15/05/2015

Uutiset

Taiteenalojen tiedotuskeskukset haluavat uudelta hallitukselta panostuksia kansainvälisyyteen

Tuomo Tähtinen

Taiteen kentän eri toimijat ovat esittäneet kevään mittaan vinon pinon hallitusohjelmatavoitteita tulevalle valtioneuvostolle. Omia tavoitteitaan ovat julkaisseet muun muassa taiteenalojen tiedotuskeskukset, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit sekä edunvalvontajärjestöistä Suomen Taiteilijaseura, Teollisuustaiteen liitto Ornamo ja Kuvasto.

Taide ja kulttuuri jäivät kevään eduskuntavaaleissa vähälle huomiolle, ja moni odottaakin kiinnostuneena – varmasti myös huolestuneena – millaisen jalansijan ne saavat uudessa hallitusohjelmassa. Hallitustunnustelijaksi nimeämisensä jälkeen keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä esitti puolueiden eduskuntaryhmille viisitoista kysymystä. Listassa painottuivat odotetusti talouden teemat – taidetta tai kulttuuria ei mainittu.

Jos hallitusneuvottelut etenevät Sipilän suunnitelman mukaan, tulevassa hallituksessa istuvat keskustan lisäksi perussuomalaiset ja kokoomus. Hallitusohjelmasta Sipilä on todennut, että se on strateginen eli siinä muotoillaan yleiset linjaukset. Yksityiskohtaisia politiikkaohjelmia ei siis tällä kertaa ole luvassa.

Tarvitaan yksityiskohtaisia parannuksia

Mitä kulttuurikenttä sitten toivoo uudelta hallitukselta? Hallitusohjelmatavoitteiden perusteella sekä kulttuurin toimintaedellytysten turvaamista yleisesti että hyvinkin yksityiskohtaisia parannuksia.

Taiteenalojen tiedotuskeskukset haluavat hallitukselta panostuksia taiteen ja kulttuurin kansainvälistymiseen, sillä luovien alojen kansainväliset menestystarinat luovat työpaikkoja, tuovat vienti- ja verotuloja ja kasvattavat Suomen mainepääomaa.

Tiedotuskeskusten asemaa kansainvälistymisen tukijoina ja toimialojensa parhaina asiantuntijoina tulee vahvistaa turvaamalla niiden perusrahoitus. Tiedotuskeskukset haluavat myös, että veikkausvoittovarojen jakosuhteet taiteelle ja kulttuurille säilytetään ennallaan eli 38,5 prosentissa.

Teollisuustaiteen liitto Ornamo haluaa hallituksen edistävän muotoilijoiden ja taiteilijoiden roolia rakennetun ympäristön suunnittelussa. Ornamo ajaa kuntien rakennushankkeisiin käyttöön prosenttiperiaatetta, jossa yksi prosentti investointikuluista käytetään taidehankintoihin rakennetun ympäristön laadun parantamiseksi. Kyseessä ei ole uusi tavoite – Ornamon ja Suomen Taiteilijaseuran vuosien sinnikäs työ prosenttiperiaatteen puolesta on kantanut hedelmää, ja se on jo käytössä useissa kunnissa.

Ornamo haluaa lisäksi uudistuksia tekijänoikeuslakiin. Liiton mukaan lain pitäisi turvata, että taitelijat saavat korvauksen teostensa käyttämisestä eri medioissa. Lisäksi lain pitäisi määrätä, että tekijänoikeusluovutuksessa saatava korvaus on kohtuullinen.

Suomen Taitelijaseura tavoittelee hallitukselta samantyyppistä parannusta taiteilijan saamaan korvaukseen tekemästään työstä. Liitto haluaa Suomeen käyttöön Ruotsin MU-sopimusta vastaavan sopimuksen kuvataitelijoiden ja museoiden välille. Se takaa taitelijoille palkan tai palkkion sekä teosten esittelystä että näyttelyn eteen tehdystä työstä valtion rahoittamissa museoissa. Tällä hetkellä suomalaiset taidemuseot eivät maksa tekijänoikeuskorvausten lisäksi juuri mitään palkkioita näyttelyn tekemisestä.

Teksti: Heljä Franssila & Riitta Koikkalainen

Suomen taitelijaseuran hallitusohjelmatavoitteet
Ornamon hallitusohjelmatavoitteet
Kuvaston hallitusohjelmatavoitteet

 

Kuva: Music Finlandin toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen esitti taiteen tiedotuskeskusten toiveet tiedotuskeskusten ja kulttuuri-instituuttien vierailulla Eduskunnassa tammikuussa 2015. Kuvaaja: Laura Boxberg.