24/04/2018

Uutiset

Keskustelu torstaina 3.5: Frame Espresso – kollektiivisuus ja arvo/t

Taide on aina muutoksessa ja instituutioiden täytyy kyetä sopeutumaan taiteellisen työn ehtoihin – pienet ja keskisuuret taideinstituutiot ovat tässä keskeisessä roolissa, sillä ne pystyvät muokkautumaan taiteilijoiden mukana tarjoten kuitenkin samalla vakautta ja jatkuvuutta.*

Frame Espresso kutsuu taiteilijoita, kuraattoreita ja organisaatioita pohtimaan yhdessä pienten taideinstituutioiden roolia nykytaiteen kentällä Suomessa. Mikä on taiteen ekosysteemissä pieni instituutio? Miten nämä usein kollektiivisista aloitteista vakiintuneiksi toimijoiksi kasvaneet organisaatiot eroavat niin taiteilijavetoisista tiloista, museoinstituutioista kuin kaupallisista gallerioista? Taiteen ja yhteiskunnan muuttuessa, miten niiden merkitystä voidaan nyt määrittää ja mikä niiden tulevaisuuden rooli voikaan olla?

Keskustelu ottaa lähtökohdakseen uuden pohjoismaisen raportin pienten ja keskisuurten taideinstituutioiden toimijuudesta ja arvosta. Sen mukaan nämä organisaatiot ovat keskeisiä nykytaiteen ekologiassa, mutta taloudelliset ja poliittiset paineet edellyttävät tänä päivänä niiden merkityksen uudelleen artikulointia – ensi sijaisesti laadullisesti eikä määrällisesti: Miten ne, muun muassa, tukevat kokeellisuutta sekä uusia avauksia ja tekijöitä, ovat läheisessä vuorovaikutuksessa sekä oman taiteilijayhteisönsä että yleisöjensä kanssa, toimivat aktiivisesti sekä paikallisissa että kansainvälisissä verkostoissa, ja luovat arvoa viiveellä? Tämä haaste ei koske ainoastaan organisaatioita itseään, vaan edellyttää koko kentän kollektiivista sitoutumista niiden roolin tunnistamiseen koko kentän kehityksessä.

Tilaisuuden aluksi Framen ohjelmapäällikkö Taru Elfving esittelee lyhyesti keskeiset huomiot raportista, jota olemme kutsuneet useita pieniä instituutioita kommentoimaan. Jos haluat tutustua raportin luonnokseen etukäteen, ota yhteyttä: dahlia.broul@frame-finland.fi

Frame Espresso on avoin kaikille kiinnostuneille. Sitä on mahdollista seurata ja kommentoida myös Framen Facebook-sivuilla. Tilaisuus on pääasiassa suomeksi, mutta keskusteluun voi osallistua tarvittaessa englanniksi. Facebook-tapahtuman löydät täältä.

 

Frame Espresso – kollektiivisuus ja arvo/t

Torstaina 3.5. klo 10-12

Paikka: Valokuvagalleria Hippolyte, Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki

 

Frame Espresso keskustelusarja keskittyy vuonna 2018 pohtimaan kollektiivisten lähestymistapojen merkitystä ja muutoksia nykytaiteen kentällä aikamme yhteiskunnallisten murrosten keskellä. Keskustelut jatkuvat syksyllä aiheinaan toisaalta kentän toimijoiden kollektiivisuuden edellytykset ja potentiaali, toisaalta kollektiivisen taiteellisen toiminnan haaste instituutioille.

* Agencies of Art: A report on the situation of small and medium-sized art centers in Denmark, Norway and Sweden, Jonatan Habib Engqvist and Nina Möntmann, commissioned by Nordic Network for Kunsthalles, published by OK BOOK, 2018 (forthcoming). Presented at the symposium The Agency of Art, in Oslo, 9-11 March 2018.