18/06/2013

Uutiset

Frame tutki: Taidealalle tarvitaan tilastoja ja menestystarinoita

Visuaalisen taiteen alan toimijat haluavat nostaa alan tunnettuutta ja asemaa tutkitun tiedon ja menestystarinoiden avulla, kertoo Visuaalisen taiteen keskuksen Framen keväällä tekemä tutkimus, joka selvitti toimijoiden odotuksia Framen tiedotuskeskustoimintaa kohtaan. Lisäksi Framelta toivotaan konkreettista apua taiteilijoiden kansainvälistymisen edistämiseen, kuten neuvontaa ja tuotantopalveluita.

Tutkimus toteutettiin tammi-helmikuussa verkkokyselyllä, johon vastasi yli 300 taiteilijaa, galleristia ja muuta taiteen alan toimijaa sekä henkilökohtaisilla haastatteluilla, joissa kysyttiin 16 taiteen alan ammattilaisen näkemyksiä. Verkkokyselyyn vastanneista 67 prosenttia oli taiteilijoita ja loput muita taidealan ammattilaisia. Heistä 60 prosenttia toimii Helsingissä, 30 prosenttia muualla Suomessa ja 10 prosenttia ulkomailla.

 

Taiteen merkitys kasvaa yhteiskunnallisella vaikuttamisella

Tutkimukseen vastanneista 83 prosenttia pitää erittäin tärkeänä tai tärkeänä, että Frame visuaalisen taiteen tiedotuskeskuksena pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan koko toimialan puolesta. Tiedon ja tilastojen kerääminen kotimaisen visuaalisen taiteen kehityksestä on vastaajien mielestä keino tukea koko alan merkitystä ja toimintaedellytyksiä. Kattava alan tilastojen kokoaminen ei nyt kuulu kenenkään vastuulle eikä alan toiminnasta, kuten taiteen viennistä, myynnistä tai rahoituksesta ole olemassa kattavaa tietoa.

Visuaalisen taiteen asemaa täytyy vahvistaa myös kertomalla menestystarinoita alan kehittymisestä ja onnistumisista, toteaa 76 prosenttia vastaajista. Haastatelluista useimmat uskovat avoimen tiedottamisen ja lobbaamisen vähentävän visuaalisen taiteen viennin esteitä ja turvaavan alan rahoitusta.

Käytännön apu taiteilijoiden ja gallerioiden kansainvälistymiseen merkitsee vastaajille neuvonnan ja koulutuksen lisäksi ennen kaikkea mahdollisuutta tavata ulkomaisia kuraattoreita ja taidekentän toimijoita. Vastaajista 83 prosenttia pitää erittäin tärkeänä tai tärkeänä ulkomaisten asiantuntijoiden vierailuita Suomessa. Suomalaisten taiteilijoiden osallistumista taiteen kansainvälisiin supertapahtumiin, biennaaleihin ja taidemessuille, pitää erittäin tärkeänä tai tärkeänä 77 prosenttia vastaajista.

 

Avointa, läpinäkyvää ja sähköistä viestintää

Framen toiminnalta ja viestinnältä toivotaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Vahva sisältöosaaminen ja itsenäinen, näkemyksellinen toiminta auttavat haastatelluiden mielestä organisaatiota sen tehtävässä edistää suomalaisen visuaalisen taiteen kansainvälistymistä.

Vastaajat odottavat Framelta etenkin sähköistä viestintää. Jopa 84 prosenttia vastaajista haluaa Framen tekevän verkkojulkaisua, jossa kerrotaan suomalaisesta taiteesta. Sähköistä uutiskirjettä toivoo 80 prosenttia vastaajista.

”Halusimme kuunnella sidosryhmiämme ja yhteistyökumppaneitamme ennen kuin ryhdymme kehittämään tiedotuskeskustoimintaamme. Olen todella iloinen, että saimme näin suuren määrän asiantuntevia näkemyksiä laajasti koko kentältä ja koko maasta. Monia meiltä toivottuja asioita olemme jo pystyneet toteuttamaan, kuten kuukausittaisen uutiskirjeen ja viestintää sosiaalisessa mediassa. Nyt aikataulutamme suurten kehityshankkeiden, kuten tilastoinnin, toteuttamista”,  sanoo Framen johtaja Raija Koli.

Framen tilaaman tutkimuksen toteutti Pink Eminence Oy, jonka erikoisosaamista on rakentaa luovien alojen, kulttuurin ja elinkeinoelämän välisiä strategisia yhteyksiä.

Visuaalisen taiteen keskus Frame vahvistaa suomalaisen visuaalisen taiteen asemaa edistämällä kansainvälistä yhteistyötä sekä lisäämällä vuorovaikutusta suomalaisten ja kansainvälisten visuaalisen taiteen toimijoiden välillä. Framen tehtävänä on myös toimia visuaalisen taiteen tiedotuskeskuksena eli koota, taltioida ja jakaa tietoa visuaalisesta taiteesta.