24/03/2021

Uutiset

Frame etsii taiteilijoita kansainväliseen Peer-to-peer-verkostoitumisohjelmaan

Frame Contemporary Art Finland hakee kahdeksaa suomalaista tai Suomessa työskentelevää taiteilijaa osallistumaan uuteen Peer-to-Peer-ohjelmaan, joka yhdistää taiteilijoita ja taidekentän ammattilaisia eri Euroopan maista.

Kuva: Mai Bauvald

Lähetä hakemuksesi 12.4 mennessä. Ilmoitamme valituille osallistujille 19.4. Ohjelman tapaamiset kansainvälisten nykytaiteen asiantuntijoiden kanssa järjestetään touko–kesäkuussa ja syys–lokakuussa vuonna 2021.

Tietoa ohjelmasta

Peer-to-Peer-ohjelma tuo yhteen eurooppalaisia taiteilijoita ja taidekentän asiantuntijoita kehittämään työskentelyään ja luomaan uusia verkostoja. Ohjelman lähtökohtana on antaa taiteilijalle tukea tämän työskentelyyn tai ajankohtaiseen projektiin. Ohjelmassa osallistujat tapaavat kaksi asiantuntijaa, jotka he voivat itse valita Framen ja kumppaniorganisaatioden valitsemien ammattilaisten joukosta. Joukko ammattilaisia ovat valittu silmälläpitäen osallistujien taiteellista työskentelyä ja tarpeita.

Ohjelmassa edistetään kansainvälisesti ja ekologisesti kestäviä tapoja pitää yllä ammatillista kehitystä. Se on kehitetty kulttuurisen vaihdon työkaluksi paitsi koronapandemian ajaksi, myös lentämisen vähentämisen vääjäämättömään tarpeeseen.


Ohjelman kulku 

Kahdeksan ohjelmaan valittua osallistujaa tapaavat kukin kaksi kuraattoria tai taiteen ammattilaista, jotka ovat eri eurooppalaisten yhteistyökumppanien maista. Tapaamisten tarkoituksena on saada kriittistä palautetta omasta työstä ja mahdollistaa merkityksellisiä suhteita myöhempää yhteistyötä varten. 


Kumppanit 

Ohjelman yhteistyökumppaneita ovat Danish Art Foundation, Estonian Centre for Contemporary Art, Flanders Arts Institute, Frame Contemporary Art Finland, IASPIS – The Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual and Applied Art, Latvian Centre for Contemporary Art, Mondriaan Fund (Alankomaat), Office for Contemporary Art Norway, and Swiss Arts Council Pro Helvetia. Jokainen kumppani valitsee ohjelmaan kahdeksan taiteilijaa. Ohjelmaan osallistuu yhteensä 72 taiteilijaa. 


Hakeminen

Suomalaiset tai Suomessa asuvat taiteilijat voivat hakea ohjelmaan täyttämällä lomakkeen 12.4. mennessä. Lomakkeessa on kaksi pidempää kysymystä motivaatiostasi osallistua ohjelmaan ja tämänhetkisestä taiteellisesta työstäsi (vastausten pituus enintään 1000 merkkiä). Lomakkeessa on myös tekstikenttä, johon sinun tulee kirjoittaa tiivistetty ansioluettelosi. Liitä lisäksi linkki nettisivuillesi tai ladattavaan pdf-portfolioon. Voit vastata lomakkeeseen englanniksi tai suomeksi.

Täytä hakulomake

Lähetä hakemuksesi 12. huhtikuuta mennessä

Valinnat ohjelmaan osallistujista tekevät Framen ohjelmakoordinaattori Dahlia El Broul ja ohjelmapäällikkö Jussi Koitela. Ohjelman tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti englanniksi, joten olisi hyvä jos voit kertoa työstäsi englanniksi. Ilmoitathan meille hakemuksessasi, jos koet tarvitsevasi tulkkia tai mikäli voit kertoa työstäsi jollain muulla kielellä kuin suomeksi tai englanniksi. Tässä haussa toivomme ja suosimme hakemuksia Uudenmaan ulkopuolelta, mutta voit silti hakea vaikka asuisit Uudenmaan alueella.

Ohjelman tapaamisten tarkoituksena on korostaa tasa-arvoista keskustelua ja ajatusten jakamista osapuolten välillä. Jokaiseen tapaamiseen tulee valmistautua ennakkoon ja tutustua toisen osapuolen työhön. Osallistujille maksetaan 125 euron palkkio valmistautumisesta yhteen tapaamiseen. Palkkio on yhteensä 250 euroa.

Frame edistää tasa-arvoa nykytaidekentällä. Toivomme saavamme hakemuksia eri ikäisiltä taiteilijoilta eri puolilta Suomea, joilla on erilaisia koulutustaustoja ja ammatillisista profiileja. Toivomme myös hakemuksia eri ryhmiin kuuluvilta henkilöiltä, niin yhteiskuntaluokan, ihonvärin, kansalaisuuden, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen, syntymäpaikan, uskonnon ja toimintarajotteiden osalta. Frame käsittelee kaikkea tietoa luottamuksellisesti.

Lisätietoa:

Jussi Koitela, ohjelmapäällikkö
jussi.koitela@frame-finland.fi


Peer-to-Peer-ohjelman grafiikat: Mai Bauvald.