11/02/2015

Uutiset

Uudet taidelehdet FAT ja Rabrab

Taidelehdet FAT ja RabrabSuomen taide- ja kulttuurilehtikentälle on parin viime vuoden aikana ilmestynyt kaksi uutta englanninkielistä, mutta muuten toisistaan hyvin erilaista, taidelehteä: FAT Finnish Art Today sekä Rabrab. FAT esittelee värikkäällä visuaalisella ilmeellään suomalaisia, kansainvälisesti suuntautuneita, nykytaiteilijoita. Rabrab sen sijaan keskustelee poliittis-ideologisesti nykytaiteesta – tavalla, joka pyrkii irtaantumaan kaikista konventioista.

FAT – 100% elämän ja taiteen puolesta

FAT Finnish Art Today on kansainväliseen levitykseen suunnattu taidelehti. Ensimmäinen numero julkaistiin syyskuussa 2013, ja toinen vuotta myöhemmin Frankfurtin kirjamessujen yhteydessä syksyllä 2014. Kahden ensimmäisen numeron tekijätiimiin kuuluvat kuraattori Laura Köönikkä sekä Kasino Creative Studion Jonathan Mander, Tero Kartastenpää ja Pekka Toivonen. Lehteä kustantaa Kasino Creative Publishing, joka tunnetaan myös A4-lehdestä. Julkaisu on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lehden tavoitteena on nostaa esiin suomalaisen nykytaiteen uusia, menestyksensä alkuvaiheessa olevia taiteilijoita. Tekijät määrittelevät FATin uudenlaiseksi taidelehdeksi, joka pyrkii heijastamaan vuorovaikutustamme taiteen kanssa. Ensimmäisen numeron pääkirjoituksen mukaan lehti kertoo ihmisistä, jotka provosoivat ja haastavat näkemään maailman paremmin. Lehti ei kerro taidemaailmasta tai sen konventioista, vaan pyrkii paljastamaan olennaisen ajasta ja itsestämme. “Tämä julkaisu on meidän taideteoksemme”, tekijätiimi sanoo.

FAT-lehti keskittyy erityisesti taiteen tekijöihin: taidetta katsotaan taiteilijoiden kautta. Molemmissa tähän mennessä ilmestyneissä 244-sivuisissa numeroissa on runsaasti valokuvia taiteilijoista ja heidän teoksistaan. Lehdessä esitellyt taiteilijat ovat suomalaisia tai asuvat Suomessa, mutta heidät on valittu mukaan yleismaailmallisen kiinnostavuutensa takia. Ensimmäisen lehden “galleriassa” esitellään taiteilijoiden teoksia jaettuna kolmeen “huoneeseen”: ensimmäisessä on maalauksia, joita haluaisi koskea (Rauha Mäkilä, Anna Tuori, Jenni Hiltunen ja Hannaleena Heiska). Toisessa ovat tilalliset teokset kuten veistokset ja installaatiot (Pekka Kauhanen, Pekka Jylhä, Antti Laitinen ja Pilvi Takala). Kolmannessa on pimeä huone, pelottavia varjoja ja maanalaisia näkymiä (Tuomas Laitinen, Jarno Vesala ja Minna Suoniemi).

FATin toisessa numerossa pohditaan gallerioiden halleissa jo vuosia kaikunutta kysymystä: minne kaikki elämä meni? Pääkirjoituksen mukaan taide on kastroitu, se on teennäistä. Tekijät julistavat olevansa 100% elämän puolesta taiteen suhteen. “Ei riitä, että tekee tarinoita taiteesta, taiteen pitää mennä elämään”.

Rabrab – taidelehtikentän kapinallinen

Rabrab-lehden ensimmäinen numero ilmestyi vuoden 2014 lopulla. Lehteä toimittavat Gregoire Rousseau ja Sezgin Boynik. Avustajina on suuri joukko taiteilijoita. Lehteä julkaisee Rab-Rab Press.

Tekijöiden mukaan Rabrabin on tarkoitus tehdä interventio jo olemassa olevalle taidekentälle. Tämä interventio kohdistuu kaikkeen, joka edustaa taantumuksellisia ja epäkiinnostavia asioita taiteessa, kuten populistisia, kansallisia ja provinsiaalisia asenteita. Lehti pyrkii olemaan riippumaton ja kaikkien institutionaalisten kahleiden ulottumattomissa.

Rabrab haluaa työskennellä taiteellisten produktioiden kontekstissa sellaisten taiteilijoiden kanssa, jotka ovat valmiita sitoutumaan poliittisiin ja ideologisiin teemoihin. Tavoitteena on osoittaa vastakkainasettelut, jotka kuuluvat luonnostaan taiteeseen. Taide puhuu vastakkainasettelujen kautta, ja nämä ristiriidat halutaan tuoda esille. Lehden tekijät toivovat, että Rabrab on keskustelufoorumi, jolla keskustellaan kaikesta, minkä ideologinen sokeus on lakaissut tieltään.

Rabrab on vain yksi Rab-Rab Pressin aktiviteeteista. Tekijät jatkavat poliittisia aiheita nykytaiteessa käsittelevien kirjojen julkaisemista. Tähän mennessä on julkaistu Sezgin Boynikin kirja Still Stealing Steel (Historical-materialist Study of Zaum). Suunnitteilla on myös käännössarja venäläisestä futurismista, vapaasta jazzista (free jazz) sekä politiikasta käsitetaiteessa. Rab-Rab Press julkaisee myös verkkolehteä Barbar.

Rabrabin seuraava numero on tarkoitus painaa kesäkuun lopulla. Toisen numeron “punainen lanka” tulee olemaan melu ja siihen liittyvät käsitteet kuten virheet, vastakkainasettelut, väkivalta, voima, luokkataistelut ja epäjärjestys.

http://www.fat.fi/

http://cargocollective.com/rabrab