24/09/2015

Uutiset

Yhteisöllistäminen tuo kuraattorin työhön kontakteja ja konflikteja

Hanasaaren intensiiviresidenssissä pohdittiin, mikä rooli yhteisöllistämisellä voi olla kuraattorin työssä.

Chambers of Commons -kuraattoriresidenssi kokosi viime viikolla (14.–18.9.) joukon Suomessa ja Ruotsissa työskenteleviä kuraattoreita ja kansainvälisiä kuraattorivieraita tutkimaan yhdessä, millä tavoin nykytaiteen vakiintuneista toiminnan tavoista ja rakenteista voitaisiin irtaantua ja liikkua niistä poispäin.

Residenssissä avattiin jälkikolonialistisen ja feministisen keskustelun pohjalta eri perspektiivejä yhteisöllistämiseen (commoning) sekä tiedon ja tilan tuottamiseen. Framen yhdessä Hanasaaren suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen järjestämä  viisipäiväinen residenssi päättyi viime perjantaina.

Residenssin aikana pohdittiin esimerkiksi, mikä merkitys yhteisöllistämisellä, paikallisen tiedon ja tuotantopaikkojen yhteen tuomisella, on kuraattorin työskentelyssä? Miten kuraattorin työstä voitaisiin vaihtoehtoisesti keskustella tiedon ja tilan jakamisen foorumina? Yhteisöllistämisen teemaa avattiin mm. unlearning ja anti-knowledge  -käsitteiden avulla.

Residenssiin osallistui kymmenen itsenäistä Ruotsissa tai Suomessa työskentelevää kuraattoria: Jaakko Karhunen, Aino Korvensyrjä, Maria Kotlyachkova, Mari Krappala, Lotta Petronella, Valentina Sansone, Inkeri Suutari, Christopher Wessels, Helena Wikström ja Wondering Wombs (Ivana Kralikova & Marina Noronha).

Residenssin ohjelman toteutuksesta vastanneen, itsenäisen kuraattorin Giovanna Esposito Yussifin mukaan viikon aikana oli ylipäänsä tarkoitus pohtia tiettyjen ajattelu- ja toimintatapojen määrittävyyttä kuraattorin työssä ja purkaa niitä.

Osallistujien kesken mm. kartoitettiin nykytaidekenttää ja Helsinkiä esimerkkitapauksena sekä kaupungin taidekentän muuttunutta maisemaa suhteessa itsetuotettuihin ja institutionaalisiin toimijoihin. Miten tiettyihin instrumentaalisiin ja kanonisoituneihin toimintamekanismeihin on viime aikoina reagoitu?

Professori Nora Sternfeld, yksi residenssin puhujavieraista, näki aktiivisen keskustelun tuoneen yhteen monia näkemyksiä siitä, mitä yhteisöllistäminen oikeastaan tarkoittaa ja miten sen ympärillä voidaan toimia kuraattorin ammatissa. Sternfeld itse kuvaa yhteisöllistämisen prosessia erilaisten näkemysten yhteen tuomisena saman pöydän äärelle, sekä kontaktiin että konfliktiin.

Muita residenssin puhujavieraita olivat nykytaiteen asiantuntija Airi Tiisberg, Framen ohjelmapäällikkö Taru Elfving, taiteilija ja tutkija Sezgin Boynik, arkkitehti ja taiteilija David Muoz NÆS – Nomad Archive/Agency of Emergent Studies -organisaatiosta ja Galleria Sinnessä tiistaina 15.9. myös avoimen yleisöluennon pitänyt SAVVY Contemporaryn perustaja Bonaventure Ndikung.

Residenssiin osallistuneet itsenäiset kuraattorit Ivana Kralikova ja Marina Noronha kuvaavat residenssiä onnistuneeksi ja viikon aikana herännyttä keskustelua aktiiviseksi. Heidän yhteinen, työnimellä “Wondering Wombs” kulkeva, projektinsa alkoi myös Chamber of Commons -residenssin herättelemänä.

Teksti: Elina Hämäläinen

Kirjoittaja on Framen harjoittelija.

Kuvassa Nora Sternfeld pitämässä luentoa aiheesta ”How to assamble”. Kuvaaja Elina Hämäläinen.