12/06/2020

Uutiset

Yhdenvertaisuus ja antirasismi Framen toiminnassa

Black Lives Matter – nyt ja jatkossa. Olemme sitoutuneet Framessa antirasistiseen työhön sekä oman ohjelmamme kautta että suoralla tuella. Framen toiminnan strategisia lähtökohtia ovat yhdenvertaisuusperiaate, ilmaisunvapauden kunnioittaminen ja taiteen toimijoiden moniäänisyyden tunnistaminen.

Ymmärrämme, että vain konkreettiset teot edistävät   yhteiskunnan yhdenvertaisuutta. Vuonna 2020 edistämme näitä tekoja taiteen toimialalla seuraavasti:

 

Yhdenvertaisuus ohjelmatoiminnassamme

Framen Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelman johtoajatuksena on miettiä sitä, kuinka voimme olla vieraanvaraisia ja mahdollistaa erilaisista sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista taustoista kumpuavaa taiteellista työtä ja tietämisen tapoja. Ohjelmassa päivitämme nykytaiteen kentän käytäntöjä ja toimintatapoja, jotta se olisi kaikille reilumpi paikka työskennellä. Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelma alkoi vuonna 2019 ja jatkuu vuoteen 2023. 

Frame kutsuu vuosittain asiantuntijoita Suomeen tutustumaan suomalaisin taiteilijoihin ja taiteeseen. Otamme asiantuntijavierasohjelmassa kentän monimuotoisuuden huomioon ja esittelemme vieraillemme nykytaiteen kentän aliedustettuja taiteilijoita ja toimijoita, jotta heille syntyisi kansainvälisiä verkostoja ja työskentelytilaisuuksia. 

 

Taloudellinen tuki

Hyödynnämme Framessa jatkuvasti Suomessa toimivien antirasistista työtä tekevien organisaatioiden tuottamaa tietoa. Vuonna 2020 haluamme tukea taloudellisesti feminististä ja antirasistista työtä tekeviä prosesseja ja organisaatioita kuten #ArtForEquality, Ruskeat Tytöt -media ja kansalaisjärjestö Fem-R.

Haastamme mukaan muut taiteen kentän organisaatiot tukemaan antirasistista työtä tekeviä järjestöjä. 

 

Oma oppiminen

Tiedostamme, että Frame on organisaatio, jonka työntekijät sekä hallituksen, valtuuskunnan ja apurahatoimikunnan jäsenet ovat etuoikeutettuja valkoihoisia. Sitoudumme aktiivisesti siihen, että Framen henkilökunta ja toimielimet ovat lähitulevaisuudessa monimuotoisempia. Henkilökunta ja päättäviin elimiin kuuluvat henkilöt löytyvät verkkosivuiltamme. Framen hallituksen nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tiedostamme etuoikeutemme ja opimme aktiivisesti pois rasistista ajattelutavoista ja rakenteista kouluttamalla itseämme sekä kaikkia Framen päättävissä elimissä vaikuttavia henkilöitä. Järjestämme syksyllä antirasistisen opintopiirin ja tuotamme kaikille lähipiiriimme kuuluville tietopaketin eettisesti kestävästä toiminnasta.