13/09/2016

Uutiset

Ammattilaisryhmä ohjaamaan kuvataiteen tilastointia

Frame on kutsunut tutkijoista ja nykytaideammattilaisista kootun ohjausryhmän valvomaan kuvataiteen tilastointiprojektia. Projektin tavoitteena on luoda kuvataiteen alalle kestävä tilastoinnin järjestelmä, jonka avulla toimialasta kertyy tietoa vuosittain ja joka mahdollistaa alan muutosten seurannan.

 

Ohjausryhmän jäsenet edustavat sekä kuvataiteen toimialaa että kulttuurialan tilastoinnin asiantuntemusta. Ryhmän tehtävänä on auttaa luomaan toimialalle yhteinen käsitys siitä, millaista tietoa alalla tarvitaan sekä tukea suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen tilastoinnin perustamista kuvataiteen alalle.

Jäseninä ohjausryhmässä ovat johtaja Juha Huuskonen (HIAP), erityisasiantuntija Paula Karhunen (Taiteen edistämiskeskus), erikoisasiantuntija Anu Niemelä (Museovirasto), puheenjohtaja Hannele Nyman (Galleristit ry), viestintäpäällikkö Miisa Pulkkinen (Suomen Taiteilijaseura), erikoistutkija Kaisa Weckström (Tilastokeskus) sekä puheenjohtajana toimiva erikoistutkija Sari Karttunen (Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore). Framesta ohjausryhmässä ovat mukana johtaja Raija Koli sekä ohjausryhmän sihteerinä toimiva viestintäpäällikkö Heljä Franssila.

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 24. elokuuta. Ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin muun muassa siitä, mitä tietoa toimialasta tarvitaan, mitä tietoa on jo saatavissa ja miten tilastotiedon keruuta voidaan jakaa eri toimijoiden kesken. Kokouksessa asetettiin tavoitteeksi tuottaa vuonna 2017 ensimmäiset tilastotiedot taidemuseoiden ja taidegallerioiden kävijä- ja näyttelymääristä. Framessa suunnitellaan lisäksi selvitystä kuvataiteen taloudesta, joka toisi tietoa muun muassa kotimaisen taidekaupan suuruudesta.

Framen tilastointihankkeen taustalla on säätiölle annettu tehtävä toimia nykytaiteen tiedotuskeskuksena.  Tiedotuskeskustoiminnan sisällöiksi on Framessa määritelty seuraavat kokonaisuudet: viestintä, koulutus, toimialatieto – joka tarkoittaa tutkimusta ja tilastointia – sekä vaikuttaminen.

”Kuvataiteen tilastointi ei ole ollut aikaisemmin varsinaisesti kenenkään tehtävä. Kuvataiteesta on onneksi olemassa jonkin verran tilastotietoa eri tahoilla. Esimerkiksi taidemuseoita koskevaa tietoa on Museoviraston ylläpitämässä museotilastossa. On silti useita kokonaisuuksia, joita lähdemme nyt selvittämään, kuten gallerioiden kävijämääriä tai kotimaisen taidekaupan arvoa ”, toteaa Raija Koli.

 

Teksti: Heljä Franssila