08/02/2017

Uutiset

Frame kerää tilastotietoa taidegallerioista ja kuvataidetapahtumista

Avasimme tällä viikolla kyselyn, jolla keräämme tilastotietoa taidegallerioiden ja kuvataidetapahtumien toiminnasta vuonna 2016.

Tavoitteena on tuottaa tilasto, joka antaa tietoa muun muassa kävijämääristä, taloudesta ja resursseista sekä toiminnan muodoista. Taidemuseoiden toimintaa on jo vuosia tilastoinut Museovirasto, mutta kuvataiteen välittäjien toimintaa ei ole tilastoinut aikaisemmin mikään taho.

Tilastoprojektin tavoitteena on kartoittaa Suomessa toimivien, ammattimaista kuvataidetta esittävien taidegallerioiden ja kuvataidetapahtumien toimintaa vuonna 2016. Vuositilasto julkistetaan syyskuussa 2017.

Olemme pyytäneet vastauksia galleria- ja tapahtumatoimijoilta, jotka esittävät ammattitaiteilijoiden kuvataidetta, joilla on taiteen esittämiseen osoitettua rahoitusta ja joiden pääasialliset tulot liittyvät näyttelytoimintaan. Taidetapahtuminen kriteerinä on myös toiminnan jatkuvuus eli kertaluonteisten tapahtumien toimintaa emme tilastoi. Galleriatoimijoita on mukana noin 115 ja taidetapahtumia noin 15.

Kysymme gallerioilta ja taidetapahtumilta näyttelytoimintaan, kävijämääriin ja talouteen liittyviä asioita. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti, eikä yksittäisiä vastauksia voida tunnistaa. Kyselyaika jatkuu 7. huhtikuuta asti.

Kymmenisen galleria- ja tapahtumatoimijaa testasi lomakkeita pyynnöstämme etukäteen, ja lomakkeisiin tehtiin pilotoinnin jälkeen useita korjauksia. Olemme pyrkineet pitämään kyselyn laajuuden kohtuullisena, jotta siihen vastaamisesta ei tulisi osallistujille liian raskasta.

 

Välineitä vaikuttamiseen

Nyt ensimmäistä kertaa tuotettava tilastotieto taidegallerioista ja taidetapahtumista antaa toivoaksemme välineitä toimialan kehittämiseksi. Sen avulla eri toimijat voivat paremmin argumentoida muun muassa alan kehittämisen ja rahoituksen puolesta. Kuvataiteen kävijämääriä laskettaessa saamme taidemuseoita koskevan tilastoaineiston mukaan Museoviraston kanssa tehtävällä yhteistyöllä..

Aiomme jatkaa galleria- ja tapahtumatilaston tuottamista pitkäjänteisesti. Vielä ei ole tehty päätöstä, toteutetaanko tilasto vuosittain vai esimerkiksi joka toinen vuosi. Muutosten seuraamiseksi on kuitenkin tärkeää, että nyt aloitettavasta tilastosta syntyy tulevien vuosien mittaan aikasarja.

Tilaston toteutus on myös osa Humanistisessa ammattikorkeakoulussa opiskelevan Jenni Pekkarisen opinnäytetyötä. Yhteistyökumppanina projektissa on Galleristit ry.

 

Osa suurempaa tilastointiprojektia

Taidegallerioista ja kuvataidetapahtumista kerättävä tieto on ensimmäinen vaihe Framen tilastointihankkeessa. Sen tavoitteena on luoda kuvataiteen alalle kestävä tilastoinnin järjestelmä, jonka avulla toimialasta kertyy tietoa vuosittain ja joka mahdollistaa alan muutosten seurannan.

Framen vetämää kuvataiteen tilastointihanketta valvoo tutkijoista ja nykytaideammattilaisista koottu ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäsenet edustavat sekä kuvataiteen toimialaa että kulttuurialan tilastoinnin asiantuntemusta.

Jäseninä ovat toiminnanjohtaja Juha Huuskonen (HIAP), erityisasiantuntija Paula Karhunen (Taiteen edistämiskeskus), erikoisasiantuntija Anu Niemelä (Museovirasto), puheenjohtaja Hannele Nyman (Galleristit ry), viestintäpäällikkö Miisa Pulkkinen (Suomen Taiteilijaseura), erikoistutkija Kaisa Weckström (Tilastokeskus) sekä puheenjohtajana toimiva erikoistutkija Sari Karttunen (Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore). Framesta ohjausryhmässä ovat minun lisäkseni mukana johtaja Raija Koli ja tiedottaja Laura Boxberg. Ryhmä on kokoontunut syksystä 2016 alkaen.

 

Etkö saanut kyselyä?

Jos koet, että galleriasi tai tapahtumaorganisaatiosi kuuluu kyselyn piiriin, mutta et ole saanut kyselylomaketta, olisi mukavaa, että ottaisit yhteyttä minuun niin pian kuin mahdollista esimerkiksi sähköpostitse (helja.franssila@frame-finland.fi). Vastaan mielelläni myös muihin tilastointihankettamme koskeviin kyselyihin.

Heljä Franssila