija Koli painottaa, että nykytaide on hyvin ajankohtaista ja siten erottamaton osa yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä. Tästä ovat esimerkkeinä Australiassa pidetty Sydneyn biennaali ja Pietarissa toteutettu Manifesta – The European Biennial of Contemporary Art, joiden kanssa Frame teki yhteistyötä vuonna 2014. Biennaalit nousivat otsikoihin paitsi niissä esillä olleen korkeatasoisen taiteen vuoksi, myös poliittisista syistä: molempia biennaaleja uhattiin boikoteilla. Sydneyn biennaaliin kohdistettu kritiikki suuntautui biennaalin rahoittajiin ja Manifestaa kritisoitiin Venäjällä virinneen uuden lakialoitteen vuoksi. Lakialoitteen tarkoituksena oli kriminalisoida homoseksuaalisuutta edistävä toiminta.

Boikottien innoittamina taiteilijat keskustelivat maailmanlaajuisesti siitä, onko kulttuuristen siltojen rakentaminen boikotteja tehokkaampi keino edistää taiteen asemaa. Biennaalit toteutettiin boikottiuhista huolimatta ja niihin osallistui myös suomalaisia taiteilijoita. Boikotit eivät kuitenkaan olleet merkityksettömiä: Sydneyn osalta kritiikin kohteena ollut rahoittaja vetäytyi biennaalista.

Suomi kutsuttiin ARCOmadrid-taidemessujen teemamaaksi

ARCOmadridFrame tuotti laajan messukokonaisuuden ARCOmadrid -taidemessuille helmikuussa 2014. Messuille osallistui 13 suomalaista galleriaa 21 taiteilijan voimin. #FocusFinland-paviljongissa nähtiin Heta Kuchkan kaksi videoinstallaatiota. Messujen lisäksi kaupungissa oli esillä oheisohjelmaa, kuten näyttelyitä, keskusteluja sekä video- ja elokuvaesityksiä. Oheisohjelma toteutettiin museoissa ja gallerioissa eri puolilla Madridia. Oheistapahtumiin osallistui kaikkiaan 18 suomalaistaiteilijaa.

ARCOmadridin myötä suomalainen nykytaide sai paljon kansainvälistä huomiota: mediaosumia tapahtumakokonaisuus keräsi 212, ja osumat tavoittivat lähes 51 miljoonaa lukijaa. Suomalaisgalleriat tekivät ARCOssa satojentuhansien eurojen myynnin. Lisäksi hanke auttoi taiteilijoita luomaan kansainvälisiä verkostoja ja sitä kautta saamaan uusia työtilaisuuksia.

Asiantuntijan visiitti Suomeen poikii yhteistyötä

Kansainvälisten asiantuntijoiden kutsuminen Suomeen tarjoaa suomalaistaiteilijoille mahdollisuuden verkostoitua ja sitä kautta saada lisää työtilaisuuksia ulkomailla. Asiantuntijavierailut ovatkin yksi tehokkaimmista tavoista kansainvälistää suomalaista nykytaidetta. Vierailujen ansiosta taiteilijat saavat lisää näyttely- ja taiteilijaresidenssikutsuja ja syntyneet verkostot johtavat usein myös uusiin kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.asiantuntijavieraat

Vuonna 2014 Frame kutsui Suomeen 25 ulkomaista asiantuntijavierasta, jotka tapasivat vierailunsa aikana yhteensä 117 taiteilijaa. Vieraat olivat nykytaiteen ammattilaisia, kuten taidemuseoiden, taidehallien, biennaalien ja taidemessujen edustajia tai vapaita kuraattoreja, tutkijoita ja muita asiantuntijoita.  Frame räätälöi jokaiselle vieraalle oman ohjelman, johon kuului taiteilijoiden ja muiden keskeisten taiteenalan toimijoiden tapaamisia.

Kuraattoriresidenssit luovat verkostoja

Frame aloitti vuonna 2014 yhteistyössä HIAP Helsinki International Artist Programmen kanssa kuraattoriresidenssiohjelman, jonka puitteissa se kutsuu ulkomaisia kuraattoreita residenssiin Suomeen.  Tavoitteena on luoda verkostoja suomalaisten ja kansainvälisten nykytaiteen toimijoiden välille.

Kuraattoriresidenssiohjelma antaa ulkomaisille kuraattoreille ja kriitikoille tilaisuuden perehtyä suomalaiseen taidekenttään ja tehdä taustatutkimusta tulevia näyttely- tai kirjahankkeitaan varten. 
Vuoden 2014 residenssiohjelmaan haki yhteensä 150 kuraattoria. Hakijoista valittiin neljä kuraattoria, jotka edustivat eri maantieteellisiä alueita ja taiteellisia painotuksia.

Framen apurahasta hyötyi 317 taiteilijaa

Framen myöntämiä apurahoja voivat hakea sekä taiteilijat että ulkomaiset instituutiot. Apurahojen avulla tuetaan suomalaisia ja Suomessa työskenteleviä taiteilijoita, jotka ovat toteuttamassa näyttelyä ulkomaille, vieraskielisten julkaisujen tekemistä sekä Suomeen ja ulkomaille suuntautuvia asiantuntijavierailuja.apurahat

Apuraha tuo taiteilijoille laaja-alaista ja pitkäkestoista kansainvälistä näkyvyyttä, koska apurahan avulla toteutettu näyttely johtaa usein toiseen näyttelyyn, joka puolestaan luo taas uusia suhteita ja tilaisuuksia ulkomailla työskentelemiseen. Vuonna 2014 apurahoja haettiin 500 hankkeelle ja myönnettiin 112 hankkeelle. Apurahoja jaettiin yhteensä 250 000 euroa. Niiden avulla tuettiin 317 taiteilijaa. Apurahapäätökset perustuvat vertaisarviointiin ja ne tehdään apurahatoimikunnassa.

Taiteenalojen tiedotuskeskukset yhteiseen vaikuttamistyöhön

Suomalaisen kulttuurin onnistumiset maailmalla tarvitsevat syntyäkseen luovien alojen toimijoiden omaa aktiivisuutta ja verkostoitumista, mutta myös vahvoja julkisia tukirakenteita. Taiteenalojen tiedotuskeskukset – joista Frame on yksi – luovat asiantuntemuksellaan ja verkostoillaan hedelmällisen maaperän suomalaisten kansainvälistymiseen.

Frame osallistui vuonna 2014 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n, FinnAgoran ja Suomen Lontoon instituutin järjestämään vuoden kestäneeseen vaikuttajaviestinnän koulutukseen. Koulutuksen päätyttyä lokakuussa tiedotuskeskukset käynnistivät yhdessä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kanssa pitkäjänteisen vaikuttamistyön suunnittelun.

Vaikuttamistyön ensimmäinen konkreettinen tavoite oli kevään 2015 eduskuntavaalit. Vaaleja silmällä pitäen taiteenalojen tiedotuskeskukset loivat yhteiset hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2015–2019.

Vuoden 2014 aikana järjestimme yhteistyökumppaneidemme kanssa myös muita tilaisuuksia, viestimme monipuolisesti eri kanavissamme sekä valmistelimme vuoden 2015 Venetsian taidebiennaalia. Kaikesta tästä sekä Framen muista vuoden 2014 kuulumisista voit lukea Issuusta:

Lue ja lataa Framen vuoden 2014 koko vuosikertomus

 

Kuvat ylhäältä alas:

Elina Brotherus ARCOmadrid -taidemessuilla. Kuva: Hannu Pakarinen / FNG.
HICP-kuraattori Saša Nabergoj Meet the Curator -keskustelussa Framessa. Kuva: HIAP.
Heini Nieminen: ”Glacier Depository” (yksityiskohta), 2013. Teos oli esillä Sculpture by the Sea -näyttelyssä Australiassa. Osallistumista näyttelyyn tuettiin Framen apurahoilla.