09/03/2018

Uutiset

Avustusta haettavissa luovan työn välittäjätoiminnan kokeilu- ja kehittämishankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on parhaillaan haettavissa avustusta luovan työn kokeilu- ja kehittämishankkeisiin, joilla edistetään kansainvälistymistä ja vahvistetaan välittäjätoimintaa.

Haku päättyy 19. huhtikuuta 2018.

Avustuksilla edistetään luovan työn ja kansainvälistymisen edellytyksiä sekä vahvistetaan taiteen ja kulttuurin alojen välittäjätoimintaa kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Välittäjätoiminnalla tarkoitetaan tässä haussa agentuuri-, manageri- tai muun vastaavan välittäjäyrityksen toimintaa, jonka tarkoituksena on saattaa välittäjäyrityksen asiakkaana olevan tuottajan tai oikeudenhaltijan kulttuurisisältö markkinoille. Toiminnan tavoitteena on tyypillisesti kulttuurisisällön markkinoille saattaminen, asiakaskunnan laajentaminen tai uusien markkinoiden avaaminen.

Avustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alojen, taide- ja kulttuurifestivaalien ja kulttuurimatkailun parissa toimiville oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille, työryhmille, oppilaitoksille, kunnille tai kuntayhtymille. Oppilaitokset, kunnat ja kuntayhtymät voivat kuitenkin olla hakijan yhteistyökumppaneina tai toiminnan kohteina.

Tarkemmat tiedot hausta ja avustuksen myöntämisen ehdoista löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön hakuilmoituksesta.

 

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake, p. 0295 3 30067
kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, p. 0295 3 30144
neuvotteleva virkamies Anne Mattero, p. 0295 3 30206